Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie organizacji pozarządowych27.03.2015

"Musisz walczyć, bo stawką jest życie" 3 edycja SM-WALCZ O SIEBIE

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Według szacunkowych danych w Polsce na stwardnienie rozsiane, przewlekłą i nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego, choruje 45 tys. osób. Właśnie tej grupie pacjentów oraz całemu społeczeństwu dedykowana jest już trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii „SM – Walcz o siebie”. W tym roku idea kampanii skupia się wokół hasła: „Musisz walczyć, bo stawką jest Twoje życie...”. Jej celem jest kontynuowanie dyskusji na temat sytuacji pacjentów z SM w naszym kraju, ale także p 

Grupa docelowa

osoby chore na SM, ich rodziny, pracodawcy. W szerszej perspektywie ogół społeczeństwa, rząd, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, organy decydujące o refundacji nowoczesnych terapii.

Strategia

Determinacja, odwaga, wytrwałość – to cechy, które powinny charakteryzować każdego sportowca. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że życie ze stwardnieniem rozsianym (SM) skłania osoby chore do podejmowania równie zaciętej walki o złoty medal, który dla jednych pacjentów oznacza utrzymanie dotychczasowej sprawności, a dla innych możliwość samodzielnego wykonywania prostych, codziennych czynności?
Takiej walki wymaga stwardnienie rozsiane, które jest chorobą nieprzewidywalną, co oznacza, że u każdego pacjenta przebiega inaczej. W maju 2014 ruszyła trzecia odsłona kampanii „SM – Walcz o siebie”.

Biorąc pod uwagę cechy charakteru, jakie powinien posiadać człowiek szczególnie predysponowany do osiągania sportowych sukcesów, wśród długiej ich listy najczęściej na myśl przychodzą trzy poniższe przymioty. Przypisywanie ich sportowcom jest zupełnie zrozumiałe, ale jaki mają one związek z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane?
• Determinacja, której chorzy na SM potrzebują, aby dążyć do wyznaczonego sobie celu - bo wiadomość o nieuleczalnej chorobie jest trudnym przeżyciem dla każdego człowieka.
• Odwaga, żeby nie bać się jutra i podejmować wciąż nowe wyzwania, bo SM jest chorobą „1000 twarzy” i nigdy nie można być pewnym jej dalszego przebiegu. Każdy pacjent może doświadczać innych objawów.
• Wytrwałość jest konieczna w przestrzeganiu zaleceń specjalisty, bo w przypadku SM leczenie to nie tylko leki, ale także często codzienna rehabilitacja.

Opis przebiegu kampanii

III edycja kampanii „SM – Walcz o siebie” była emitowana m.in. w telewizji (TVP, TVN, Tele5, Polonia1), radio (TOK FM, Złote Przeboje, Roxy FM, Radio Dla Ciebie, Antyradio, Radio Kolor, Eska Rock, Plus, Merkury, MC Radio, Radio Lublin, Radio Neuropozytywni, radio PTSR), prasie (Gazeta Wyborcza, Wprost, Rzeczpospolita), Multikinie, Internecie, w pubach i gimnazjonach (Benefit Multimedia), w placówkach zdrowotnych LUX MED, na citylightach, autobusach (AMS) i tramwajach.
Międzynarodowa organizacja EMSP włączyła nasz spot w ogólnoświatową kampanię MS DAY. Działania prezentowane były na konferencjach i sympozjach w Polsce, Brukseli i Dublinie. Z wykładami byliśmi w szkołach, na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach zorganizowano wieczór poetycki, realizację zdjęć do kalendarza z udziałem gwiazd, udostępniono symulator objawów SM szerszemu gronu odbiorców.
Idee kampanii prezentowały Polsat News, TVP INFO, PANORAMA, Misja Integracja oraz cały odcinek programu Tomasza Sekielskiego PO PROSTU.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Działania w internecine

