Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie organizacji pozarządowych01.04.2015

Akcja Miś - Nie bij mnie, kochaj mnie!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tworząc “Akcję MIŚ” chciała zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci. Niestety wciąż słyszymy, że do szpitali, dla których WOŚP kupuje sprzęt medyczny, trafiają dzieci, których obrażenia zostały spowodowane agresywnym zachowaniem osoby dorosłej. Nie zgadzając się z taką sytuacją i stanowczo protestując przeciwko takim zachowaniom, Fundacja postanowiła spontanicznie zorganizować “Akcję MIŚ”.

Grupa docelowa

Rodziny, rodzice, najbliższe otoczenie rodzin, w których występuje przemoc, a także Ci, którzy mogą realnie wpłynąć na poprawę sytuacji osób dotkniętych przemocą domową.

Strategia

Problem pojawił się, gdy po raz kolejny pojawiły się doniesienia w mediach o dzieciach, które trafiły do szpitala ze względu na pobicie przez najbliższych członków swojej rodziny. Postanowiliśmy zareagować i dotrzeć bezpośrednio do osób, które zamieszkiwały region, w którym wystąpiły konkretne przypadki przemocy.

Pierwotnie naszym założeniem było dotarcie do osób, które były najbliższymi sąsiadami rodziny, w której doszło do przemocy. Zależało nam na tym, by przekazać jedną myśl - reagując, możesz uratować życie.

Posłużyliśmy się pluszowym misiem - maskotką, która była poraniona, "pobita" i opatrzona. Na szyi misia widniała kartka "Nie bij mnie, kochaj mnie" i informacja, że historię misia można śledzić na stronie historiamisia.pl, która odsyłała do wyjaśniania całej akcji.

Opis przebiegu kampanii

Kampania polegała na rozłożeniu pluszowych maskotek - misiów w centrach wielu miast w Polsce. Pierwotnie zaczęliśmy od miejscowości, w której doszło do pierwszego nagłośnionego aktu przemocy, jednak później zaczęły zgłaszać się do nas osoby z innych miast, które także chciały przyłączyć się do akcji. W ten sposób misie pojawiły się w Warszawie, Zielonej Górze, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu i Zduńskiej Woli (to było podczas pierwszej akcji). W drugą akcję miś w 2014 r. zaangażowało się już 175 miejscowości w całej Polsce.

Zależało nam na tym, by przechodnie, widząc misia, pomyśleli, że są właściwą osobą, by mu pomóc, zabrać do domu, zaopiekować się. Ale - co najważniejsze - reagować!

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Przygotowaliśmy stronę internetową i na bieżąco komunikowaliśmy wszystko w social media. To był nasz punkt wyjścia. Nie skoncentrowaliśmy się tylko na Facebooku, bardzo mocno postawiliśmy na Instagram, namawiając ludzi do wrzucania zdjęć znalezionych na ulicy misiów.

Później, kiedy akcja została już nagłośniona w serwisach społecznościowych, Jurek Owsiak był zapraszany do programów w TV, by opowiedzieć o Akcji Miś.

Akcja nie wymagała od nas żadnych nakładów finansowych przeznaczonych na reklamę, a mimo to spotkała się z dużym zainteresowaniem i świetnym odbiorem.

Efektywność

Dzięki Akcji Miś udało nam się nagłośnić temat przemocy w rodzinie nie tylko w ogólnopolskich mediach, ale także tych lokalnych, które są bliższe mieszkańcom mniejszych miejscowości. Często to, co globalne czy ogólnopolskie nie trafia tak bezpośrednio, jak konkretny miś znaleziony na przystanku, z którego codziennie ktoś odjeżdża do pracy. Zależało nam na tym, by akcja bezpośrednio trafiała do konkretnego człowieka.

Ilość publikacji w  mediach tradycyjnych: 236 artykułów
Internet: 5111 wpisów
Ilość wydanych środków na kampanię: 0 zł

Kampanijność

Mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby, by kampanię kontynuować. Jej założeniem jest to, że organizowana jest w przypadku, gdy nagłośniony zostanie jakiś przypadek przemocy domowej. Mamy więc nadzieję, że już nigdy Akcji Miś nie będziemy musieli organizować.

Opis inicjatora

Cel Fundacji: Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia.


KrajPolska
Problemy społeczneWalka z przemocą
NadawcaWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
WykonawcaWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
AdresaciRodzice, najbliższe otoczenie rodzin, w których występuje przemoc domowa, przypadkowi przechodnie
MediaInternet
Data zgłoszenia01.04.2015
Dodatkowe materiały