Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych03.04.2015

Historia Prawdziwa

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Opis celu kampanii

Zbudowanie świadomości wśród mieszkańców Polski, że w swoim życiu codziennym doświadczamy pośrednich bądź bezpośrednich korzyści z Funduszy Europejskich.

CEL GŁÓWNY:
Wzrost świadomości wśród obywateli, że w swoim codziennym życiu doświadczają, pośrednio bądź bezpośrednio, korzyści z  Funduszy Europejskich (FE).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Wzrost przekonania wśród obywateli, że:
1. Korzystają z efektów wdrażania FE, również pośrednio,
2. FE mają realny wpływ na ich bezpośrednie otoczenie i jakość życia,
3. FE odnoszą się bezpośrednio do ich potrzeb i problemów.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa (20-64).

Strategia

STRATEGIA:

WYZWANIE MARKETINGOWE:
Polacy są negatywnie nastawieni do reklam i komunikacji marketingowej. Jeden z głównych zarzutów wobec reklam dotyczy ich zawartości informacyjnej (a raczej jej braku). Lepiej oceniane są skutki członkostwa Polski w UE w wymiarze ogólnokrajowym niż w wymiarze osobistym. Wyzwaniem marketingowym było w wiarygodny sposób odnieść się do tych faktów.

ZAŁOŻENIA KAMPANII:
1. Kampania informacyjna, a taką jest kampania dotycząca Funduszy Europejskich, powinna na wszystkich poziomach unikać skojarzeń z działaniami reklamowymi.
2. W przekazie należy koncentrować się na dowodach, pozostawiając widzowi wyciągnięcie wniosków.
3. Kampania powinna bazować na autentyczności zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym.
4. W kampanii należy akcentować lokalność, bliskość codziennych spraw, niwelując tym samym przekonanie, że przeciętny obywatel niewiele korzysta z FE.
5. Należy operować prostym językiem i posługiwać się prostymi środkami przekazu.

BIG IDEA: Fundusze Europejskie służą ludziom takim jak TY!

Postawiliśmy przed sobą zadanie - przedstawienie korzyści z FE przez pryzmat osobistych historii tak, aby nikt nie zwątpił w ich prawdziwość, bo co nam po historii prawdziwej, w której prawdziwość i tak nikt nie uwierzy?

Opis przebiegu kampanii

W celu wyróżnienia się komunikacji z klatera reklamowego konieczne było świadome odejście od dominującego obecnie wzorca reklamowego. Efektem szukania silnego wyróżnika, który będzie spajał komunikację i tworzył atrakcyjną platformę było wprowadzenie prawdziwych postaci – wiarygodnych, przyjaznych, „z sąsiedztwa”.
Bazując na sprawdzonych na rynku działaniach zaproponowaliśmy formę paradokumentu, prezentującego prawdziwe historie dotyczące różnego sposobu wykorzystania FE. Stworzyliśmy cykl 8 spotów, w których występują zwycięzcy konkursu "Eurokorzyści", którzy opisali w jaki sposób Fundusze Europejskie zmieniły ich życie.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

TV, radio

Efektywność

EFEKTYWNOŚĆ

Całkowity koszt kampanii: 6 889 624,63 zł brutto (produkcja + media)

Spot "Historia Prawdziwa cz.1" przedstawiający historię Irminy został nagrodzony wyróżnieniem na festiwalu Camerimage 2014.

W ramach kampanii w telewizji wyemitowano 8 spotów (każdy w wersji 30 i 15 sekundowej). Emisja w większości ogólnopolskich i tematycznych stacji telewizyjnych miała miejsce od 1 lutego do 12 kwietnia 2014 r. z dwiema tygodniowymi przerwami. Filmy dostępne były również w Internecie. Trzy spoty radiowe były emitowane w stacjach radiowych tj. PR 1, PR 3, RMF FM, ZET oraz w pakietach mniejszych stacji radiowych. Zakupem mediów we własnym zakresie zajęło się Ministerstwo.

Opis inicjatora

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Priorytetem podczas kreacji i produkcji spotów było podkreślenie autentyczności opowiadanych historii. Dlatego, każdy z filmów ma charakter dokumentalny. Do projektu zaprosiliśmy Marcina Koszałkę, reżysera mocno związanego z filmem dokumentalnym. W spotach przedstawiamy nie tylko autentyczne osoby, ale i ich rzeczywiste otoczenie. Celem było stworzenie kampanii, która po przez formę filmu dokumentalnego, wykorzystanie prawdziwych historii i wyważoną narrację wzmocni przekaz i wyróżni nasze spoty w blokach reklamowych. Nie pisaliśmy sztywnych scenariuszy. Mieliśmy jedynie konkretne założenia. W naszych spotach każdy bohater wypowiada się we własnym imieniu, a złożone z ponad godzinnych wywiadów 15, 30 i 45 sekundowe nagrania stanowią dokumentalną pigułkę ich historii.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie
NadawcaMinisterstwo Infrastruktury i Rozwoju
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
AdresaciOgół społeczeństwa (20-64)
MediaTV, radio
Data zgłoszenia03.04.2015
Dodatkowe materiały