Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016Nie Gaś Światła

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Podhalegroup

Nazwa wykonawcy

Jarosław Haber

Data realizacji kampanii (od-do)

09-2016

 

https://youtu.be/mnL_5K-wBhM

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

#niegasswiatła to zwrócenie uwagi na wartość lokalnej produkcji i rodzimych wyrobów, zapobieganie zamykaniu fabryk a w konsekwencji wzrostowi bezrobocia. To wspieranie europejskich przedsiębiorstw i dążenie do polepszenia warunków życia każdego z nas.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

W filmie widzimy gasnące światło. Coś, co symbolizuje odbiorcy koniec, schyłek czegoś ważnego a zarazem bliskiego ludzkości - w tym przypadku zamknięcie kolejnej fabryki, kolejnych miejsc pracy. W naszej kampanii zwracamy uwagę na aspekty, na które każdy z nas jako konsument ma bezpośredni wpływ - czyli wybór produktów pod kątem rynku pochodzenia

Insight

Nazwa kampanii #niegasswiatła zachęca konsumentów do wzięcia sprawy w swoje ręce i przyjęcie postawy aktywnej. Obraz musi szokować, aby wywołał w społeczeństwie jakiekolwiek emocje. Mamy nadzieję, że poprzez kampanię klienci bardziej świadomie będą dokonywać zakupów, a zwłaszcza ta młodsza grupa kon

Określenie grupy docelowej

Kampania niegasswiatła sierowana jest do ludzi młodych, patrzących w perspektywie długoterminowej w kontekście swojej przyszłości.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Kupuj polskie produkty! Wpieraj polskich producentów.

Hasło/slogan

#niegasswiatla

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Film został zrealizowany przez Michała Sobańskiego i Jarka Habra, wykorzystano stara, opuszczoną fabrykę na Podhalu - ona była inspiracja akcji.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampanie zauważył między innymi tygodnik WPROST który opisał kampanie i jej idee.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Budżet kampanii

 


Kreacja