Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Programy edukacyjne firm ( CSR)



23.03.2015

Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm ( CSR)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest przygotowanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej do pełnienia roli świadomego konsumenta, wyrobienie w nich umiejętności planowania własnego budżetu, a co za tym idzie odniesienia sukcesu w dorosłym życiu. Poprzez program chcemy przygotować najmłodszych do zmian, jakie niesie współczesna rzeczywistość społeczno-gospodarcza, wprowadzić ich w zagadnienia edukacji finansowej oraz zmotywować do osiągania sukcesów finansowych w przyszłości.

Grupa docelowa

Uczniowie kl. I-III szkół podstawowych i ich rodzice; nauczyciele, których współpraca z wolontariuszem zapewnia powodzenie i efektywności kampanii; wolontariusze-pracownicy, realizujący kampanię

Strategia

Uczeń, kończąc pierwszy etap edukacyjny, powinien dostrzegać znaczenie pieniędzy, ponieważ będzie posługiwał się nimi przez całe życie. Są one potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie, mogą być także środkiem do osiągania konkretnych celów.

Dzieci w tym wieku zaczynają spostrzegać, analizować, świadomie planować i oceniać samego siebie. Dlatego właśnie wtedy ważne jest budowanie u nich przekonania, że poradzą sobie z racjonalnym zarządzaniem pieniędzmi w każdym okresie swojego życia. Wiemy przecież, że na nasze przyszłe sukcesy pracują nawyki i przyzwyczajenia z dzieciństwa.

Rozpoczęcie edukacji finansowej z uczniem w młodszym wieku szkolnym pozwala kształtować w nim pożądane, pozytywne zachowania, między innymi oszczędność, motywację do inwestowania, budowania własnej zamożności, a tym samym bycia niezależnym i przedsiębiorczym.

Potrzebę edukacji finansowej wymusza współczesny świat z globalizacją, integracją rynków, rozwojem nowych technologii informacyjnych w połączeniu z coraz bardziej złożonymi produktami i sposobami ich sprzedaży. Gospodarka stawia przed nami – konsumentami i dokonywanymi przez nas wyborami – coraz większe wymagania.

Celem naszej kampanii jest przygotowanie dzieci do swobodnego poruszania się w świecie finansów poprzez rozwój inteligencji finansowej.

Opis przebiegu kampanii

Kampania to program edukacyjny dla uczniów klas nauczania wczesnoszkolnego szkół podstawowych. Wpisuje się w rekomendowane przez Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, a także przez instytucje europejskie i światowe działania propagujące edukację bankową i ekonomiczną.

Zajęcia z dziećmi we współpracy z wychowawcą klasy prowadzą przeszkoleni pracownicy banku – wolontariusze. Program zakłada wprowadzenie dzieci w świat finansów. Wolontariusze przekazują im wiedzę na temat pieniędzy, racjonalnego sposobu ich wykorzystania, oszczędzania. Zależy nam na przekazywaniu wiedzy, ale także pokazaniu, jak wykorzystać ją w praktyce. Przygotowaliśmy 14 zajęć, cztery spotkania w klasie I i po pięć w klasie II i III. Jedne ze spotkań odbywa się w placówce bankowej.

Trzyletni program kampanii oraz scenariusze zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi przygotowaliśmy we współpracy z ekspertami nauczania wczesnoszkolnego, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Każdorazowo do zaangażowania się zachęcamy pracowników z całej Polski kampanią promocyjną, m.in. plakatami w pomieszczeniach socjalnych, kreatywnymi wlepkami, przesyłką kreatywną do placówek bankowych, mailingami, artykułami oraz bannerami w intranecie, artykułem w piśmie wewnętrznym wraz z reklamą na jego okładce.

Przygotowaliśmy film promujący kampanię. Wzięli w nim udział nasi wolontariusze oraz uczniowie. Wykorzystujemy go tylko w komunikacji wewnętrznej: w intranecie, podczas spotkań i szkoleń pracowników.

Pragniemy również podkreślić, że „Bank z klasą” w pełni popierają członkowie zarządu banku.

Nasz strategia komunikacji zakłada przede wszystkim informowanie pracowników, których chcemy zaprosić do współpracy. Ze względu na społeczny charakter projektu, nie zależy nam na reklamowaniu kampanii na zewnątrz organizacji. Chcemy przede wszystkim dostarczać kompletne informacje wolontariuszom, szkołom, tak aby mogli podjąć w pełni świadomą decyzję o zaangażowaniu się w program.

Efektywność

Kampanię „Bank z klasą” uruchomiliśmy w 2011 roku, do tej pory odbyły się jej trzy edycje. I edycja zakończyła się w roku szkolnym 2014-2015 wraz z nią 53 wolontariuszy zakończyło program edukacyjny z niemal 2 400 uczniami z 38 szkół podstawowych w całej Polsce. Od roku szkolnego 2012-2013 zajęcia z niemal 800 uczniami w 18 szkołach kontynuuje 26 wolontariuszy (II edycja). W tym roku szkolnym spotkania w 32 szkołach z prawie 1 600 pierwszoklasistami rozpoczęło 39 wolontariuszy (III edycja).

Na koniec roku szkolnego 2013-2014 przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród nauczycieli klas II i III zaangażowanych w program.

Wszyscy respondenci uznali udział w programie za przydatny dzieciom, wysoce przekonanych o tym było aż 75% ankietowanych. Każdy badany potwierdził gotowość do zarekomendowania udziału w kampanii innym szkołom.

Klasy II: badani wysoko oceniają scenariusze zajęć. 75% stwierdza, że materiały dydaktyczne oraz proponowane zabawy i ćwiczenia są bardzo atrakcyjne, 82% jest zdania, że zaproponowane w scenariuszach aktywności są dostosowane do możliwości dzieci.

Klasa III: wszyscy respondenci są zadowoleni z udziału w programie, co drugi z nich określa się jako bardzo zadowolony. Wysoko ocenione zostało także uczestnictwo dzieci w zajęciach. Co trzeci badany uważa, że jego uczniowie bardzo dobrze przyswajają wiedzę z zakresu finansów, a niemal 75 % uważa, że przyswajają ją przynajmniej dobrze.

* W badaniu nauczycieli zostało przebadanych 41 wychowawców klas 2. i 3.

Kampanijność

Kampania „Bank z klasą” została uruchomiona w 2011 roku. Stale koncentrujemy się na rozwoju projektu, jeszcze lepszym dostosowaniu scenariuszy zajęć do możliwości oraz potrzeb dzieci i szkół. Prowadzimy także działania motywujące i wspierające wolontariuszy.

Opis inicjatora

Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny. Oferuje klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, korporacjom oraz rolnikom szeroki wachlarz produktów i usług.


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wolontariat
NadawcaPatrycja Bilińska
WykonawcaCredit Agricole Bank Polska S.A.
AdresaciUczniowie z klas I-III w podstawowych szkołach publicznych w całej Polsce
Mediakomunikacja wewnętrzna
Data zgłoszenia23.03.2015