Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie firm i fundacji firm23.03.2015

Nigdy nie jeżdżę po alkoholu

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii było uruchomienie obywatelskiej, oddolnej inicjatywy sprzeciwu wobec jazdy po alkoholu. Akcja wykorzystywała prosty mechanizm, ukierunkowany na upowszechnienie znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i uczynienie z niego symbolu społecznego manifestu odpowiedzialnych – trzeźwych kierowców.

Grupa docelowa

Akcja adresowana była do kierowców w całej Polsce poprzez zachęcanie ich do naklejenia znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na szybie samochodu.

Strategia

Inicjatywa jest kontynuacją prowadzonych od kilku lat działań Związku Pracodawców – Browary Polskie, ukierunkowanych na promocję całkowitej abstynencji wśród kierowców. Bezpośrednią przyczyną zdecydowanego zwiększenia skali działań i wyjścia poza inicjatywy branżowe były tragiczne wydarzenia z udziałem nietrzeźwych kierowców, o których informowały media na początku 2014 roku. Wzrost liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców można obserwować każdego roku w okresach świątecznych oraz wakacyjnych, co potwierdzają policyjne statystyki. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazują, iż jednym z głównych czynników wpływających na to, że wciąż wiele osób decyduje się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, jest społeczne przyzwolenie na „jazdę na podwójnym gazie”. Przekaz akcji skupiał się przede wszystkim na aktywizacji społeczeństwa i zbudowaniu szerokiego społecznego frontu sprzeciwu wobec prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu oraz na stworzeniu koalicji na rzecz walki z tym problemem.

Opis przebiegu kampanii

Kampania prowadzona była w okresie czerwiec-grudzień 2014. Osiągnięcie założonych celów możliwe było tylko przy nadaniu działaniom ogólnopolskiej skali, dlatego przyjęto formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, w równym stopniu angażującego obie strony – organizacje publiczne oraz podmioty prywatne. Idea społeczna akcji już na starcie pozyskała poparcie instytucji państwowych – Ministerstwa Gospodarki oraz Komendy Głównej Policji, które objęły ją patronatem. Trzonem, na którym opierała się mechanika inicjatywy, była współpraca z Komendą Główną Policji. Policjanci podczas kontroli drogowych na terenie całej Polski rozdystrybuowali ponad 550 tys. naklejek. W trakcie pół roku prowadzenia działań rozdano ponad 1,5 mln naklejek, a w ich dystrybucję zaangażowało się ponad 50 instytucji i organizacji z całej Polski: instytucje państwowe i samorządowe, parlamentarzyści, media, firmy motoryzacyjne, leasingowe i transportowe, sieci paliwowe, ośrodki szkolenia kierowców, branża piwowarska, NGO.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

- 1,5 mln naklejek na samochody;
- Media relations (informowanie mediów nt. przebiegu i założeń inicjatywy, nieodpłatne; zaangażowanie mediów w dystrybucję naklejek);
- Strona www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl, strony internetowe lokalnych oddziałów Policji;
- Profil facebook.com/klubdrivera (informowanie o przebiegu inicjatywy, konkursy związane z bezpieczeństwem na drodze);
- Promocja założeń inicjatywy podczas akcji prewencyjnych KGP.

Efektywność

Badania dotyczące efektywności nie były prowadzone.
Swoim zasięgiem kampania objęła cały kraj, docierając do niemal 1 500 000 kierowców, 50 organizacji i instytucji zaangażowanych w działania inicjatywy (liczba organizacji partnerskich oraz zróżnicowanie profili ich działalności to bezprecedensowy przykład szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze bezpieczeństwa na drogach. Stworzenie tak szerokiej koalicji jest osiągnięciem o dużym znaczeniu społecznym, które powinno zostać wykorzystane na rzecz kontynuacji wspólnej walki z nietrzeźwymi kierowcami), 600 publikacji w prasie, Internecie, TV, radio i w mediach społecznościowych w ciągu 6 miesięcy, 8 partnerów medialnych zaangażowanych w promocję działań nieodpłatnie, 6 insertów naklejek zrealizowanych przez media nieodpłatnie.

Kampanijność

Znaczek „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” funkcjonuje od 2008 roku, gdy pojawił się w całej komunikacji marketingowej browarów należących do Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie. Inicjatywa w formie partnerstwa publiczno-prywatnego będzie kontynuowana w 2015 roku.

Opis inicjatora

Związek Pracodawców - Browary Polskie skupia największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje interesy branży, podejmuje działania na rzecz promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.


KrajPolska
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego
NadawcaZwiążek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie
WykonawcaMarketing & Communications Consultants
AdresaciKierowcy, ogół społeczeństwa
Mediaprasa, radio, telewizja
Data zgłoszenia23.03.2015