Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Programy edukacyjne firm ( CSR)30.03.2015

Program "Jeżdżę z głową" - III edycja

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm ( CSR)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem programu „Jeżdżę z głową” jest budowanie postaw zaangażowania obywatelskiego wśród młodzieży gimnazjalnej oraz lokalnych wspólnot z małych miejscowości. Drugim zadaniem programu jest edukacja oraz budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Sukces projektu jest mierzony m.in. liczbą aktywnych uczestników, złożonych petycji i oddolnych inicjatyw podejmowanych przez uczestników.

Grupa docelowa

Adresatami programu są uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych oraz społeczności lokalne (w tym instytucje zaufania publicznego: policja, władze, media) z miejscowości poniżej 50 000 mieszkańców.

Strategia

Program jest realizowany od 2012 r. (trzy edycje) jako odpowiedź na niepokojąco niski poziom znajomości przepisów drogowych wśród młodzieży gimnazjalnej, potwierdzony w badaniach przeprowadzonych na zlecenie Fundacji BGŻ. Choć 93% uczniów zadeklarowało, że jeździ rowerem, to tylko nieco ponad połowa z nich zna obowiązujące przepisy odnoszące się do rowerzystów. Dodatkowo polskie drogi należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Europie, a wiele wypadków i kolizji ma miejsce w małych miastach i wsiach. Mieszkańcy niewielkich miejscowości uskarżają się również na słabo rozwiniętą infrastrukturę drogową.
Istotne było też dotarcie do miejscowości o największych potrzebach w zakresie wyrównywania szans (w poziomie świadomości obywatelskiej, dostępie do wiedzy, innowacji technologicznych czy Internetu). Stąd wybór padł na miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców.
Głównym zadaniem programu jest wywołanie merytorycznej debaty na temat BRD i stymulowanie uczestnictwa obywateli na poziomie lokalnym. Dlatego też projekt podzielony jest na dwie fazy: edukacyjną (w szkołach) oraz społeczną (w całych społecznościach). W pierwszej fazie zadaniem programu „Jeżdżę z głową” jest edukacja gimnazjalistów w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Celem drugiego etapu jest zachęcenie uczniów, mieszkańców, władz lokalnych i policji do podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Opis przebiegu kampanii

III edycja „Jeżdżę z głową” trwała od września 2014 do stycznia 2015 roku. W tym czasie odbyły się lekcje o BRD, w których wzięło udział 3000 uczniów z 72 szkół zakwalifikowanych do projektu. Przeprowadzili oni 10 tys. ankiet wśród mieszkańców swoich miejscowości, by opracować mapy niebezpiecznych miejsc w ich regionie, które w dalszym etapie stały się podstawą petycji do władz lokalnych. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali w ulicznych akcjach budowania świadomości w miastach. Odwiedzili też ponad 200 klas, by podzielić się wiedzą na temat BRD z młodszymi kolegami.
Chętne placówki mogły zorganizować grę miejską lub wziąć udział w konkursie na zmianę społeczną, tj. nagrać film, którego tematem był wzrost bezpieczeństwa w bezpośredniej okolicy szkoły.
Patronat nad programem objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komenda Główna Policji. Partnerami programu zostały: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W aspekcie komunikacyjnym organizatorzy programu postanowili szczególną uwagę poświęcić lokalnym koordynatorom projektu, czyli nauczycielom. We współpracy z ekspertami przygotowano dla nich materiały edukacyjne i narzędzia do budowy zaangażowania społecznego, w tym platformę e-learningową, poradnik metodyczny ze scenariuszami lekcji, materiały instruktażowe do realizacji każdego z elementów projektu, edukacyjną grę planszową, film animowany, ankiety, wzory petycji do samorządów oraz gadżety odblaskowe. Dodatkowo jako forum wymiany doświadczeń i praktyk uruchomiono zamkniętą grupę dyskusyjną dla nauczycieli na portalu Facebook.
Dla uczniów i pozostałych osób zainteresowanych projektem udostępniono stronę internetową programu www.jezdzezglowa.pl oraz fanpage, na którym zamieszczano wiele porad i wskazówek dotyczących BRD. Jednocześnie na bieżąco informowano o programie media ogólnopolskie i lokalne.

Efektywność

„Jeżdżę głową” swoim zasięgiem objął miejscowości z 1,1 mln mieszkańców. Przez 5 miesięcy trwania program bezpośrednio z tematem BRD dotarł on do minimum 15 tys. osób. W projekcie wzięło udział 3000 gimnazjalistów z 72 gimnazjów z małych miejscowości. Projekt koordynowało 123 nauczycieli. Łącznie przeprowadzono 550 zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 220 lekcji w ramach edukacji rówieśniczej. Dodatkowo zorganizowano ponad 100 spotkań młodzieży szkolnej z przedstawicielami policji i służb ratowniczych.
W ramach programu powstało 51 petycji do samorządów oraz 23 filmy obejmujące projekty zmian społecznych. Wiele z postulowanych zmian uwzględniono w planach budżetowych samorządów lokalnych. Niektóre propozycje zostały już wdrożone – np. dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Oleśnicy na niebezpiecznym skrzyżowaniu otwarto rondo, a gimnazjaliści w Giżycku są już bezpieczniejsi dzięki oznakowaniu wewnętrznej drogi szkolnej znakiem nakazu jazdy z prawej strony znaku.
Łącznie uczestnicy zostali nagrodzeni w sumie 2700 nagrodami. W akcjach miejskich chętnie uczestniczyli dziennikarze, którzy na bieżąco relacjonowali osiągnięcia gimnazjów. Program zyskał obszerne relacje, generując ponad 150 publikacji w mediach lokalnych i internetowych.
Szczegółowe informacje o wpływie projektu na postawy społeczne i poziom pobudzenia do aktywizacji obywatelskiej będą znane w kwietniu – aktualnie prowadzone jest badanie ewaluacyjne.

Kampanijność

„Jeżdżę z głową” jest programem cyklicznym – od 2012 roku zorganizowano 3 edycje. Łącznie we wszystkich edycjach projektu wzięło udział niemal 500 nauczycieli i 12 000 uczniów z ponad 270 gimnazjów w Polsce.

Opis inicjatora

Fundacja BGŻ podejmuje inicjatywy w obszarze edukacji i solidarności społecznej wynikające z odpowiedzialności Banku BGŻ jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Edukacja
NadawcaFundacja BGŻ
WykonawcaPitera Communications
AdresaciUczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych, rodzice, społeczności lokalne, władze samorządowe, policja.
MediaPrasa, internet, RTV.
Data zgłoszenia30.03.2015
Dodatkowe materiałyplik: trzecia_edycja_programu_jezdze_z_glowa.pdf