Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społeczniePOWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Dziecięca wymiana międzykulturowa

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Kolektyw CzujCzuj

Nazwa wykonawcy

Kolektyw CzujCzuj

Data realizacji kampanii (od-do)

01.07 -30.12

 

Strategia

Opis celu kampanii

W ramach kampanii dzieci polskie wykonały drobne upominki dla dzieci romskich (z Polski i krajów bałkańskich) a dzieci romskie i uchodźcze wykonały upominki dla dzieci polskich. Obie grupy uczestniczyły również w warsztatach na temat kultury grupy, od której otrzymały upominki.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Celem kampanii było budowanie porozumienia ponad podziałami społecznymi i kulturowymi. Zależało nam by pokazać obu grupom, że nie są tylko biorcami czy dawcami (jak to się dzieje przy różnego rodzaju zbiórkach) ale, że wiele je łączy. Ważne było budowanie przekonania, że każdy, bez względu na wiek czy status społeczny może podzielić się tym co ma.

Insight

Grupa romska i uchodźcza: świat jest wrogi, nikogo nie obchodzę, mogę tylko przyjmować pomoc.

Grupa polska: świat jest wrogi, jestem za mały by to zmienić.

Określenie grupy docelowej

Dzieci polskie i romskie w wieku 7-12 lat. Dzieci polskie pozyskiwaliśmy w podstawówkach oraz na organizowanych warsztatach. Dzieci romskie i uchodźcze podczas warsztatów. Udział wzięło ok. 200 dzieci

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Wymiana drobnych, ręcznie wykonanych upominków przez dzieci polskie i z grup wykluczonych.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

"Każdy może działąć bez względu na wiek i status społeczny"

Hasło/slogan

Dzieci dla dzieci

Plany kontynuacji kampanii

Projekt na takiej samej zasadzie przeprowadzamy obecnie w ośrodkach dla uchodźców.

Opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować)

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

1. Warsztaty z robienia prezencików z dziećmi polskimi
2. Przekazanie prezencików dzieciom romskim + warsztaty o polskiej kulturze
3. Warsztaty z robienia prezencików z dziećmi romskimi
4. Przekazanie prezencików dzieciom polskim + warsztaty o romskiej kulturze

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Warsztaty z robienia prezencików, warsztaty o kulturze
Informowanie o akcji na blogu i portalach społecznościowych

Opis działań PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Dzieci romskie

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Nie

Zbudowanie marki społecznej tj. czy została wypromowana jakaś marka lub czy temat kampanii, hasło zyskało rozpoznawalność dzięki kampanii.

Nie

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów

Po zakończeniu akcji wszyscy uczestnicy byli życzliwiej nastawieni do grupy, dla której wykonali upominki.

W jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii?

Poprzez ankiety dla uczestników.

Budżet kampanii

2 000 zł

Jaka była zmiana postaw

Po zakończeniu akcji wszyscy uczestnicy byli życzliwiej nastawieni do grupy, dla której wykonali upominki.