Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015

Kategoria konkursowa: Kampanie w kategorii 1%Poznaj mnie lepiej - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

Nazwa i opis inicjatora kampanii

FUNDACJA SŁAWEK

Nazwa wykonawcy

ZIELONY POMIDOR & BARTOSZ KRUHLIK

Data realizacji kampanii (od-do)

20.03.2015-30.04.2015

 

Strategia

Opis celu kampanii

POZNAJ MNIE LEPIEJ miała na celu zaprezentowanie profilu działalności organizacji oraz zachęcenie do przekazywania na jej rzecz 1% podatku. Spot w przewrotny sposób zwraca uwagę na problem byłych więźniów, którzy po wyjściu na wolność często borykają się z wykluczeniem społecznym, oraz zrywa ze stereotypami, przez które szeroko rozumiane społeczeństwo nie chce ponownej integracji z więźniami.

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Wykluczenie społeczne, dyskryminacja, problemy ze znalezieniem pracy.

Osoby poszukujące pracy są postrzegane przez pracodawców przez pryzmat braku doświadczenia zawodowego 76,1%, brak dst wiedzy/umiejętności 34,7%, brak szkoleń 25,6%, brak praktyk zawodowych 21,4%.

źródło: „Wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na maz. rynku pracy” MORP

Insight

Byli więźniowie są nadal niebezpieczni. Nie mogę im ufać. Nie chcę ich zatrudniać. Nie wierzę w ich resocjalizację. Najlepiej jakby po wyjściu z więzienia nadal byli izolowani. Nie wyobrażam sobie że znów chodzą po ulicy jak zwykły człowiek.

Określenie grupy docelowej

Osoby dorosłe, rozliczające się z podatku dochodowego. Osoby z uprzedzeniami do byłych więźniów, którzy wychodzą na wolność i chcą ponownie zintegrować się ze społeczeństwem.

Wyjaśnienie idei kreatywnej

Główną koncepcją spotu POZNAJ MNIE LEPIEJ jest czarny pasek, który bohater nosi na wysokości oczu. Atrybut kojarzący się jednoznacznie ze światem przestępczym, z niebezpieczeństwem, z czymś, od czego lepiej trzymać się z daleka. Spot w przewrotny sposób pokazuje, jak często ulegamy utartym stereotypom oraz przekonuje że czyjaś przeszłość, choć czasem mroczna, nie przekreśla przyszłości.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

POZNAJ MNIE LEPIEJ - PRZEKAŻ 1% NA WALKĘ Z WYKLUCZENIEM!

Hasło/slogan

1% PODATKU 100% WOLNOŚCI

Plany kontynuacji kampanii

W najbliższym czasie planowana jest modyfikacja informacji na ostatniej planszy spotu (informacja o 1%) oraz emisja w TV już w formie kampanii społecznej. Dodatkowo w tym poru powstaną kolejne spoty zmieniający wizerunek skazanych i pomagający walce ze stereotypami.

Obecnie w mediach społecznościowych realizowana jest akcja #nieskleślam.

Opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować)

Opis ogólny przebiegu działań w punktach – kolejność

• 20.03.2015 - spotkanie preprodukcyjne, omówienie koncepcji i scenariusza.

• 28-29.03.2015 - realizacja zdjęć do spotu dla Fundacji Sławek.

• 30.03-02.04.2015 - prace postprodukcyjne.

• 01.04.2015 - powstaje nowa strona Fundacji Sławek z automatycznym odnośnikiem do rozliczenia PIT.

• 03.04.2015 - opublikowanie w serwisie Youtube, teasera poprzedzającego działanie kampanii -> https://www.youtube.com/watch?v=r6Tmp7ucgTI

• 08.04.2015 - opublikowanie w serwisie Youtube, stotu społecznego POZNAJ MNIE LEPIEJ -> https://www.youtube.com/watch?v=l2jUpnxBc_E

Opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Spot od początku planowany był jako działanie przeznaczone do internetu w takich serwisach jak Youtube, Facebook, Vimeo. Na Facebooku Fundacji została wykupiona dodatkowa reklama.
Z oficjalnego maila fundacji został wysłany newsletter do ok. 2000 osób związanych z Fundacją Sławek.

Dodatkowo Fundacja otrzymała GOOGLE GRANTS o wartości 10.000tyś dol., na promowanie swojej witryny internetowej, na której zamieszczony został spot POZNAJ MNIE LEPIEJ.

Opis działań PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Informacje o kampanii POZNAJ MNIE LEPIEJ pojawiły się w takich serwisach jak:

• MARKETING PRZY KAWIE
• OGLĄDAMY REKLAMY
• KAMPANIE SPOŁECZNE
• GAZETA.PL
• MAGNES TV z Łukowa (kilkukrotna projekcja spotu pro bono)
• Szereg grup i instytucji związanych ze służbą penitencjarną w Polsce

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

zasięg na FB Fundacji: 113720 wyświetleń, 51 udostępnień

YOUTUBE FUNDACJI SŁAWEK
• 12124 wyświetlenia
• 1072 wyświetlenia teasera do spotu

YOUTUBE OGLĄDAMY REKLAMY
• 1060 wyświetleń

Akcja wywołała szereg komentarzy i ożywiła dyskusję. Można to uznać za spory sukces jak na niezależną kampanię bez wsparcia stacji telewizyjnych i dużych sponsorów.

Zbudowanie marki społecznej tj. czy została wypromowana jakaś marka lub czy temat kampanii, hasło zyskało rozpoznawalność dzięki kampanii.

Kampania nie miała na celu budować marki jako takiej. W pamięci odbiorców miało pozostać hasło: 1% podatku 100% wolności, oraz czarny pasek na oczach jako niesprawiedliwy symbol stygmatyzacji byłych więźniów. Gorące dyskusje na forach internetowych potwierdzają że problem został mocno zaznaczony.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów

Głównym celem kampanii było zwiększenie wpływów Fundacji Sławek z tytułu 1% podatku przekazywanego przez osoby składające zeznanie podatkowe za 2014 rok. Cel został osiągnięty. Dzięki kampanii wpływy z tytułu 1% podatku zwiększył się o ponad 40%

Pozwoliło to na kontynuowanie celów fundacyjnych oraz walkę z wykluczeniem byłych więźniów.

W jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii?

Efektywność kampanii została zweryfikowana poprzez wielkość przychodów uzyskanych w wyniku rozliczenia 1% PIT

Dzięki kampanii wpływ 1% podatku zwiększył się z 19.650,36 w 2013 do 28.515,84 zł za rok 2014

Budżet kampanii

Trudno jest nam oszacować budżet kampanii, ponieważ akcja od początku była prowadzona non-profit. Firma produkcyjna ZIELONY POMIDOR, jak i wszyscy twórcy i podwykonawcy, pracowali całkowicie pro bono.

Jaka była zmiana postaw

Nasz cel jest długofalowy.Problemu powrotu byłych więźniów do społeczeństwa nie rozwiąże się jedną akcją. Kampania POZNAJ MNIE LEPIEJ to zaczyn rozpoczynający dyskusję i naświetlający problem,który przyniósł zamierzony efekt. Wierzymy że kontynuowanie działań skutecznie zmieni obraz byłych więźniów.

 


Kreacja