Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych30.03.2015

Stop zwolnieniom z WF-u

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

MSiT mając na uwadze niepokojące dane dotyczące pogarszającego się stanu aktywności fizycznej, spadku poziomu sprawności oraz narastającego problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży przygotowało akcję Stop zwolnieniom z WF. Jej celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej, stworzenie takich warunków, które pozwolą na powszechne uprawianie sportów przez najmłodszych. Poprzez wzmacnianie roli nauczycieli WF, wzmacniamy pozycję lekcji WF w systemie edukacji szkolnej.

Grupa docelowa

Kampania skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego, a także środowiska lekarskiego.

Strategia

Podstawą do podjęcia działań dotyczących uruchomienia kampanii był szereg danych naukowych oraz statystycznych wskazujących na występowanie niepokojących tendencji wśród populacji polskich dzieci i młodzieży: Prognozy przedstawione w 2002 roku przez Światową Organizację Zdrowia, pokazują, że obecne pokolenie dzieci „może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego przeciętna długość życia będzie krótsza niż ich rodziców, nawet o 5 lat” (WHO, Why move for health 2002). Ponadto, zalecenia WHO z 2010 roku mówią, że dzieci i młodzież powinny ćwiczyć codziennie nie krócej niż 60 min. Natomiast wg wyników badań HBSC dla Polski z 2010 roku, w Polsce zalecenia te spełniał co czwarty 11-latek i co dziesiąty 17-latek. Z badań tych wynika, że aktywność fiz. wyraźnie spada wraz z wiekiem dzieci.
Z kolei dane z raportu UNICEF (2013)„Warunki i jakość życia w państwach rozwiniętych” wskazują, że: 17% dzieci w wieku 11 - 15 lat ma nadwagę, w ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą w Polsce podwoiła się, około 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi w wieku dorosłym.
Dodatkowo, prowadzone od ponad 30 lat(1979 -2009) przez AWF w W-wie przekrojowe, ogólnopolskie badania sprawności fiz. dzieci wskazują, że sprawność ta w ciągu ostatnich trzech dekad dramatycznie się pogorszyła. Dane NIK z 2010 roku wskazały, że ponad 17% uczniów w szkołach podst., ponad 24% w gimn. oraz prawie 38% w szkołach ponadgimn. nie uczestniczy w zajęciach WF oraz 74% szkół nie prowadzi działań zaradczych.

Opis przebiegu kampanii

6.09.2013 - start kampanii
- konferencja prasowa w KPRM
06-30.09.2013 - emisja 2 spotów TV m.in. z Marcinem Gortatem
18.10-29.11.2013 - WF jest fajny, konkurs foto-wideo MSiT z TVP SA
5.11-13.12.2013 - Szkolny Skills Challenge. Projekt obejmuje prowadzenie w szkołach treningów motywacyjnych, których celem jest pokazanie uczniom, że codzienna aktywność fizyczna w połączeniu z wytrwałością i ciężką pracą prowadzą do osiągania sukcesów pozasportowych.
WF z mistrzem - koprodukcja z TVP SA-lekcje WF ze znanymi sportowcami.
01.06.2014 - Sportowy Dzień Dziecka w KPRM
30.08.2014 - Bicie rekordu Guinnessa w podbijaniu piłki siatkowej
02.09.2014 - II odsłona kampanii
09-30.09.2014 - emisja 2 spotów TV z Anną Lewandowską
5.10.-31.12.2014 - WF jest fajny - koprodukcja z TVP-11 kronik sportowych
11.12.2014 - WF na Zimowym Narodowym - wielka lekcja WF prowadzona przez znanych sportowców.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

spoty telewizyjne- emisja w TVP i TVN
Facebook - fanpage "Stop zwolnieniom z WF"
Youtube
eventy promocyjne - Skills Challenge, Bicie rekordu Guinnessa, WF na Zimowym Narodowym, Sportowy Dzień Dziecka
media ogólnopolskie - TVP, TVN, Gazeta Wyborcza

Ponadto, pozytywny odbiór akcji poruszył ogół społeczeństwa. W kampanię zaangażowały się media lokalne, dziennikarze, środowisko szkolne, a także wiele organizacji pozarządowych.

Efektywność

Założeniem kampanii jest dotarcie do jak największego grona odbiorców, w celu przedstawienia oraz zniwelowania problemu, jakim jest masowe zwalnianie z WF-u. Mając na uwadze powyższe, MSiT od 2013 roku promuje kampanię na bardzo szeroką skalę. Łączny koszt wszystkich inicjatyw kampanii wyniósł 4 141 549, 57 zł. Podczas emisji spotów dotyczących kampanii w telewizji ogólnopolskiej, średnia oglądalność w przeliczeniu na dzień (dane z raportu medialnego) wyniosła ok 4 mln odbiorców. Łączna oglądalność kanału stop zwolnieniom z WF-u na YouTube wynosi 587 221 odsłon. Szerokim echem odbiła się także promocja przedsięwzięcia w prasie ogólnopolskiej m.in. Gazecie Wyborczej, w prasie regionalnej oraz w Internecie. Efekty kampanii są odłożone w czasie. W związku z tym, po przeprowadzeniu 3 lub 4 edycji kampanii, Ministerstwo Sportu i Turystyki zleci przeprowadzenie stosownych badań sprawdzających, czy niebezpieczne tendencje się zatrzymały lub też tendencja jest odwrotna. Dzisiaj z całą pewnością można stwierdzić, że kampania promuje niezwykle istotny temat, który ma wpływ nie tylko na zdrowie i życie dzieci, ale także rzutuje na ich dorosłe życie. Aktualne wydarzenia związanie z akcją społeczną „Stop zwolnieniom z WF-u” można śledzić na portalu społecznościowym pod adresem facebook.com/stopzwolnieniom, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, obecnie fanpage posiada 40 303 tysięcy tzw. „polubień”.

Kampanijność

Kampania została zapoczątkowana w 2013 roku, kontynuowana w 2014, oraz 2015 roku.

Opis inicjatora

Ministerstwo Sportu i Turystyki utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.08.2005 r. Główne zadania ministerstwa: rozwój sportu powszechnego i wyczynowego, promocja turystyki.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Inne, Promocja zdrowia
NadawcaMinisterstwo Sportu i Turystyki
WykonawcaMinisterstwo Sportu i Turystyki
AdresaciDzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele wychowania fizycznego, środowisko lekarskie.
MediaTelewizja, Prasa, Internet
Data zgłoszenia30.03.2015
Dodatkowe materiały
 
 
 
 plik: prezentacja.pdf