Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce zdrowotnej23.03.2015

Kampania społeczna Miasta Gdańska „Kieruj bez procentów”

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Poprawa bezpieczeństwa na drogach województwa pomorskiego, dzięki zmniejszeniu liczby nietrzeźwych kierowców (alkohol, narkotyki, dopalacze).
Edukacja z zakresu wpływu alkoholu, narkotyków i dopalaczy na sprawność prowadzenia pojazdów.
Zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństwa zw. z prowadzeniem pojazdów nazajutrz po spożywaniu alkoholu.
Edukacja z zakresu pierwszej pomocy oraz postaw zgodnych z BRD (wśród uczniów trójmiejskich szkół).
Stworzenie rozpoznawalnej kampanii medialnej.

Grupa docelowa

Pośrednia: mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego
Bezpośrednia: kierowcy i kandydaci na kierowców, studenci, uczniowie trójmiejskich szkół, pasażerowie

Strategia

Wg danych Komendy Głównej Policji, w 2013 roku nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 4028 wypadkach drogowych, w których śmierć poniosły 523 osoby, natomiast 4737 osób odniosło obrażenia. Najwięcej wypadków z udziałem nietrzeźwych wydarzyło się w weekendy. Kierujący pojazdami stanowili najliczniejszą grupę sprawców wypadków (2165 zdarzeń), w których zginęło 288 osób, a rannych zostało 2791. Wyniki uzyskane w badaniu przeprowadzonym w 2011, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Gdańska wskazują, iż 2,7% respondentów podjęło się prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, a 14,9% badanych było (w czasie ostatniego roku, w którym odbywało się badanie) świadkiem prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego przez osobę nietrzeźwą. Deklaracji takiej częściej udzielali mężczyźni, osoby z młodszych grup wiekowych (18-29 lat – 23,3%, 30-39 lat – 17,9%). Badanie przeprowadzone w Gdańsku na reprezentatywnej próbie (1050 osób, pow. 17 r.ż.) wskazuje, że ok.1/3 badanych nie dostrzega negatywnego wpływu alkoholu na prowadzenie pojazdów. Jazda samochodem pod wpływem alkoholu jest zjawiskiem względnie powszechnym. Badanie wskazuje, że prawie 60% badanych zna choć jedną osobę, która prowadziła pod wpływem alkoholu. 36% badanych zdarzyło się powstrzymywać nietrzeźwego kierowcę, a w ponad połowie przypadków działania te odniosły pożądany skutek (w:Uniwersytet Gdański,2004). Dlatego też zwracamy szczególną uwagę na długofalową informację i edukację w tym zakresie

Opis przebiegu kampanii

Podstawą działań kampanii są:
-Działania edukacyjne – szkolenia Trzeźwa Jazda dla uczniów najstarszych klas szkół średnich, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy dla gimnazjalistów, młodzieżowa Grupa PaT (przedstawienia teatralne- profilaktyka), seminaria i konferencje z zakresu BRD
-Akcje propagujące trzeźwość wśród kierowców i odpowiedzialność pasażerów: happeningi Baw się dobrze, wracaj bezpiecznie; Europejska Noc bez Wypadku i pierwsza pomoc przedmedyczna na gdańskich uczelniach
-Imprezy i wydarzenia masowe, otwarcie sezonu motocyklowego, udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, Wrake Race i rajdy samochodowe oraz wspólne akcje ze służbami mundurowymi
-Akcje medialne: spoty i audycje radiowe (Radio Gdańsk, Radio Plus, Radio Eska), audycje telewizyjne (Pomorska TV, TVT Teletronik), kampania internetowa (www.radiogdansk.pl, facebook.com, youtube.com), emisja spotów na PGE Arenie (rozgrywki ekstraklasy).
-Materiały edukacyjno- informacyjne oraz promocyjne

