Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społecznie22.03.2015

MIĘSO

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Nasza reklama społeczna miała na celu zwrócenie uwagi na cierpienie zwierząt w procesie przemysłowej hodowli "mięsa". Chcieliśmy się odwołać do ludzkiej empatii, za pomocą pewnej paraboli: wyobraź sobie, że jesteś na miejscu zwierzęcia.
Problemem, z którym chcieliśmy się zmierzyć była zarówno ludzka ignorancja w tym zakresie, jak i wypieranie ze świadomości faktu, że nasz styl życia, uzależnienie od taniej żywności itd., jest okupione niewyobrażalnym cierpieniem żywych istot.

Grupa docelowa

Osoby na diecie zawierającej mięso, nie znające problematyki praw zwierząt i chowu przemysłowego a także ludzie młodzi, z mniej utrwalonymi schematami postępowania.

Strategia

Twórców reklamy społecznej MIĘSO zainspirowała lektura książki Jonathana Safrana Foera "Zjadanie zwierząt". Większość kampanii dotykających tematu spożywania mięsa nakłania odbiorcę do radykalnej zmiany postawy. Innowacyjne podejście naszej kampanii polegało na zwróceniu uwagi na to skąd pochodzi spożywane przez nas mięso i w jakich warunkach są hodowane zwierzęta. Nie namawiamy do wegetarianizmu - chcemy trafić do znacznie szerszego grona odbiorców.
Ludzie młodzi mają mniej utrwalone schematy postępowania i są bardziej otwarci na zmiany. Stąd forma filmu została oparta o viral internetowy a jego klimat został osadzony w realiach horrorów w stylu gore, found footage itp.

Opis przebiegu kampanii

Premiera spotu miała miejsce 1 października 2014 r. w Warszawie podczas wykładu "Mięsna planeta - jak hodowla 60 miliardów zwierząt na mięso wpływa na Ziemię" zorganizowanego przez Fundację Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Fundacja od samego początku wspierała nasz projekt.
Po premierze spot został umieszczony i był promowany na portalach społecznościowych Youtube, Vimeo, Facebook a także na stronach internetowych Fundacji Viva! Po zmianie lektora końcowego tekstu (czytanego przez Maję Ostaszewską) na brytyjskiego prezentera telewizyjnego spot będzie puszczany w brytyjskiej telewizji od II kwartału 2015 roku.
Spot został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej do publikacji w internecie ok. 2 min. oraz w telewizji 30 sek.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Social media: Youtube, Vimeo, Facebook a także strony internetowe Fundacji Viva!
Film:
wersja polska: https://www.youtube.com/watch?v=hpstEAIcSVM
wersja angielska: https://www.youtube.com/watch?v=SJx4wt4uw3I
making of: https://www.youtube.com/watch?v=BdTwNG9Gkeg
Promocja filmu z założenia miała być oparta o viral internetowy stąd wybór portali społecznościowych jako narzędzi komunikacji gdzie grupa docelowa to głównie ludzie młodzi.
Działania pr objęły również radio. Audycja z twórcami filmu w Rock Radio.

Efektywność

Ze względu na brak środków finansowych szczegółowe badania nie były prowadzone.
Dotarcie kampanii:
Youtube - 25 208 wyświetleń
Publikacje:
Kampaniespoleczne.pl
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie...
Vege.com.pl
http://www.vege.com.pl/aktualnosci/7283.html
Działania były prowadzone również na profilach Facebook Kolektywu Filmowego MAMYTO! oraz Fundacji Viva!.
Środki w kwocie 8588 zł na produkcję reklamy społecznej zostały zgromadzone dzięki zbiórce społecznej na portalu crowdfundingowym www.siepomaga.pl
Wszyscy twórcy filmu pracowali non-profit.

Opis inicjatora

Kolektyw filmowy MAMYTO! to grupa osób z wieloletnim doświadczeniem w produkcji filmowej, nowych mediach i pop-kulturze. Nasza pasją jest marketing wirusowy i wszelkie viralowe formaty video.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Ekologia i środowisko, Inne, Konsumpcjonizm i konsumenci, Walka z przemocą
NadawcaKolektyw Filmowy MAMYTO!
WykonawcaKolektyw Filmowy MAMYTO!
Adresacispołeczeństwo, osoby na diecie zawierającej mięso, nie znające problematyki praw zwierząt i chowu przemysłowego
Mediainternet, social media (Facebook, Youtube, Vimeo)
Data zgłoszenia22.03.2015
Dodatkowe materiały