Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie firm i fundacji firm30.03.2015

MISJA-EMISJA - ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania występowaniu niskiej emisji

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Kampania miała na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą niska emisja, pokazanie im korzyści wynikających z likwidacji tego zjawiska, w tym płynących z korzystania z proekologicznych źródeł ciepła. Naszym celem było też zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego oraz ciepłowni do podejmowania różnorodnych inicjatyw, dotyczących likwidacji niskiej emisji i pokazanie dobrych przykładów takich postaw.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii „Misja-emisja” był ogół społeczeństwa, jednak ze względu na ograniczony budżet założyliśmy, że działania będą prowadzone za pośrednictwem: gmin, ciepłowni oraz edukatorów.

Strategia

Niska emisja odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu lokalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza. Jej źródłem jest wykorzystywanie do ogrzewania: starych pieców, niskiej jakości węgla, a nawet odpadów. Niewielka jest świadomość społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, jakie się z tym wiążą. WHO podaje, że niska emisja skraca długość życia człowieka o 9 miesięcy! Odbiorcami kampanii był ogół społeczeństwa, ale działania były prowadzone głównie za pośrednictwem: gmin (są odpowiedzialne za jakość powietrza (dyrektywa CAFE), wdrażają programy poprawiające stan powietrza itp.), ciepłowni (promujących działania związane z likwidacją niskiej emisji) oraz edukatorów (zachęcając ich do podejmowania tematu podczas zajęć). Wszystkie grupy włączyliśmy w aktywności związane z likwidacją niskiej emisji – gminy mogły wziąć udział w konferencji tematycznej oraz konkursie, a wykorzystując zdobytą wiedzę wprowadzać rozwiązania poprawiające jakość powietrza na swoim terenie, ciepłownie – otrzymywały wsparcie w zakresie promocji likwidacji niskiej emisji, a nauczyciele – pakiet materiałów edukacyjnych, a także możliwość skorzystania z gotowych scenariuszy lekcji na temat niskiej emisji. Kampania została przeprowadzona pod hasłem „Misja-emisja”, przez co chcieliśmy podkreślić, że walka z niską emisją jest zadaniem – misją, której realizacji powinien podjąć się każdy, dlatego w kampanii były elementy skierowane również do ogółu społeczeństwa, np. gra miejska, spoty filmowe, komiks.

Opis przebiegu kampanii

Wiodącym elementem kampanii była postać Dymskiego, dzielnego pogromcy dymonów (trujących dymów, powstałych na skutek niskiej emisji). Do jego osoby odwoływał się m.in. komiks, spoty filmowe, gra miejska itp., a postać przebrana za niego pojawiała się na wielu wydarzeniach. Kampanię rozpoczęła i zakończyła konferencja prasowa (luty, grudzień 2014 r.). W lutym 2014 r. odbyła się konferencja dla gmin, a od stycznia do końca września trwał konkurs „Gmina z misją”. Do końca kwietnia nauczyciele mogli wziąć udział w konkursie „Lekcja o niskiej emisji”. W maju 2014 r. w Poznaniu odbyła się gra miejska „Porwanie Dymskiego”. Podczas kampanii zorganizowaliśmy ponad 40 wydarzeń w ramach inicjatywy „Ciepło, cieplej…ciepłownia!”. Na początku kampanii przeprowadziliśmy też badanie rynku – od gmin i ciepłowni uzyskiwaliśmy informacje na temat ich działań w zakresie ochrony powietrza. Aktywności były komunikowane m.in. na portalu internetowym www.misja-emisja.pl, profilu FB oraz w wydawnictwach Abrys.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Jednym z narzędzi promujących kampanię, a tym samym proekologiczne zachowania związane z likwidacją niskiej emisji, były filmy promocyjne, które umieściliśmy na naszym portalu, kanale YouTube, w newsletterach, mailingach (do ok. 10 tys. odbiorców), na stronach internetowych partnerów oraz zainteresowanych tym gmin. Kampania była również promowana za pomocą reklam oraz artykułów promocyjnych w czasopismach branżowych: „Przeglądzie Komunalnym” oraz „Czystej Energii”, a także bannerach na portalach internetowych: Zielonalekcja.pl ecomanager.pl oraz portalkomunalny.pl. Media te są własnością firmy Abrys, a ograniczony budżet (kampania była finansowana ze środków własnych oraz NFOŚIGW) uniemożliwił korzystanie z innych mediów. Konferencję rozpoczęła i zakończyła konferencja prasowa, a dziennikarze byli informowani na bieżąco o postępach. Kampania miała też wielu patronów medialnych, którzy informowali o jej przebiegu. Na bieżąco aktualizowaliśmy też stronę www, oraz profil na Facebooku.

Efektywność

Budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z niskiej emisji i zmiana nawyków dotyczących sposobu ogrzewania jest zadaniem niezmiernie trudnym, czasochłonnym i bardzo kosztownym, przewyższającym budżet projektu. Pozytywne zmiany światopoglądowe w tym zakresie wymagają działań pokoleniowych, dlatego też naszym celem było wytworzenie pewnych impulsów, które mają spowodować zmianę sposobu myślenia społeczeństwa na ten temat. Z informacjami na temat konieczności podjęcia działań w tym zakresie dotarliśmy do wszystkich urzędów gmin w Polsce poprzez wysyłkę do nich zaproszeń do udziału konferencji oraz konkursie „Gmina z misją”, ponad 100 przedstawicieli gmin wzięło udział w konferencji, a 50 gmin uczestniczyło w konkursie „Gmina z misją”. Zaprosiliśmy też nauczycieli większości szkół w Polsce, czego efektem jest przygotowanie przez nich 100 scenariuszy lekcji, z których można korzystać. Blisko 50 poznaniaków było zaangażowanych w grę miejską „Porwanie Dymskiego” (pośrednio zaangażowanych było nawet 300 osób). Za pomocą komiksu oraz biuletynów dołączanych do „Przeglądu Komunalnego” dotarliśmy do ponad 9500 osób. O kampanii poinformowaliśmy też 60 dziennikarzy, którzy wzięli udział w konferencji prasowej. Ponad 4500 osób obejrzało też nasze filmy promocyjne na YouTube, a portal misja-emisja cieszy się ponad 60 000 odsłon. Wartość kampanii „Misja-emisja” to ponad 400 tys. zł brutto (w koszcie nie są uwzględnione działania promocyjne w mediach własnych).

Kampanijność

Kampania "Misja-emisja" była realizowana po raz pierwszy. Zamierzamy kontynuować konkurs "Gmina z misją", wciąż aktualizowana jest strona internetowa www.misja-emisja.pl. Nie wykluczamy realizacji pozostałych elementów kampanii w przyszłości.

Opis inicjatora

Inicjatorem kampanii jest ABRYS -  wydawca ogólnopolskich czasopism i portali, organizator szkoleń i konferencji oraz konkursów, związanych z ochroną środowiska. Prowadzi też edukację ekologiczną.


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja, Ekologia i środowisko, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Promocja zdrowia
NadawcaABRYS
WykonawcaABRYS
Adresaciogół społeczeństwa, edukatorzy, ciepłownie, gminy
MediaInternet, Social Media, prasa,
Data zgłoszenia30.03.2015
Dodatkowe materiały