Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społeczniePOWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Regionalny Portal Sportowy Grodzisk Sport News w Grodzisku Mazowieckim

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Regionalny Portal Sportowy Grodzisk Sport News

Nazwa wykonawcy

www.grodzisksportnews.pl

Data realizacji kampanii (od-do)

10 czerwiec - 31 grudzień 2015 roku

 

Strategia

Opis celu kampanii

Regionalny Portal Sportowy Grodzisk Sport News jest niezależnym i niekomercyjnym medium o tematyce sportowej. Kierowany jest jest do mieszkańców powiatu grodziskiego, zainteresowanych lokalnym sportem, turystyką i rekreacją. Portal ma na celu promocję lokalnego sportu, w tym szczególnie młodzieżowego, a także aktywizację mieszkańców poprzez organizację wspólnych inicjatyw sportowo - rekreacyjnych.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Portal Grodzisk Sport News obejmuje swoim zasięgiem ok 80 tys. mieszkańców powiatu grodziskiego, codziennie docierając do tysięcy czytelników. Przez 9 miesięcy istnienia opublikowaliśmy ponad 700 newsów, wywiadów i innych tekstów opatrzonych setkami zdjęć i wieloma filmami. Przeprowadzamy relację i obejmujemy patronatami wiele wydarzeń lokalnych, jesteśmy blisko ludzi o których piszemy.

Insight

Portal Grodzisk Sport News jest moją pasją i hobby. Opisując lokalny sport, staram się podkreślać dorobek sportowców, wkład i pracę w realizację ich zainteresowań. Staram się zbliżać ludzi do siebie, usuwać uprzedzenia. Pokazywać, jak ważna jest lokalna tożsamość i radość ludzi z bycia blisko siebie

Określenie grupy docelowej

Portal Grodzisk Sport News jest kierowany do wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego, którzy poszukują aktualnych i ciekawych informacji o lokalnym sporcie, turystyce i rekreacji.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Portal Grodzisk Sport News poza publikacją, aktywnie uczestniczy i inicjuje ważne lokalne wydarzenia społeczne. Organizowaliśmy wybory najlepszego młodego sportowca w powiecie, w których wzięło udział 2 tys. czytelników, organizowaliśmy charytatywny turniej piłkarski dla chorego dziecka, włączamy się w akcje charytatywne. Aktywizujemy i zachęcamy mieszkańców regionu do aktywności fizycznej.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Portal Grodzisk Sport News podkreśla piękno lokalnego sportu, przedstawia naszych sportowców, aktywizuje mieszkańców do aktywnego udziału w lokalnych wydarzeniach społecznych. Informuje i edukuje.

Hasło/slogan

Grodzisk Sport News - nasze lokalne sportowe osiągnięcia, dorobek trenerów, wyniki sportowców i emocje kibiców są nasza dumą i siłą napędzającą do dalszego wspólnego działania!

Plany kontynuacji kampanii

Portal Grodzisk Sport News planuje nadal kontynuować założone cele. Będziemy informować lokalne społeczeństwo o wydarzeniach sportowych, uczestniczyć w akcjach społecznych w regionie promując sport, rekreację i turystykę. Planujemy organizacje kilku wydarzeń sportowych aktywizujących mieszkańców regionu do aktywnego spędzania czasu. Chcemy wzmacniać współpracę z lokalnymi klubami sportowymi.

Opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować)

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

Pomysł na założenie i prowadzenie portalu powstawał w głowie długo, przede wszystkim nurtowało pytanie, czy lokalne społeczeństwo zainteresuje tego tupu medium. Od pierwszych dni funkcjonowania portalu Grodzisk Sport News zdobywał on coraz większą popularność i rzeszę sympatyków. Codzienna, bardzo żmudna praca nad tekstami, zdjęciami przyniosła zamierzony efekt, obecnie marka Grodzisk Sport News jest rozpoznawalna w regionie. Aktualnie uczestniczymy i informujemy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w regionie. Sami również inicjujemy różnego typu przedsięwzięcia, tj. wybory najlepszego młodego sportowca w powiecie, imprezy o charakterze charytatywnym. Współpracujemy medialnie z klubami i organizacjami sportowymi, obejmujemy patronatami wydarzenia sportowe. Staramy się, aby nasze relacje były przejrzyste, proste i czytelne uzupełnione zdjęciami i filmami. Piszemy tylko o sporcie, bez reklam, komercji i lokalnej polityki, przez co w pełni jesteśmy niezależni i samodzielni.

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Portal Grodzisk Sport News stanowiący medium elektroniczne wykorzystuje do realizacji własnych celów podstawowe narzędzia internetowe. Staramy się, aby poprzez aktywność naszych newsów i informacji strona www.grodzisksportnews.pl i portalowy fanpage na facebooku docierał do jak największej ilości użytkowników. Poza tym można nas znaleźć na stronach internetowych klubów i organizacji sportowych w regionie, plakatach i materiałach promujących wydarzenia, które obejmujemy patronatem lub partnerstwem.

Opis działań PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Najważniejszą grupą ze względu na cel działania portalu Grodzisk Sport News są kibice sportowi, ale również wszyscy mieszkańcy powiatu grodziskiego. Szczególnie skłaniamy się w kierunku rodziców młodych sportowców, ale również trenerów i instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Istotną rolę odgrywa również współpraca z lokalnymi sportowcami oraz klubami i organizacjami sportowymi.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Marka Grodzisk Sport News jest rozpoznawalna w regionie. Codziennie docieramy do tysięcy użytkowników internetu. Nasz portal często pojawia się w materiałach publikowanych prze kluby i organizacje sportowe w regionie i jest podstawowym źródłem informacji o lokalnych wydarzeniach z dziedziny sportu, turystyki i rekreacji.

Zbudowanie marki społecznej tj. czy została wypromowana jakaś marka lub czy temat kampanii, hasło zyskało rozpoznawalność dzięki kampanii.

Marka Grodzisk Sport News osiągnęła pozycje poważnego i opiniotwórczego medium w powiecie grodziskim. Posługując się w internetowych przeglądarkach hasłami \"Grodzisk\" \"Grodzisk Mazowiecki\" \"Sport\" jesteśmy na pierwszych pozycjach. Dodatkowo nasza marka w świadomości mieszkańców jest naszym sukcesem.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów

Działalność portalu Grodzisk Sport News osiągnęła zamierzone cele. Nadal pracujemy nad podniesieniem poziomu świadczonych usług oraz zasięgu czytelników. Dotychczasowe opinie mieszkańców regionu świadczą o zapotrzebowaniu na tego typu działalność oraz, że poziom dostarczanych usług był oceniany bardzo wysoko.

W jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii?

Efektywność działalności portalu Grodzisk Sport News jest weryfikowana przez statystyki, które pomimo braku nakładów na komercyjną reklamę, utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. O efektywności świadczy również zainteresowanie mieszkańców publikowanymi informacjami oraz współpraca z lokalnymi klubami i organizacjami sportowymi.

Budżet kampanii

Poza uruchomieniem strony www.grodzisksportnews.pl, portal Grodzisk Sport News jest prowadzony bez budżetu. Jest to niekomercyjne medium, którego sukces opiera się wyłącznie na ciężkiej pracy.

Jaka była zmiana postaw

Od chwili uruchomienia portalu w czerwcu 2015 roku do dziś, stał się on rozpoznawalną w regionie elektroniczną gazetą sportową z której korzystają codziennie tysiące mieszkańców powiatu grodziskiego. Zdobywamy kolejne rzesze sympatyków i nawiązujemy koleje współprace z lokalnymi organizacjami.