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Emisje spotów(5) i audycji radiowych(120)o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście posiadanego systemu wartości i odpowiedzialności za siebie i innych:Radio Plus, Radio Gdańsk, Radio Eska.Emisje audycji telewizyjnych(5) w lokalnym paśmie telewizji internetowych poświęcone problematyce BRD(zagadnienia związane z nadmierną prędkością, wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na kierowców, pierwsza pomoc):Pomorska TV, TVT Teletronik.Spot filmowy Nie bądź częścią statystyki- kieruj bez %:You Tube ok.82000 odsłon, PGE Arena(jesienna rudna ekstraklasy):28 emisji, ok.15000 odbiorców. Kampania internetowa na stronie Radia Gdańsk:16 filmów z wypowiedziami znanych osób nt BRD, 320 spotów radiowych, 5audycji(3600 wejść).Kampania na facebook'u zasięg 4000 wejść na miesiąc. Aktywizowanie regionalnych mediów do nagłaśniania problemu nietrzeźwych kierowców oraz kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych, stała współpraca z pomorskimi mediami np.akcja „Piłeś nie zabijaj"

Efektywność

Działania kampanii monitorowane są od kilku lat we współpracy z przedstawicielami Policji, GKRPA, Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policji. Przedstawiciele w/w instytucji spotykają się regularnie w celu omawiania przeprowadzonych działań oraz organizacji przyszłych zadań na rzecz szeroko pojętego Brd. Osoby realizujące część szkoleniową projektu obligowane są do przeprowadzania ankiet wśród uczestników zajęć oraz przedstawienia całościowego sprawozdania. Wszystkie działania i akcje prowadzone w ramach projektu podlegają bezpośrednio koordynatorowi projektu, do zadań którego należy zbieranie informacji o przebiegu działań oraz dbanie o ich zgodność merytoryczną i formalną z założeniami projektu. Dane liczbowe:
Szkolenia Trzeźwa Jazda 160 spotkań- 3339 uczniów
Warsztaty pierwsza pomoc 150 spotkań– 2962 uczniów
Grupa PaT 2 przedstawienia- 300 odbiorców
Happeningi - 10 zaangażowanych miast, 1620 odbiorców
Imprezy: 11500 odbiorców (Wrake Race, otwarcie sezonu motocyklowego, imprezy innych podmiotów, rajdy samochodowe)
Akcje policyjne 10000 odbiorców
Współorganizacja konkursów wiedzy z zakresu BRD 2000 odbiorców
Odbiorcy działań medialnych w sieci 85600 (You Tube i spoty Radia Gdańsk), facebook (4000 wejść/miesiąc)
PGE Arena 15000 odbiorców
Ilość publikacji medialnych (spoty, audycje, emisje)- 483
140 000 zł- dotacje MSW, UM Gdańsk, PRBRD
W 2015 r. planujemy przeprowadzić badania porównawcze do badań z 2011 r.

Kampanijność

Kampania realizowana jest od 2004 r. dzięki wsparciu finansowemu m.in. Miasta Gdańska, PRBRD, MSW (rządowy program „Razem Bezpieczniej”). Planowana jest kontynuacja oraz pozyskiwanie nowych partnerów w celu realizacji szerszego zakresu działań skierowanych do większej liczby odbiorców.

Opis inicjatora

GCPU jest jednostką budżetową Miasta Gdańska. Głównym zadaniem jest: poprawa jakości życia mieszkańców(profilaktyka uzależnień), realizacja GPPiRPA i Przeciwdziałanie Narkomanii oraz współpraca z NGO.


KrajPolska
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia
NadawcaGDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
WykonawcaGDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEZNIEŃ
Adresacipośredni: mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego, bezpośredni: kierowcy i kandydaci na kierowców, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych , pasażerowie. Odbiorcy obu płci, od 14 r.ż
MediaRadio, Telewizja, Internet, Portale społecznościowe (facebook, youtube), prasa, telebimy
Data zgłoszenia23.03.2015
Dodatkowe materiały