Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce zdrowotnej30.03.2015

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Szacuje się, że w Polsce 50% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu, a Polacy rzadko z własnej inicjatywy wykonują test w kierunku HIV. Wg badań osoby nieświadome swego zakażenia są źródłem 70% nowych zakażeń. Kampania miała na celu zachęcenie środowiska medycznego do zapoznania się z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS dot. zalecania testu w kierunku HIV. Wczesne rozpoznanie zakażenia pozwala na właściwą opiekę medyczną nad pacjentem i ogranicza liczbę nowych zakażeń.

Grupa docelowa

Głównym beneficjentem kampanii było środowisko medyczne (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy rodzinnych, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych), a drugorzędowym – sami pacjenci.

Strategia

Kampania przekazywała istotne dla odbiorcy informacje i wiedzę oraz zachęcała do skutecznego stosowania ich w praktyce:
* odbiorca otrzymał aktualne informacje o HIV i AIDS oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS) dotyczące zalecania testu na HIV – opisane w przystępny, użyteczny w pracy lekarza i pielęgniarki sposób.
* odbiorca poznał nowy model rozmowy o HIV w gabinecie lekarskim, ułatwiający komunikację z pacjentem i sprzyjający rozważeniu wykonania testu w kierunku HIV.
* w kampanijnym przekazie:
- przedstawiono podstawową wiedzę o problemie, z którym może zetknąć się w swojej praktyce zawodowej,
- zaprezentowano koncepcję budowania umiejętności rozmowy z pacjentem – prezentowania kontekstu, skłonienia pacjenta do analizy swoich ryzykownych zachowań i rozważenia wykonania testu,
- przekazano informacje o praktycznym zastosowaniu rekomendacji PTN AIDS, np. kiedy warto rozważyć wykonanie testu w kierunku HIV, gdy proces chorobowy przebiega nietypowo.
Wczesne rozpoznanie zakażenia HIV powoduje, że pacjent będzie pod właściwą opieką medyczną, rozpocznie terapię antyretrowirusową (obecnie bezpłatną dla obywateli polskich, finansowaną z budżetu Ministra Zdrowia), co w konsekwencji zapewnia lepszą jakość życia pacjentów i obniżenie ogólnych kosztów opieki medycznej.
Niekwestionowanym efektem wczesnej wykrywalności jest zahamowanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w populacji ogólnej.

Opis przebiegu kampanii

Kampania rozpoczęła się w 2013 roku. W czasie jej trwania dystrybuowano broszury dla środowisk medycznych zawierające informacje o HIV/AIDS oraz ulotki zawierające „Zalecenia dla lekarzy poszczególnych specjalności – rekomendacje PTN AIDS dotyczące badania pacjentów, u których rozpoznano wymienione stany lub jednostki chorobowe”. Krajowe Centrum wzmacniało ten przekaz przez wykłady ekspertów oraz stoiska informacyjno-edukacyjne na konferencjach naukowych oraz publikacje i inserty w specjalistycznej, opiniotwórczej prasie. Promowano edukacyjny program video „Testowanie w kierunku HIV” na Portalu edukacyjnym Krajowego Centrum ds. AIDS www.hiv-aids.edu.pl. Materiały drukowane przekazywane były bezpośrednio do odbiorców za pośrednictwem partnerów kampanii, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych obecnych w każdym województwie i w każdym powiecie. Kampanię wspierali patroni – konsultanci krajowi odpowiednich dziedzin medycznych i pielęgniarskich.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Informacja prasowa i ulotki w wydawnictwach specjalistycznych:
• "Gazeta Lekarska" XII-I/2014 - tekst merytoryczny w 157 600 egz., 92 000 szt. insertów;
• "Służba Zdrowia" - 1 500 insertów, publikacja online;
• "Medexpress" - informacja o kampanii, 60 000 odbiorców.
Do miesięcznika "W cieniu czepka" 5/2014 załączono ulotkę dla pielęgniarek i położnych.
Na platformie edukacyjnej KC ds. AIDS działał program edukacyjny „Testowanie w kierunku HIV” zawierający video i informacje nt. testu na HIV.
Broszury „HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych/ginekologów/pielęgniarek i położnych”, ulotki i plakaty „Kiedy powinno się proponować test na HIV?” były dystrybuowane przez partnerów kampanii. Przekaz wzmacniały kalendarze, receptariusze, notatniki ułatwiające pracę lekarzom i zawierające informacje nt. kampanii i testu diagnostycznego na HIV. Bannery pojawiły się na stronach internetowych wielu partnerów. Pracownicy medyczni informowali pacjentów nt. HIV i zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP).

Efektywność

Stuprocentowe dotarcie kampanii do środowiska lekarskiego za pośrednictwem Gazety Lekarskiej. Reklama merytoryczna została zamieszczona w pełnym nakładzie 157 600 egzemplarzy nr XII-I/2014.
Do lekarzy trafiło 92 000 szt. insertów zawierających „Zalecenia dla lekarzy poszczególnych specjalności – rekomendacje PTN AIDS dotyczące badania pacjentów, u których rozpoznano wymienione stany lub jednostki chorobowe”.
Wierzymy, że zainicjowane kampanią działania będą kontynuowane także po jej zakończeniu.

Kampanijność

Kampania z 2014 r. była kontynuacją działań pod tym samym tytułem z 2013 r. W kolejnym roku działania zostały uzupełnione o tematykę zakażeń przenoszonych drogą płciową – druk broszur dla lekarzy i pacjentów. Wzmacniano przekaz informacyjny na konferencjach lekarskich i pielęgniarskich.

Opis inicjatora

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, koordynuje i współrealizuje Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Ciekawa forma i przekaz informacyjny, w jakiej są przedstawione Rekomendacje PTN AIDS ułatwiają lekarzom pracę i zachęcają do stosowania wiedzy propagowanej w ramach kampanii. Test na HIV to takie samo badanie diagnostyczne, jak np. morfologia. Jego wykonanie zaleca się na podstawie wiedzy medycznej. Jeśli są wskazania do jego wykonania należy porozmawiać o tym z pacjentem i zaznaczyć je na karcie zleceń. Wykrycie zakażenia może uratować zdrowie i życie pacjenta oraz zapobiec nowym zakażeniom.


KrajPolska
Problemy społeczneProfilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Promocja zdrowia
NadawcaKrajowe Centrum ds. AIDS
WykonawcaKrajowe Centrum ds. AIDS
Adresacilekarze, pielęgniarki, pacjenci
Mediaprasa specjalistyczna, internet
Data zgłoszenia30.03.2015
Dodatkowe materiały