Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie firm i fundacji firm09.04.2015

Przygotuj się na wstrząs!

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Opis celu kampanii

Przygotuj się na wstrząs! to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny,objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Kampania ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów oraz w prawidłowym zachowaniu się wobec osoby we wstrząsie anafilaktycznym.

Grupa docelowa

Kampania obejmuje działania informacyjne skierowane do całego społeczeństwa, zwłaszcza osób ze stale rosnącej grupy ryzyka. Wg. badań już 40% Polaków cierpi na różnego rodzaju alergie, które zwiększaj

Strategia

Problemem społecznym jest bardzo niska świadomość nt. anafilaksji przy rosnącej liczbie osób z alergią. Alergia dotyka dziś niemal 40% populacji i liczba ta stale rośnie. Rośnie liczba zagrożeń i powikłań związanych z alergią, w tym anafilaksji aż do postaci potencjalnie śmiertelnych, czyli wstrząsu anafilaktycznego. W sytuacji zagrożenia życia kluczowe znaczenie ma znajomość podstawowych zasad postępowania we wstrząsie i umiejętność ich zastosowania.
Anafilaksja to zagrażająca życiu, systemowa lub uogólniona, natychmiastowa reakcja nadwrażliwości - uogólniona reakcja organizmu na alergen lub inne czynniki (np. wysiłek). Wstrząs anafilaktyczny jest najcięższą uogólnioną postacią anafilaksji- to zespół ciężkich zaburzeń czynności organizmu wywołanych ostrym niedotlenieniem, najczęściej w następstwie ostrych zaburzeń w układzie krążenia. Im gwałtowniejsza i szybsza jest reakcja organizmu, tym większe zagrożenie dla zdrowia i życia. Często nie da się przewidzieć jej wystąpienia,można się jednak zabezpieczyć na ten wypadek. Badania przeprowadzone w 2014 przez TNS oraz badania przeprowadzone wśród internautów we współpracy z medonet.pl pokazały, że świadomość problemu jest niemal żadna. Tylko 27% pytanych przez TNS (i 33% pytanych internautów) zadeklarowało znajomość terminu „anafilaksja” ale już tylko 35% spośród nich (i 28% pytanych internautów) potrafiło prawidłowo wymienić jej objawy. Nie ma też niemal żadnej świadomości jak zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia anafilaksji.

Opis przebiegu kampanii

• IX 2013 – start kampanii, akcje pilotażowe
• patronat Polskiego Tow. Alergologicznego,współpraca ekspertów (m.in. debata-raport: https://media.pta.med.pl/wp-content/uploads...)
• przygotowanie wytycznych postępowania w anafilaksji dla alergologów, lekarzy POZ i pacjentów
• edukacja dziennikarzy – warsztaty w redakcjach, konferencja prasowa
• cały rok - edukacja pacjentów,konsultacje lekarskie (m.in. „Tydzień edukacji nt. anafilaksji w marcu), materiały w mediach
• IV-IX 2014 obecność na imprezach masowych (np. Opener, Edupiknik, Łódż Maraton Dbam o Zdrowie)
• III-X 2014 - udział w konferencjach dla lekarzy (wykłady, warsztaty)
• VI-IX 2014 - szkolenia i edukacja w komunikacji miejskiej
• VI-XII 2014 „Restauracja przyjazna alergikom” – zwiększenie świadomości restauratorów, ułatwienie alergikom wyboru bezpieczniejszej restauracji
• VI-XI 2014 szkolenie grup zawodowych np. pszczelarzy
odetchnijspokojnie.pl

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Materiały edukacyjne dla pacjentów i lekarzy:
- strona http://www.odetchnijspokojnie.pl/o-kampa...
- materiały edukacyjne dla mediów,
- udział w imprezach masowych z warsztatami pierwszej pomocy we wstrząsie anafilaktycznym,
- udział w konferencjach dla lekarzy (wykłady, warsztaty pierwszej pomocy we wstrząsie anafilaktycznym),
- przygotowanie i publikacja wytycznych postępowania w anafilaksji (dla lekarzy i pacjentów),
- warsztaty w redakcjach i konferencja prasowa

Efektywność

Pod koniec 2014 roku powtórzyliśmy badanie z medonet.pl, które pokazało znaczący wzrost znajomości terminu anafilaksja internautów: z 33% do 64%.
Także lekarze potwierdzili wzrost świadomości problemu wśród pacjentów. Wyniki ankiety wykonanej podczas jednej z konferencji dla lekarzy specjalistów pokazały, że wśród specjalistów, którzy potwierdzili, że mieli pacjentów wymagających przepisania leku stosowanego we wstrząsie anafilaktycznym, blisko 72% uważa, że liczba tych osób wzrosła w ostatnim roku, w porównaniu z latami poprzednimi. Lekarze (76%) potwierdzili także, że mieli w 2014 roku pacjentów pytających o anafilaksję i sposoby zabezpieczenia się przed nią.
Dotarliśmy między innymi do:
 5 000 pracowników komunikacji miejskiej (szkolenia) oraz do 2 mln pasażerów (kampania edukacyjna),
 Forum eksperckie (odpowiedzi specjalisty na pytania internautów): ok. 30 tys. UU,
 byliśmy obecni na 12 imprezach (festiwale, maratony, pikniki itp.), gdzie odbywały się warsztaty skierowane do pacjentów, na których przeszklono ponad6 000 osób i rozdano ponad 20 tyś. materiałów
 dotarliśmy do około 11300 pszczelarzy (szkolenia),
 5 000 przeszkolonych lekarzy .
Anafilaksja była w 2014 roku tematem poruszanym w polskich mediach wyraźnie częściej, niż w latach poprzednich. Komunikat dot. anafilaksji mógł dzięki temu dotrzeć bezpośrednio do pacjentów. Zaowocowało to znaczącą liczbą publikacji – 668 (dane za 2014):
 TV - 38
 Radio - 80
 Prasa - 101
 Social Media - 141
 Internet - 308

Kampanijność

Działania rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku pilotażowymi aktywnościami, które rozwinięcie znalazły w 2014 roku. W 2015 roku kampania jest kontynuowana.

Opis inicjatora

Polfa Warszawa należąca do Grupy Polpharma to jedna z największych firm farmaceutycznych w kraju. Spółka plasuje się wśród liderów polskiej branży farmaceutycznej.


KrajPolska
Problemy społeczneProfilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Promocja zdrowia
NadawcaPolfa Warszawa grupa Polpharma
WykonawcaFlywheel PR, Polpharma Biuro Handlowe, TELESCOPE
AdresaciPacjenci (alergicy) i ich bliscy, media, lekarze, osoby z racji zawodu narażone na zetknięcie się z anafilaksją (np. pszczelarze)
MediaTV, prasa, radio, internet, Social Media,
Data zgłoszenia09.04.2015
Dodatkowe materiały
 
 plik: przygotuj_si_na_wstrz_s.pptx