Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie 1%22.03.2015

Zobacz. Niewidome dzieci.

KATEGORIA: Kampanie 1%

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem akcji jest pomoc dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami takimi jak padaczka, porażenie mózgowe, niedowład kończyn. Głównym przekazem kampanii jest przełamanie bariery między niewidomymi dziećmi a osobami w pełni widzącymi. Chcemy pokazać, że między dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi a nami nie ma barier – wystarczy chcieć je przełamać, podać rękę, udzielić wsparcia. Wsparcia nie tylko finansowego, czasami jeden gest znaczy więcej niż darowizna.

Grupa docelowa

Adresatami kampanii są zarówno osoby dorosłe jak również młodzież, przede wszystkim lokalne środowisko, aktywne zawodowo grupy społeczne, media, decydenci i władze miasta.

Strategia

Strategia ma celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na istnienie w Warszawie jedynego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących. Misją Stowarzyszenia "Tęcza" jest działanie na rzecz zdrowia i szczęścia swoich podopiecznych, a w szczególności zapewnienie im godnego życia, wyrównywanie ich życiowych szans i obrona ich praw. Stowarzyszenie prowadzi w Warszawie 3 placówki leczniczo-rehabilitacyjno-edukacyjne, wyjątkowe w skali kraju, w których szczególną troską objętych jest 350 podopiecznych ze złożoną niepełnosprawnością. Stowarzyszenie 35 lat organizuje kursy poświęcone diagnostyce chorób oczu i ich prawidłowemu leczeniu. Upowszechnia wiedzę na temat edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Jest inicjatorem stosowania w Polsce najnowszych sposobów terapii widzenia i metod oceny widzenia, opracowanych przez fińską okulistkę dr Leę Hyvarinen. Dzięki akcji 1% Stowarzyszenie może zrealizować najpilniejsze potrzeby: wesprzeć działalność ośrodka, kupić sprzęt do diagnostyki okulistycznej, wyposażenie nowej sali DOŚWIADCZANIA ŚWIATA w ośrodku dla dzieci oraz niezbędny we wszystkich placówkach sprzęt rehabilitacyjny. Tylko kompleksowa pomoc, specjalistyczne dostosowanie potrzeb niewidomych i słabowidzących w każdym wieku, poprawi jakość życia zarówno tych osób, jak ich rodzin. A wczesna pomoc kierowana do dzieci najmłodszych zapobiega powstawaniu nieodwracalnej, trwałej niepełnosprawności i zwiększa szansę na samodzielne, niezależne życie.

Opis przebiegu kampanii

Produkcją spotu promocyjnego Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zainaugurowano start nowej kampanii społecznej. W głównych rolach wystąpiła Danuta Stenka oraz podopieczna Stowarzyszenia 3,5-letnia niewidoma Ola.
Kampania była realizowana w ciągu jednego miesiąca 29.03-31.04.2014 r.
Wsparcia od strony technicznej użyczyła Warszawska Szkoła Filmowa, a producentem wykonawczym była Grupa Codex. Wszystkie osoby zaangażowane przy kampanii, w tym obsługa techniczna, produkcyjna oraz aktorka, wzięły udział pro bono.
Serwis foto i kreację graficzną wykonał Maciej Jędrzejewski.
Kampanię promocyjną „Tęczy” można było śledzić w Internecie, na portalach społecznościowych, w telewizji regionalnej oraz w prasie. W ciągu miesiąca wszystkimi kanałami prowadzona była akcja informująca o kampanii. Wszyscy zaangażowali się w budowanie grup ambasadorów Tęczy poprzez spotkania i szkolenie dla rodziców i pracowników Stowarzyszenia.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Ambasador kampanii - Danuta Stenka oraz 3,5-letnia Ola podopieczna Stowarzyszenia „Tęcza” zostały głównymi bohaterkami kampanii „Zobacz. Niewidome dzieci”.
Spot w TVP Warszawa – 30 s. spot pod tytułem „Kto to?”.
Media relations – cyklicznie wysyłane komunikaty prasowe informujące o przebiegu kampanii, pozwoliły pozyskać wsparcie ze strony mediów w postaci kilkudziesięciu publikacji na temat realizowanej kampanii.
Media społecznościowe - wspieranie kampanii poprzez profil Stowarzyszenia na Facebooku oraz udostepnienie spotu na kanale YouTube.
Ulotki – insert ulotek w prasie lokalnej.
Plakaty – plakaty informujące o kampanii pojawiły się we wszystkich placówkach „Tęczy”.
Mailing do zaprzyjaźnionej grupy odbiorców: współpracowników, członków rodzin podopiecznych Stowarzyszenia.
Wolontariat – bezpośrednia dystrybucja ulotek i płyt CD z programem PIT. Kontakt z zaprzyjaźnionymi firmami i dotychczasowymi darczyńcami.