Za pośrednictwem Facebooka codziennie mieliśmy okazję docierać do osób zainteresowanych kampanią. Komunikacja prowadzona była, podobnie jak w poprzedniej edycji, poprzez Eura7 i Telescope, które wzajemnie się uzupełniały.
W ramach kampanii prowadziliśmy 3 tory komunikacji:
1. Motywatory - pozytywne grafiki.
2. Historie – zaproszenia do zapoznania się z historiami naszych fanów.
3.Konkursy i zabawy – akcje, które przeprowadziliśmy kilka razy w trakcie trwania kampanii. Laureatom wysyłaliśmy pomarańczowe czapeczki z daszkiem z naszytym logotypem kampanii

Spot wyświetlany był w wielu miejscach. Film zamieszczony został na YouTube.com, gdzie uzyskał ponad 2.000 wyświetleń.
Kampania w liczbach
7 696 osób lubi fan page kampanii
18 030 osobom dziennie wyświetlane były informacje z profilu FB
24 117 osób odwiedziło raz lub więcej razy stronę www (od 1.05.2014)
1 676 686 wyświetleń (organicznych i opłaconych) postów zanotowano od początku maja 2014 roku!

Efektywność

Kampania byla szeroko nagłasniana w mediach, wartość ekwiwalentu pozyskanych mediów można szacować na ok. 2,5 mln PLN, a wartośc ekwiwalenu informacji PR na prawie 600 tys PLN ( dane: Monitoring Mediów)

NAJWIEKSZYM SUKCESEM DZIAŁAŃ KAMPANII I PODMIOTÓW W NIĄ ZAANGAŻOWANYCH JEST WPROWADZENIE BEZTERMINOWEJ REFUNDACJI LEKÓW NA SM (wcześniej był to czas 3  i 5 lat, po których pacjent musiał zrezygnować z leczenia lub sam ponosić koszt 3-8 tys miesięcznie)

Ponadto przeprowadzono ewaluacyjny panel badawczy (DB MAISON)
Mimo ograniczonej wiedzy o chorobie, Polacy wyrażają bardzo pozytywne przekonania o możliwościach leczenia SM: 8 na 10 osób uważa, że istnieją już skuteczne, nowoczesne leki, które pozwalają na załagodzenie objawów i opóźnienie przebiegu choroby oraz że refundacja tych leków jest z punktu widzenia budżetu państwa bardziej opłacalna niż późniejsze wypłacanie rent osobom chorym i ich opiekunom.

Tegoroczna odsłona kampanii została pozytywnie odebrana i doceniona przez odbiorców: podobała im się, została przez nich oceniona jako potrzebna, zrozumiała, interesująca. Ponadto została odebrana jako bardziej poruszające niż poprzednie kampanie – wynika to z tego, że pokazywała cierpienie oraz efekty choroby w postaci dysfunkcji neurologicznych i przez to wywoływała również negatywne emocje powodujące włączanie się mechanizmów obronnych.Tegoroczną kampanię pamiętało ok. 16% osób, kampania trwała w mediach 2 miesiące (maj-czerwiec)

Kampanijność

Jest to 3 edycja Kampanii, w chwili obecnej trwają przygotowania do kolejnej.

Opis inicjatora

Partnerami kampanii są: PTSR (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego), Fundacja NEUROPOZYTYWNI i Fundacja URSZULI JAWORSKIEJ. Patronat nad kampanią objęły organizacje EMSP i MSIF oraz PFRON

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

nie dotyczy


KrajPolska
Problemy społecznePomoc społeczna, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Promocja zdrowia, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaTELESCOPE, PTSR, Neuropozytywni, Fundacja Urszuli Jaworskiej
WykonawcaTELESCOPE, Eura7, DB Maison, media
Adresaciosoby chore na stwardnienie rozsiane (SM) ich bliscy, pracodawcy, ogół społeczeństwa, decydenci
Mediatv, kino, radio, prasa, outdoor, ekrany LCD, autobusy,tramwaje, internet, media społecznosciowe, konkursy, PR
Data zgłoszenia27.03.2015
Dodatkowe materiały
 https://www.youtube.com/watch?v=hjKFOss9Uak