Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!-NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Grupa Twórcza Qlub Xsiążkowy - twórcy: Bianka Siwińska, Artur Kawa, Monika Banach i Igor Znyk.

Nazwa wykonawcy

Grupa Twórcza Qlub Xsiążkowy (GTQX)

Data realizacji kampanii (od-do)

Styczeń 2016 - marzec 2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Główny problem, który został zidentyfikowany przez GTQX stanowi niski poziom czytelnictwa wśród Polaków, a także związane z nim stereotypowe w kontekście pejoratywnym postrzeganie osoby czytającej. Warto zwrócić też uwagę na wskazywane przez potencjalnych odbiorców wysokie ceny książek, jako barierę

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Główny - zachęcenie Polaków do czytania. Sposobem na jego osiągnięcie jest \"praca u podstaw\", czyli wykształcanie pożądanych postaw u młodszych, ale samodzielnych czytelników (gimnazjaliści i licealiści) oraz u ich rodziców i opiekunów, poprzez ukazanie mody na czytanie. Czytanie jako czynność może być atrakcyjne dla innych i tym samym może kreować czytelnika na potencjalnie interesującego partner

Insight

Odbiorcy kampanii chętnie kreują się na czytelniczych snobów i znawców literatury; chętnie angażują się w działania kreatywne poprzez uczestnictwo w konkursach, a także pozują jako modele w swoim literackim otoczeniu; bardzo duża grupa odbiorców stanowi także kreatorów treści kampanii;

Określenie grupy docelowej

Grupę docelową stanowią odbiorcy w wieku szkolnym (gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich), studenci, oraz osoby dorosłe (rodzice i opiekunowie), a także seniorzy

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!

Hasło/slogan

Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

W 2016 roku udało się zrealizować szereg wystaw promujących czytelnictwo w Polsce, przy współpracy z wieloma instytucjami kultury. Wystawa jest ilustracją kampanii i składa się z 40 fotografii sławnych, rozpoznawalnych i lubianych osób ze świata kultury, sztuki i nauki. Bohaterowie uchwyceni na zdjęciach w swoich prywatnych dossier stanowią autorytety dla odbiorców i poprzez wskazywane na fotografiach czynności związane z promocją czytania, wpływają na kształtowanie właściwych postaw wśród osób, które nie odkryły jeszcze w sobie miłości do literatury i czytelnictwa.
Ponadto kampania objęła patronatem medialnym ponad 30 różnych inicjatyw kulturalnych (w tym blisko 30 książek, ale również koncerty i wydawnictwa muzyczne etc.), w ramach których zorganizowanych zostało wiele konkursów, w których nagrody stanowiły książki oraz zniżki na zakupy w księgarniach.
Główne narzędzia stanowią strona internetowa kampanii (www.nieczytasz.pl) a także profile w portalach społecznościowych (fb, TT, g+).

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Głównymi interesariuszami są przedstawiciele świata kultury i show-biznesu (aktorzy: Jerzy Radziwiłowicz, Michalina Olszańska; pisarze: Mariusz Szczygieł, Jacek Dehnel, Marcin Szczygielski; muzycy\' performerzy: Paweł Althamer, Artur Żmijewski, Joanna Rajkowska, FEMEN; dziennikarze: Anna Laszuk, Rafał Bryndal, Ewa Wanat i wielu innych), instytucje kultury samorządowe i państwowe, wydawnictwa

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Odwołania do tytułu kampanii pojawiają się w mediach relatywnie często i w zależności od kontekstu dyskusji, przykłady przywoływane są jako pozytywne (fajna kampania, autorytet - TVP regionalna, TVP Kultura, Antyradio, RDC), bądź negatywnie (kampania nie może szantażować etc. - konferencje, kawerna.pl)

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Na przestrzeni 5 lat, które upłynęły od pierwszych działań, zauważyć można znaczący wzrost zainteresowania kampanią (przyrost liczby fanów), a także ich deklaracje zaprzeczające danym zawartym w ostatnim raporcie o stanie czytelnictwa zrealizowanym przez Bibliotekę Narodową; wystawy zgromadziły liczne audytorium (najwięej zebrała zrealizowana w ramach Nocy Bibliotek w Warszawie);

Budżet kampanii

Nie licząc woluntarystycznej pracy twórców, koszty nie przekroczyły 1500zł i uwzględniały głównie transport wystawy oraz hosting internetowy