Efektywność

Zasięg kampanii (w okresie jej realizacji 29.03-31.04.2014 r. miesiąc)
1. Reklama w prasie lokalnej: 60.000 egz.
2. Dystrybucja Płyt: 5.000 egz.
3. Bannery w internecie: 280.000 wyświetleń
4. Strona internetowa Stowarzyszenia Tęcza: 37 083 wejść
5. TVP Warszawa: 180.000 średnia oglądalność
6. Media społecznościowe:
• YouTube 532 wyświetlenia filmu
• Facebook 500 lajków
Zasięg całkowity kampanii: 563.000 odbiorców kampanii.
Zmiana postaw najbardziej zauważalna jest w pozyskanych środkach finansowych. Nakład finansowy na realizację kampanii zwrócił się 6-krotnie, to największy sukces kampanii. Uzyskane środki finansowe pozwoliły wykonać niezbędne remonty placówek Stowarzyszenia przede wszystkim windy, która podniosła komfort wszystkich podopiecznych.
Nakład na kampanię to 22.412 zł, wpłaty z 1% i darowizny wyniosły 113.000 zł. To największy przychód jaki udało się wypracować dotychczas.
Wszystkie osoby zaangażowane w kampanię w tym Danuta Stenka wzięły w niej udział pro bono. W prasie oraz w internecie ukazało się kilkadziesiąt publikacji, w poprzednich latach były to tylko incydentalne publikacje.
Założenia kampanii osiągnęły najważniejsze cele:
a) udało się zachęcić kilkaset osób do wpłacania 1% na rzecz Tęczy
b) nastąpił wzrost świadomości istnienia Stowarzyszenia
c) kampanią udało się zainteresować media i lokalną społeczność
d) wykorzystanie wizerunku Danuty Stenki – ambasadora kampanii, do promocji Stowarzyszenia oraz 3,5-letniej Oli przyniosły zamierzony efekt.

Kampanijność

Kampania będzie kontynuowana w kolejnych latach z udziałem ambasadorki Danuty Stenki oraz 3,5-letniej Oli, która w dalszym ciągu jest pod opieką „Tęczy”.
W kolejnej odsłonie kampanii w 2015 roku, z pewnością zasięg zostanie podwojony ze względu na wydłużony czas jej trwania.

Opis inicjatora

Inicjatorem kampanii jest Anna Witarzewska, Prezes Stowarzyszenia „Tęcza”, która od wielu lat związana jest ze Stowarzyszeniem. Każdego dnia walczy o pozyskanie środków dla swoich podopiecznych.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Scenariusz do filmu napisała Anna Witarzewska, prezes Stowarzyszenia, za reżyserię odpowiedzialny był Olaf Tryzna z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Głównym przekazem kampanii jest przełamanie bariery między dziećmi niewidomymi a osobami w pełni widzącymi. Cała kampania została utrzymana w kolorystyce czarno-białej. W świecie dzieci niewidomych kolory są abstrakcją, czarno-biała kolorystyka w sposób bezpośredni miała wpływać na wyobraźnię odbiorców.


KrajPolska
Problemy społeczneKampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%, Równouprawnienie i tolerancja, Wolontariat
NadawcaStowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"
WykonawcaGrupa Codex, Warszawska Szkoła Filmowa, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"
AdresaciPodatnicy, władze miasta, lokalne społeczeństwo, media, grupy aktywne zawodowe, młodzież
MediaTelewizja regionalna, internet, plakaty, ulotki, spot, media społecznościowe
Data zgłoszenia22.03.2015
Dodatkowe materiały