Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych23.03.2015

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.™

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno. Rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w ciąży test na HIV i poddała się leczeniu, gdyby wynik okazał się pozytywny. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dot. testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

Grupa docelowa

Beneficjentami kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym planujące macierzyństwo i będące w ciąży, lekarze ginekolodzy, położne.

Strategia

Test na HIV, zgodnie ze standardami opieki medycznej nad kobietą w ciąży, powinien zostać wykonany do 10. tygodnia ciąży oraz pomiędzy 33. a 37. tygodniem. Nie wszystkie kobiety w ciąży wykonują test, choć to badanie pozwala zastosować leki, które chronią dziecko przed zakażeniem. Szacuje się, że w Polsce 50% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu. Wg badań osoby nieświadome swego zakażenia są źródłem 70% nowych zakażeń. Ponad 100 dzieci jest objętych leczeniem antyretrowirusowym.

W opinii Krajowego Centrum ds. AIDS, ekspertów i kobiet biorących udział w badaniu fokusowym istnieje duża potrzeba uświadomienia kobietom w ciąży i planującym ciążę, ze należy wykonywać testy w kierunku HIV.

Materiały kampanijne informują kobiety o celowości wykonania testu na HIV na etapie planowania ciąży i w jej trakcie. Przyszłe mamy dowiadują się, że test na HIV jest standardowym elementem opieki nad ciężarną, co zmniejsza lęk przed wykonaniem badania. Test na HIV jest jednym z działań na rzecz zapewnienia dobrego zdrowia matki i dziecka, stoi na równi z innymi badaniami wykonywanymi w ciąży. Informacja adresowana do ginekologów zachęca do kierowania wszystkich pacjentek w ciąży na to badanie.

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.™ – test na HIV to standardowe badanie wykonywane z krwi, które może zrobić dla zdrowia matki i dziecka wiele dobrego. Ten przekaz kierowany jest odbiorców w internecie i w mediach oraz podczas konferencji naukowych.

Opis przebiegu kampanii

Kampania została zainaugurowana 20 listopada 2014 r. konferencją prasową z udziałem ekspertów oraz ambasadorki - aktorki, Pani Ady Fijał. Tego samego dnia ruszyła strona www kampanii (www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/) i została rozesłana informacja prasowa do mediów.

Blisko 110 tys. broszur skierowanych do kobiet oraz 30 tys. broszur do ginekologów i położnych zostało rozdystrybuowanych i było wykorzystywanych przez partnerów kampanii, m.in. stacje sanitarno-epidemiologiczne, w działaniach popularyzujących przekaz Jeden test. Dwa życia.™

Informacje na temat kampanii były przekazywane mediom. Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS – Anna Marzec-Bogusławska udzielała informacji na temat kampanii, w tym wywiadów prasie, telewizji i stacjom radiowym.

Pod koniec 2014 r. partnerzy kampanii otrzymali plakaty z kalendarzem na 2015 r. z hasłem Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.™

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Ulotki skierowane do kobiet i ulotki do ginekologów oraz położnych były dystrybuowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, skąd trafiały do odbiorców docelowych w gabinetach lekarskich, na korytarzach przychodni i szpitali.

Duża aktywność przyszłych mam w internecie zainspirowała stronę kampanii oraz baner - obecny m.in. w grudniu i styczniu na stronie GdzieRodzić.info.

Pozyskano przestrzeń medialną w radio i telewizji, powierzchnię w prasie ogólnopolskiej, lokalnej, na portalach internetowych, w tym parentingowych. Informacja prasowa o działaniach kampanijnych została rozdystrybuowana przez PAP.

Patroni medialni: TVP2, RDC i Medonet. Kampanię wsparły: Agnieszka Cegielska, Ada Fijał i Maria Seweryn.

Efektywność

Badanie zmiany postaw będzie możliwe w 2016 r., po zakończeniu kampanii w 2015 roku i po zakończeniu okresu sprawozdawczego przez Narodowy Fundusz Zdrowia za dany rok. Badanie będzie polegało na analizie liczby wykonania procedur testowania kobiet ciężarnych w kierunku HIV w Polsce w latach 2013-2015.

W sumie, nie wliczając publikacji w mediach społecznościowych, na temat kampanii pojawiło się 140 publikacji. Informacje o kampanii pojawiały się na Facebooku i Twitterze. Na podstawie analizy zestawienia doniesień medialnych Instytutu Monitorowania Mediów (za okres 20 listopada – 8 grudnia 2014 r.) i uwzględniając, że nie wszystkie media podają informację o dotarciu, dotarcie publikacji oszacowano na 8 630 227 odbiorców.

W ramach kampanii wydrukowano i rozdystrybuowano z pomocą partnerów, w tym sieci stacji sanitarno-epidemiologicznych blisko 110 tys. egzemplarzy ulotek skierowanych do kobiet i 30 tys. ulotek skierowanych do ginekologów i położnych.

AVE, czyli ekwiwalent reklamowy, wszystkich publikacji na temat kampanii wyniósł 807 419 PLN.

Kampanijność

W 2015 r.: internetowy konkurs wiedzy dla kobiet w ciąży i planujących macierzyństwo realizowany na stronie kampanii z udziałem prasy i mediów internetowych; obecność przekazu kampanii w książce „Córeczka” aut. Liliany Fabisińskiej oraz obecność przedstawicieli Centrum na konferencjach naukowych.

Opis inicjatora

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, koordynuje i współrealizuje Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Krajowe Centrum ds. AIDS przeprowadziło analizę problemu, przygotowało założenia kampanii, wybrało strategię i narzędzia komunikacji oraz opracowało warstwę merytoryczną wydarzenia. Za zgodą Centers for Disease Control and Prevention w kampanii wykorzystano logotyp i hasło programu One test. Two lives. Get tested for HIV. For you and the baby.™, który był realizowany w 2011 roku w USA. Logo i hasło stały się inspiracją do opracowania graficznej warstwy materiałów kampanijnych.


KrajPolska
Problemy społeczneProfilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Promocja zdrowia
NadawcaKrajowe Centrum ds. AIDS
WykonawcaKrajowe Centrum ds. AIDS, Alfa Communications
Adresacikobiety planujące macierzyństwo i będące w ciąży, lekarze ginekolodzy, położne
Mediaprasa, internet, telewizja, radio
Data zgłoszenia23.03.2015
Dodatkowe materiałyplik: jeden_test.pdf