Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Pokaż dziadkom-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pomysłodawca- Paulina Werel-studentka V roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Opiekun- dr hab. n. med. Alina Kułakowska-z-ca kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nazwa wykonawcy

Bartosz Wojtan, Michał Kapica,Paulina Werel oraz dr hab. Alina Kułakowska

Data realizacji kampanii (od-do)

od grudnia 2016 do dnia dzisiejszego (24.04.2017r.)

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Rocznie udaru mózgu dostaje w Polsce 70 tyś. osób. Udar jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci, a znaczna część chorych jest sparaliżowana i wymaga długotrwałej rehabilitacji. Niestety niewielka część społeczeństwa wie jakie są objawy udaru i jak należy zareagować. To ogromny problem społeczny.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem akcji jest promocja wiedzy wśród społeczeństwa na temat objawów udaru mózgu i konieczności błyskawicznej reakcji w wypadku ich wystąpienia. Nakręciliśmy krótki film edukacyjny pt.: „Pokaż dziadkom” i umieściliśmy go na portalu YouTube. W mediach społecznościowych, lokalnych i ogólnopolskich promujemy film prosząc użytkowników o oglądanie, udostępnianie i pokazanie go ludziom starszym.

Insight

W Polsce odnotowuje się 60-70 tys. przypadków udaru mózgu i ok. 30 tys. zgonów spowodowanych tą chorobą w skali roku.
Udary to pierwsza przyczyna niepełnosprawności oraz trzecia przyczyna zgonów osób po 40. roku życia. Koszty związane z rehabilitacją osób po udarach w roku 2013 wynosiły 159 mln zł.

Określenie grupy docelowej

Kampania edukuje i aktywizuje ludzi młodszych (po 20 r.ż) do uświadomienia ludzi w podeszłym wieku (po 60r.ż) na temat udaru. Staramy się też bezpośrednio dotrzeć do ludzi po 60 r.ż.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Udar? Reaguj! Nie czekaj! Zadzwoń 999 lub 112! Masz maksymalnie 4,5 godziny.
Film obejrzyj, udostępnij, a przede wszystkim pokaż swoim najbliższym!

Hasło/slogan

"Pokaż dziadkom!"
Udar? Reaguj! Nie czekaj! Zadzwoń 999 lub 112! Pamiętaj! RĘKA, NOGA, TWARZ i MOWA. Masz maksymalnie 4,5 godziny. Potem może być już za późno...

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Promocja filmu i wiedzy o udarze w mediach lokalnych (Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Zdrowy Białystok, Radio Białystok, Radio JARD, Radio Akadera, Radio „I”, „Obiektyw” TVP3) oraz w mediach internetowych (Facebook, portale: Polska The Times, Medycyna Praktyczna, abczdrowie, Polska Agencja Prasowa). Występ w „Pytanie na Śniadanie” TVP2.
Film z napisami od 22 lutego 2017r. wyświetlany jest również we WSZYSTKICH Salach Obsługi Klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w CAŁEJ Polsce.
Zorganizowaliśmy również kampanię społeczną w Radiu Białystok i Radiu JARD gdzie 2 miesiące(od marca), co pewien czas emitowany jest 30-sek komunikat na temat objawów udaru i konieczności szybkiej reakcji.
W styczniu przy współpracy z IFMSA Poland o. Białystok zorganizowaliśmy akcję w białostockich przedszkolach. W ramach Dnia Babci i Dziadka tuż przed występem dzieci przeprowadzaliśmy krótką prelekcję na temat udaru mózgu.
Edukowaliśmy też przy okazji akcji prozdrowotnych z UMB w galeriach handlowych.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i innych Uniwersytetów Medycznych w Polsce.
Studenci Uniwersytetu w Białymstoku.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych- ekrany w poczekalniach w całej Polsce.
Białostockie Przedszkola Samorządowe : nr 1, 5, 8, 29, 31, 49, 53, 73, 78
Celebryci i aktorzy (Tomasz Wolny TVP2, Karina Kuniewicz, Izabela Trojanowska, Aleksandra Kostka TVP) popierają akcję.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Występ w „Pytanie na śniadanie". Relacje i info o akcji ukazały się w licznych ogólnopolskich mediach internetowych (portale: Polska The Times, Medycyna Praktyczna, WP-abczdrowie, onet, tvpinfo, PAP) i mediach lokalnych (Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Zdrowy Białystok, Radio Białystok, Radio JARD, Radio Akadera, Radio „I”, „Obiektyw” TVP3).

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Film na portalu Youtube ma 30 706 wyświetleń. Na forach internetowych pojawiły się liczne wpisy popierające promocję wiedzy o udarze.
Rocznie w Salach Obsługi Klienta pojawia się ponad 20 mln Polaków. Liczymy, że duża część z nich w oczekiwaniu na obsługę obejrzy wyświetlany w nich film z napisami.
Podczas akcji w białostockich przedszkolach szacujemy, że uświadomiliśmy około 1000-1500 dziadków.

Budżet kampanii

Jesteśmy studentami i nie mamy żadnych sponsorów, nie zbieraliśmy ani nie pozyskiwaliśmy żadnych środków pieniężnych w celu organizacji i promocji kampanii.
Koszt kampanii= 0 zł.

 


Kreacja

pokaz_dziadkom.mp3