Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane firm (CSR)30.03.2015

Warsztaty Filmowe - Film "Akcja pod Choinką"

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm ( CSR)

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Projekt miał na celu wsparcie różnych obszarów rozwoju dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie (SOSW): edukacja, komunikacja, uspołecznienie, kreatywność. Miał wpłynąć na wzrost własnej wartości u uczestników projektu oraz wzrost akceptacji siebie i akceptacji otoczenia.

Grupa docelowa

Grupa dzieci i młodzieży z SOSW w Piasecznie w wieku 7 – 20 lat zagrożona wykluczeniem społecznym. Osoby z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem intelektualnym, z autyzmem oraz innymi dysfunkcjami.

Strategia

Celem naszych działań CSR jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań oraz w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy (wolontariat pracowniczy - kompetencyjny). Od kilku lat w partnerstwie z dyrekcją SOSW realizujemy program Warsztatów Kreatywnych dla wybranej grupy uczniów wymagających stałego wsparcia w obszarze edukacji, uspołecznienia, komunikacji.
W ramach warsztatów pracownicy IQ Marketing wspólnie z dziećmi tworzyli już broszki filcowe, świeczki zapachowe, piekli babeczki, lepili pierogi, własnoręcznie tworzyli lizaki, itp. Wspólnie uczymy się nowych rzeczy, dobrze się przy tym bawiąc. Każde warsztaty pozwalają wkroczyć w nowe nieznane obszary. Regularne spotkania integrują i mają ogromny wpływ na proces uspołeczniania. Dzieci mają kontakt z przedstawicielami różnych zawodów, uczą się pracy w grupie, wyrażania własnych emocji, odkrywania własnych talentów i możliwości. Przełamują własne bariery, nieśmiałość i obawę przed zmianami. Normalnie nie miałyby możliwości doświadczania świata w ten sposób, ze względu na różnego rodzaju bariery, głównie społeczne.
W tym roku postanowiliśmy zrealizować projekt, jakiego jeszcze nie było, który poza w/w wartościami miał wpłynąć w znaczący sposób na wzrost poczucia własnej wartości i samooceny uczestników. Stworzyliśmy jednominutowy film poklatkowy – jak twierdzi dyrekcja pierwszy taki film w Polsce zrobiony przez uczniów szkoły specjalnej – i pokazaliśmy go szerszej publiczności.

Opis przebiegu kampanii

Wraz z grupą 10 uczniów z SOSW stworzyliśmy świąteczny film animowany pt. „Akcja pod Choinką”. Każdy element filmu został własnoręcznie przygotowany przez uczestników warsztatów, którzy pierwszy raz w życiu zostali zarówno reżyserami, jak i producentami filmowymi. Dzieci miały do dyspozycji różne materiały plastyczne i spożywcze (upiekły pierniki do tytułowej choinki) oraz swoją wyobraźnię, która może zdziałać cuda. Dowiedziały się na czym polega tworzenie filmów poklatkowych i spróbowały swoich sił w tej dziedzinie. Premiera filmu odbyła się w szkole w obecności wszystkich uczniów i nauczycieli – twórcy otrzymali owacje na stojąco. Film został zaprezentowany również wszystkim rodzicom oraz Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego (w tym Staroście). My zrobiliśmy pokaz w naszej firmie oraz podzieliliśmy się efektami pracy z naszymi partnerami biznesowymi, którzy w ramach życzeń świątecznych otrzymali od nas kartkę z zaproszeniem na premierę on-line, a następnie link do filmu na YouTube.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Projekt skierowany był do określonej grupy beneficjentów, jego celem nie było nagłośnienie w mediach. Film „Akcja pod Choinką” został umieszczony na kanale youtube, na profilu FB agencji IQ Marketing oraz SOSW w Piasecznie. Dodatkowo link do filmu wysłaliśmy do naszych partnerów biznesowych, w celu promocji dobrych praktyk i partnerstw społecznych.

Efektywność

Efekty akcji dla uczestników projektu:
1. Znaczny wzrost własnej wartości i akceptacji siebie oraz własnego wizerunku (obserwacja i rozmowy z uczestnikami przeprowadzone przez wychowawców). Film spotkał się z dużym uznaniem rówieśników i otoczenia – wielkie brawa podczas premiery, rosnąca liczba wyświetleń na Youtube, co wzmacnia poczucie akceptacji i jest motywacją do uspołeczniania - „Potrafię zrobić coś fajnego, co podoba się innym”. Film kończy „Gwiazdkowa Obsada” – zdjęcia twórców. I choć początkowo robieniu zdjęć towarzyszyła duża niepewność i nieśmiałość, teraz dzieci są z nich dumne, czują się jak gwiazdy!
2.Edukacja – dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat tworzenia filmów, obsługi sprzętu fotograficznego i komputerowego. Projekt pozwolił też na rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zdolności manualnych, inspirował do poszukiwania rozwiązań.
3.Uspołecznienie i komunikacja - integracja ze środowiskiem zewnętrznym na wielu płaszczyznach: spotkania i nawiązanie kontaktu z przedstawicielami różnych zawodów, praca zespołowa, wystąpienie publiczne podczas premiery. Wszystko to wywołało dużo emocji, radości i przyniosło pozytywne zmiany. Dzieci pytają kiedy będzie następny projekt, a udział w nim jest dla nich największą nagrodą. Dla nas natomiast, to największy wskaźnik sukcesu.
Twórcy otrzymali mnóstwo gratulacji i pozytywnych informacji zwrotnych. Projekt znalazł się w tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki. 2014".

Kampanijność

Projekt był częścią programu „Warsztaty Kreatywne”, który realizujemy wspólnie ze SOSW w Piasecznie i innymi partnerami od 4 lat. Planujemy zrealizować kolejną edycję „warsztatów filmowych” dla dzieci i młodzieży z Ośrodka w Piasecznie oraz rozszerzyć projekt o kolejne partnerstwa.

Opis inicjatora

IQ Marketing – jedna z pierwszych i największych polskich agencji reklamowych, działa na rynku od 1996r. Od kilku lat rozwija program wolontariatu pracowniczego. Sygnatariusz Karty Różnorodności.


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Walka z wykluczeniem społecznym, Wolontariat
NadawcaIQ Marketing (Poland), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie
WykonawcaPracownicy IQ Marketing (Poland), kadra pedagogiczna oraz uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie
AdresaciGrupa dzieci i młodzieży z SOSW w Piasecznie w wieku 7 – 20 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym oraz ich najbliższe otoczenie.
MediaInternet, pokazy publiczne
Data zgłoszenia30.03.2015
Dodatkowe materiałyhttp://www.youtube.com/watch?v=mciAgULyNGQ