Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ

Włącz sumienie!-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne. Naszą misją jest: leczenie zwierząt ludzi pozostających w trudnej sytuacji materialnej, edukacja na temat życia i zdrowia zwierząt, prowadzenie badań na rzecz poprawy jakości życia zwierząt

Nazwa wykonawcy

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne

Data realizacji kampanii (od-do)

01.01.2017 - 30.04.2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Rocznie w Polsce może dochodzić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy wypadków drogowych z udziałem zwierząt (nie tylko dzikie, ale domowe -  psy i koty). Tylko nieliczni kierowcy zgłaszają wypadek właściwym organom.Zazwyczaj w momencie uszkodzenia samochodu lub doznania uszczerbku na zdrowiu

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Uwrażliwienie na cierpienie zwierzęcia, jako ofiary wypadku, Edukacja społeczena na temat właściwych zachowań na drodze, w razie potrącenia zwierzęcia bądź bycia świadkiem takiej sytuacji. Bardzo emocjonalny spot tv i radiowy. Przekaz wzmocniony dodatkowo innymi narzędziami jak artykuły, blogosfera, social media oraz inne nośniki do emisji spotu.

Insight

Tylko człowiek jest w stanie pomóc rannemu zwierzęciu, bez niego ono nie przeżyje, potrzebna jest szybka reakcja. Pokazanie właściwego zachowania w razie wypadku (jak zabezpieczyć miejsce), gdzie zadzwonić, jak udzielić pierwszej pomocy rannemu zwierzęciu np. masaż serca, złamana kończyna)

Określenie grupy docelowej

Każda osoba, wrażliwa na krzywdę i cierpienie zwierząt, szczególnie ludzie w wieku od 20 do 65 lat z rodzinami lub single. Każdy pełnoprawny uczestnik drogi – kierowcy

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Włącz sumienie! Pomóż zwierzęciu rannemu na drodze!

Hasło/slogan

Włącz sumienie!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

strona www akcji w przydatnymi materiałami i mapą wypadków (zbieranie informacji od internautów), spot TV, spot radiowy + udział w audycjach, plakaty i wizytówki akcji sieci KAKADU w całej Polsce, spot w komunikacji miejskiej (MZA Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Koleje Mazowieckie), spot na telebimach (m.in. Kraków, Warszawa, Świnoujście) oraz w wybranych telewizjach kablowych, mailingi, bannery internetowe, reklama w osiedlowych windach w Warszawie, współpraca z blogerami, social media (Fundacja + strony partnerów), media relations, artykuły w internecie i prasie min. Rynek Zoologiczny, Kocie Sprawy, Wrocław.pl, Piesnaurlopie, reklama google grants, edukacja dzieci w ramach działań prowadzonych przez Straż Miejską w Warszawie - poruszenie tematu wypadków drogowych z udziałem zwierząt - każda klasa otrzymała też plakat z przydatnymi numerami telefonów, ankieta internetowa o wypadkach drogowych z udziałem zwierząt

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Wysyłka info prasowych, zainteresowanie tematem blogerów: Pies w Warszawie, Zamerdani Psiolubni, którzy poruszali problem wypadków drogowych i edukowali internautów oraz udział Straży Miejskiej, która w ramach cyklicznie prowadzonych działań poruszyła też temat wypadków drogowych z udziałem zwierząt.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

50 informacji o kampanii w Internecie, 5 artykułów drukowanych, ponad 300 wzmianek w social media. Kampania wywołała dyskusję - szczególnie na FB. Internauci komentowali wpisy i udostępniali nasz spot. Sam Viral zajawkowy kampanii, zamieszczony na FB Fundacji, dotarł do ponad 58 tys odbiorców, a spot do ponad 113 tys internautów.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

W naszej ocenie kampania osiągnęła swój cel. Zrealizowawszy wszystkie zamierzenia docierając wstępnie do ponad 10 mln.ludzi. Kampania to ponad 850 monitorów komunikacji miejskiej, ponad 1,5 mln wysłanych maili, ponad 400 tys odbiorców spotu radiowego oraz audycji, ponad 6 mln odbiorców reklamy na telebimach, ponad 700 tys wyswietleń reklamy google grants, ponad 14 tys uzytkowników strony interneto

Budżet kampanii

Z racji faktu, że Fundacja jest niewielką organizacją, większość działań staramy się prowadzić na zasadach barterowych, z wyłączeniem podstawowych elementów kampanii. Obecny budżet to ok 20 tys zł

 


Kreacja