Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie organizacji pozarządowych03.04.2015

Porozmawiaj ze mną - spot popularyzujący polski język migowy

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest popularyzacja polskiego języka migowego, poprawa jego statusu społecznego, oraz obalenie stereotypów na jego temat i na temat społeczności Głuchych. Realizacja spotu podyktowana jest potrzebą zbliżenia obu światów, które posługują się innymi językami, a przecież żyją obok siebie – głusi są wśród nas i wielokrotnie mamy z nimi kontakt. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich "Sytuacja osób Głuchych w Polsce" stwierdza potrzebę zmiany świadomości społecznej, która jest celem spotu.

Grupa docelowa

Wszyscy Polacy, którzy nie mają wiedzy na temat osób głuchych poza dziećmi w wieku do lat 7-dmiu.

Strategia

Ponieważ środowisko osób głuchych i słabosłyszących jest w Polsce marginalizowane, potrzeby osób niesłyszących często umniejszane i słabo zauważalne z uwagi na barierę komunikacyjną pomiędzy tymi światami, należało tak zaprojektować kampanię, aby osoby spoza tego środowiska mogły zaprezentować pozytywne i łamiące stereotypy podejście do niego. Ponieważ te stereotypy są powtarzane i istnieją w świadomości Polaków, jako grupę docelową wybrano wszystkie osoby z Polski poza grupą dzieci do lat 7-dmiu. Dzieci do lat 7-dmiu nie umieją czytać, a więc przeczytanie napisów do spotu w języku migowym byłoby trudne, a tym samym dotarcie do tej grupy. Głównym pomysłem na rozwiązanie tego problemu była realizacja spotu odpowiadającego celom kampanii i zaangażowanie znanych osób muzyka, aktora, dziennikarza, a także modeli, którzy przyciągną publiczność, zachęcą do jego oglądania, wykorzystanie medialności znanych osób w realizacji celu kampanii, pokazanie, że skoro te osoby nie boją się głuchych, ani nie boją się posługiwać polskim językiem migowym to znaczy, że może ja-odbiorca, też nie muszę się tego obawiać i mogę się tym zainteresować. Ponadto zaangażowanie znanych osób i pokazanie ich korzystających z języka migowego miało wywrzeć pośredni efekt na same środowisko osób niesłyszących w Polsce, tak aby mogło czerpać dumę z faktu bycia osoba Głuchą porozumiewającą się za pomocą Polskiego Języka Migowego. Problematyka społeczności jest opisywana m.in, we wspomnianym raporcie RPO.

Opis przebiegu kampanii

Kampania polegała na stworzeniu strony internetowej www.porozmawiajzemna.pl oraz fanpage na Facebooku, ponadto na realizacji spotu o długości co najmniej 2 minut dotyczącego problemów komunikacyjnych osób głuchych w Polsce. Wszystkie osoby zaangażowane w kampanie wzięły w niej udział bezpłatnie, zarówno montażyści, występujący, organizatorzy, graficy, każdy włączony w ten pomysł pracował społecznie. Dzięki zaangażowaniu Łódzkiej Szkoły Filmowej i jej studentów powstał scenariusz spotu, a następnie szkoła użyczyła planu filmowego do realizacji planu zdjęciowego. W dniu 23 września 2014 roku odbyła się uroczysta premiera spotu w Mazowieckim Instytucie Kultury. W związku z tym faktem została rozesłana informacja prasowa do mediów. Nie zapomniano także o reklamie spotu wśród środowiska osób głuchych, o czym informowały media na stronie telewizji dla głuchych - www.onsi.tv oraz www.glusi24.info. O fakcie informowały także strony internetowe osób zaangażowanych w projekt np. aktorzy.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

-własna strona internetowa - www.porozmawiajzemna.pl, emisja spotu na kanałach YouTube oraz vimeo, aktywnie prowadzony fanpage na Facebooku, publikacja artykułów w gazetach (Gazeta Wyborcza, Fakt, niepelnosprawni.pl), wywiad ze głuchą aktorką realizowany przez projekt Głucha Polka Potrafi (dotarcie w ten sposób także do społeczności Głuchych), emisja podczas konferencji Głusi Mają Głos IV w dniu 27 września 2014 roku, emisja spotu przed wydarzeniami realizowanymi przez Mazowiecki Instytut Kultury w okresie wrzesień - listopad 2014 roku, reklamowanie spotu na stronach internetowych muzyka Andrzeja Piasecznego, który dzięki udziałowi w kampanii zdobył także nagrodę Gwiazdy Dobroczynności w plebiscycie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i przyczynił się do szerszego rozpropagowania idei kampanii. Emisja spotu była przedmiotem starań projektu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa i pomysły na emisję spotu w autobusach, z uwagi na większą siłę przebicia innych projektów nie udało się.

Efektywność

Wskaźnik efektywności jest trudno zmierzyć, jednak społeczny odbiór spotu jest bardzo pozytywny. Przedstawiony wizerunek osoby Głuchej, używającej języka migowego, zachęca do nauki polskiego języka migowego, a reakcje fotografowanych modeli ułatwiają łamanie stereotypów. Przeprowadzony ustnie sondaż wskazuje na wzrost zainteresowania polskim językiem migowym i pozytywne nastawienie do Głuchych.

Zasięg kampanii był bardzo szeroki. Oglądalność spotu według statystyk vimeo.com i YouTube ze znanych kanałów wyniosła łącznie ok 14 000 wyświetleń. Oprócz tego spot był udostępniany przez organizacje pozarządowe i osoby prywatne, łącznie można więc oszacować, iż dotarł on do co najmniej 20 000 osób. Dodatkowo spot został zauważony na Balu Gwiazd Dobroczynności i wygrał tam nagrodę.

Kampania "Porozmawiaj ze mną" została zauważona przez m.in. Gazetę Wyborczą (http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474...) i serwis niepelnosprawni.pl (http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/191464?site_id=702) oraz mniejsze portale informacyjne, strony urzędów i organizacji pozarządowych
(MM Silesia.pl, MCPS, muzyka.interia.pl, i inne).

Wszystkie osoby zaangażowane w kampanię pracowały pro bono. Zarówno aktorzy, reżyserka i scenarzystka, fotograf, fryzjer, wizażystka i inne osoby wsparły ideę spotu i przez jeden dzień nieodpłatnie udzieliły wsparcia. Także plan zdjęciowy, materiały i sprzęt zostały użyczone przez Łódzką Szkołę Filmową.

Kampanijność

Kampania jest pierwszym przedsięwzięciem realizowanym na taką skalę przez środowisko osób głuchych i została rozpoczęta w 2014 roku. Planowana jest kontynuacja w postaci spotu puszczonego w telewizji publicznej w ramach misji społecznej telewizji, a także realizacja kolejnych spotów.

Opis inicjatora

Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON stawia sobie za cel przede wszystkim promocję polskiego języka migowego, używanego przez polską społeczność Głuchych oraz podniesienie jej statusu społecznego.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

nie dotyczy


KrajPolska
Problemy społeczneWalka z wykluczeniem społecznym
NadawcaFundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON
Wykonawcaosoby głuche, wolontariusze kampanii, aktorzy, studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej
AdresaciPolacy
Mediainternet, prasa
Data zgłoszenia03.04.2015
Dodatkowe materiały