Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015

Kategoria konkursowa: Kampanie w kategorii 1%H jak HIV - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia zajmuje się zapewnieniem opieki i wsparciem dla dzieci żyjących z HIV /AIDS oraz dla ich rodzin, dla uzależnionej młodzieży i dorosłych.

Nazwa wykonawcy

Koi Studio

Data realizacji kampanii (od-do)

Marzec 2015 - sierpień 2015

 

Strategia

Opis celu kampanii

Celem Kampanii H jak HIV było uwrażliwienie na problem dyskryminacji w placówkach edukacyjnych dzieci żyjących z HIV poprzez dotarcie do ogółu społeczeństwa w darmowym czasie antenowym przewidzianym dla kampanii społecznych. Ambasadorami Kampanii były dzieci, a przekaz, skierowany był do zdrowych rówieśników i dorosłych.Prawdziwym problemem jest nie tyle sama choroba, co stygmatyzacja społeczna.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

W Polsce leczonych jest ponad 100 dzieci z HIV. Brak jest statystyk dotyczących dyskryminacji dzieci nie mniej zespół Fundacji będąc równocześnie pracownikami Kliniki Chorób Zakaźnych - ośrodka leczącego dzieci z HIV w Polsce -wielokrotnie odbierał sygnały o incydentach. Szacujemy, że spośród rodzin gdzie informacja o HIV dotarła do placówki edukacyjnej 90 % dzieci doświadczyło dyskryminacji.

Insight

W sytuacjach gdy informacja o zakażeniu dziecka jest ugłośniona w placówce edukacyjnej najczęściej dziecko przekierowywane jest do trybu nauczania indywidualnego bądź też rodzice podejmują decyzję o zmianie placówki lub nawet miejsca zamieszkania.

Określenie grupy docelowej

Ogół społeczeństwa, dzieci i ich rodzice.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Ideą kampanii H jak HIV było po pierwsze udostępnienie wiedzy o tym, że w Polsce żyją też dzieci z HIV a po drugie, że wspólna zabawa i nauka nie grozi zakażeniem. Prawdziwym problemem dzieci z HIV jest nie tyle sama choroba, co stygmatyzacja społeczna i dyskryminacja, która towarzyszy zakażeniu. Kampania \\\\\\\\\\\\\\\"H jak HIV\\\\\\\\\\\\\\\" - reagowała na ten fakt.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Wezwaniem do działania było „Baw się i ucz z osobami/dziećmi zakażonymi nie – nie grozi to zakażeniem wirusem HIV.

Hasło/slogan

Przez wspólną zabawę i naukę nie zakazisz się HIV, bariery tworzą dorośli nie dzieci.

Plany kontynuacji kampanii

Kampania H jak HIV była miękkim wprowadzeniem w tematykę dyskryminacji osób zakażonych w Polsce. Fundacja SPZ startując z Kampanią H jak HIV planowała już kolejną kampanię dotyczącą dyskryminacji osób dorosłych żyjących z HIV – HIVokryzja. Kampania jest w końcowe fazie realizacji.

Opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować)

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

1. Idea fixe
2.Znalezienie domu mediowego gotowego do produkcji spotu dla Fundacji - pro bono
Fundacja wysłała zapotrzebowanie do około 10 domów mediowych. Całkowicie pro bono na realizację spotu zdecydowało się KOI STUDIO.
3. Produkcja spotu
W produkcję spotu zaangażowane były osoby i instytucje zaprzyjaźnione z Fundacją. Dzieci grające w spocie to dzieci pracowników Fundacji osób zaprzyjaźnionych z Fundacją.
3. Wystąpienie o zgodę na emisje
4 emisja tv, radio
Spot H jak HIV uzyskał zgodę łącznie na 138 emisji w darmowym czasie antenowym w radio i TV.
W publicznej telewizji emitowany był 13 razy, w stacji TVN w różnych kanałach łącznie 85 razy, w Polskie Radio uzyskał 40 emisji.
Ilość odsłon na you tube 7700.

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

W kampanii zastosowano standardowe narzędzie – ulotkę Informacyjną dotyczącą dzieci z HIV oraz spot emitowany w TV, radio i Internecie.

Opis działań PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

W Kampanię H jak HIV realizator starał się włączyć we współpracę placówki edukacyjne.
Fundacja nawiązała współpracę ze stacjami sanitarno epidemiologicznymi i za ich pomocą dystrybuowała spot. Poprzez nadanie bohaterce spotu imienia Zuzia (najpopularniejsze imię w 2013) starano zidentyfikować ze spotem rodziców dzieci zdrowych.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampania wywołała szeroką dyskusję w mediach. Niestety Fundacja nie posiadała środków na monitoring mediów. Wskaźniki podane liczone zostały na podstawie zasobów dostępnych pracownikom Fundacji.
http://studio-psychologii.pl/media-o-nas/

Zbudowanie marki społecznej tj. czy została wypromowana jakaś marka lub czy temat kampanii, hasło zyskało rozpoznawalność dzięki kampanii.

Nie zbudowano marki chociaż poprzez emisję spotu w mediach TV, radio Fundacja Studio Psychologii Zdrowia stała się organizacją społeczną identyfikowaną z tematyką HIV.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów

Zakładanym celem kampanii było dotarcie z informacją, że w Polsce są dzieci z HIV oraz, że wspólna zabawa i nauka nie grozi zakażeniem do społeczeństwa.
Kampania osiągnęła cel edukacyjny spot H jak HIV w mediach radio-tv posiadał 138 darmowych emisji oraz ponad 7000 tysięcy odsłon na yt.

W jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii?

Efektywność kampanii mierzona była tylko składnikiem ilościowym poprzez ilość emisji spotu w mediach TV radio oraz ilość wyświetleń yt.

Budżet kampanii

Całkowity budżet Kampanii to 1500 zł Wszyscy realizatorzy włączyli się w Kampanię pro bono. Kwota ww wydatkowana była na techniczne działania nie dostępne w zasobach Fundacji czy partnerów.

Jaka była zmiana postaw

Nie mierzono zmiany postaw.

 


Kreacja

H jak HIV from Koi Studio on Vimeo.

H jak HIV from Koi Studio on Vimeo.