Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie organizacji pozarządowych20.03.2015

SyMfonia serc

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

SyMfonia serc jest kampanią społeczno- informacyjną, której celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat stwardnienia rozsianego i życia osób nim dotkniętych. Celem kampanii jest także walka z dyskryminacją i o godne życie osób chorych i z niepełnosprawnościami. Chcemy także pokazać osoby chore i z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawnych członków społeczeństwa

Grupa docelowa

SyMfonia serc skierowana jest do ogółu społeczeństwa

Strategia

W Polsce żyje około 60 000 osób chorych na stwardnienie rozsiane, mimo tego świadomość społeczna tej choroby jest bardzo niska. Osoby chore na SM często spotykają się z krzywdzącymi stereotypami na temat swój i swojej choroby a także z dyskryminacją. Kampania SyMfonia serc jest odpowiedzią na to zjawisko. SM dotyka osoby w różnym wieku, (choć najczęściej są to osoby młode, od 20 do 40 roku życia), jest też bardzo złożonym neurologicznym schorzeniem, które nigdy nie dotyka dwóch osób w taki sam sposób. Kampania jest bardzo rozległa i nietypowa. Zależy nam, by trafić do jak najszerszego odbiorców ze względu na to, że osoby chore na stwardnienie rozsiane można spotkać w każdej grupie społecznej. Kładziemy także duży nacisk na integrację środowisk osób chorych i zdrowych. Jako, że grupa docelowa odbiorców jest bardzo różnorodna, działania zaplanowane w ramach kampanii są bardzo zróżnicowane. Symfonia serc obejmuje m.in: koncerty, konkursy, wernisaże, konferencje, spoty radiowe i telewizyjne, obradowane tramwaje, całodniową akcję informacyjną na Krakowskim Przedmieściu, tango na Dworcu Centralnym w Warszawie i wiele innych działań w miastach w całej Polsce. Wielką zaletą SyMfonii serc jest to, że nie jest to pojedyncze wydarzenie, ale cykl całorocznych działań, składający się w jedną kampanię. Kampania musi trwać nieprzerwanie, bowiem w każdym roku trafia ona do innej grupy odbiorców, w ten sposób istnieje grupa osób, które zetknęły się z kampanią już kilkukrotnie, ale także taka, która spotyka się z nią po raz pierwszy.

Opis przebiegu kampanii

Symfonia serc działa cały rok, jednak jej natężenie następuje we wrześniu, miesiącu zwyczajowo uznanym za miesiąc chorych na SM. Zaczynamy ogłoszeniem konkursów poetyckiego i fotograficznego oraz konkursu dla mediów. W ciągu roku odbywają się jeszcze m.in: pokazy filmowe filmów When i walk i Kładko Family, Abilimpiada-, Wernisaż nagrodzonych prac w konkursach poetyckim i fotograficznym połączony z konferencją prasową, Całodzienna akcja informacyjna na Krakowskim Przedmieściu, Pokaz tanga argentyńskiego „Tango Integracja” , Rozstrzygnięcie konkursu dla mediów, podsumowanie kampanii. Ponadto w tym czasie telewizja i radio emitują spoty kampanii, a po ulicach Warszawy jeżdżą obradowane tramwaje. Ostatnim działaniem w roku w ramach SyMfoni serc jest Nadzwyczajny koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. Karola Szymanowskiego
Jesteśmy także gośćmi lub współorganizatorami akcji organizowanych przez inne organizacje, np. Motoserce, Kongres Kobiet.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Kampania wykorzystuje wiele narzędzi komunikacji skierowanych do różnych odbiorców. Wykorzystujemy zarówno stronę www Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, fanpage naszego stowarzyszenia na Facebooku, spoty reklamowe emitowane w Polskim Radiu i TVP, obrandowane tramwaje, ulotki, plakaty i mailing.

Efektywność

Przez osiem lat trwania kampanii udało nam się znacząco zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego. Spoty emitowane w radiu i telewizji docierają rocznie do około 2 000 000 odbiorców, zaś wszystkie działania kampanii do około 2 500 000 osób.

Kampanijność

Kampania została zainicjowana w 2008 roku i jej kolejne edycje odbywają się po dzień dzisiejszy

Opis inicjatora

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja, Równouprawnienie i tolerancja, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaPolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
WykonawcaPolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Adresaciogół społeczeństwa
Mediaradio, telewizja, prasa, internet
Data zgłoszenia20.03.2015