Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ

Pomożesz? Bo możesz - masz to w genach! – ogólnopolska kampania mająca na celu szerzenie idei dawstwa szpiku wśród społeczeństwa oraz zachęcenie Polaków do rejestracji jako potencjalni Dawcy szpiku.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja DKMS Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 r. jako organizacja pożytku publicznego i jest największym Ośrodkiem Dawców Szpiku w kraju zrzeszającym ponad 1,1 mln dawców. Misją fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia.

Nazwa wykonawcy

Fundacja DKMS i Grupa Eskadra

Data realizacji kampanii (od-do)

Od 15 sierpnia do 23 grudnia 2016 roku

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Dla chorych na nowotwory krwi przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego dawcy jest często jedyną szansą na życie i powrót do zdrowia. Mimo ponad 28 mln potencjalnych Dawców szpiku na świecie, nadal co 5 pacjent może nie znaleźć Dawcy. Każdy z nas może pomóc zostając potencjalnym dawcą szpiku.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Chcieliśmy zwrócić uwagę odbiorców na problem nowotworów krwi (w tym białaczkę)i pokazać im, jak w łatwy sposób mogą zostać potencjalnymi dawcami szpiku, a tym samym uratować komuś życie. Zrobiliśmy to poprzez bardzo pozytywny przekaz, w którym wykorzystaliśmy wesołego i charyzmatycznego chłopca – prawdziwego pacjenta, który żyje właśnie dzięki dawcy szpiku i zachęca do rejestracji w bazie dawców.

Insight

Jest wiele osób chorych na nowotwory krwi potrzebujących przeszczepienia szpiku. Każdy z nas może uratować komuś z nich życie, zostając potencjalnym dawcą szpiku. To łatwe i bezpieczne - wystarczy zamówić pakiet rejestracyjny na stronie internetowej.

Określenie grupy docelowej

Adresatami kampanii są wszyscy Polacy – kobiety i mężczyźni - skłonni do pomocy innym, spełniający kryteria rejestracji jako potencjalni dawcy szpiku, czyli ogólnie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Ty też możesz uratować komuś życie. Zamów pakiet na dkms.pl i zostań dawcą szpiku!
Chcieliśmy jednoznacznie wskazać, co należy zrobić, aby dołączyć do grona potencjalnych dawców szpiku i pomóc chorym.

Hasło/slogan

Pomożesz? Bo możesz - masz to w genach!
Hasło opiera się na grze słownej. Odwołuje się do chęci czynienia dobra, która tkwi w ludziach, z drugiej strony o zostaniu dawcą szpiku decyduje zgodność genów

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Ponieważ temat kampanii dotyczy niemal wszystkich, to planując działania staraliśmy się dotrzeć z naszym komunikatem do jak najszerszej grupy odbiorców. W efekcie powstała zintegrowana ogólnopolska kampania wykorzystująca wiele narzędzi marketingowych.
Głównym elementem jest spot reklamowy 30” i 15” z historią pacjenta, w którym położyliśmy nacisk na pozytywne emocje.
Na potrzeby reklamy zewnętrznej i internetowej przygotowaliśmy projekty graficzne spójne ze spotem. Materiały marketingowe do internetowych pakietów rejestracyjnych i na stacjonarne akcje rejestracyjne zostały dostosowane do kampanii
Prowadziliśmy działania promocyjne obejmujące:
- ogólnopolska kampania TV (2 edycje, stacje główne Polsat i TVN, stacje tematyczne Polsat, TVN, TVP oraz ZPR)
- billboardy w 8 największych miastach (2 edycje, ok. 2000 tablic)
- citylighty w 8 największych miastach (400 nośników)
- reklama kinowa (3 tyg. w 49 miastach)
- reklama internetowa (zasięgowa, efektywnościowa, social media, AdWords)

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Prowadzimy stałe działania PRowe, które nie są powiązane bezpośrednio z kampanią społeczną, lecz mają na celu jej uzupełnienie poprzez nagłośnienie medialne idei dawstwa szpiku oraz działań Fundacji DKMS w całym kraju oraz lokalnie. Angażujemy środowisko medyczne, influencerów, gwiazdy i miłośników sportu, wolontariuszy, społeczność akademicką, a przede wszystkim faktycznych dawców i pacjentów.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Temat dawstwa szpiku jest bardzo chętnie podejmowany zarówno przez media ogólnopolskie, jak i lokalne. W ciągu roku odnotowujemy dużo publikacji w różnych mediach – telewizji, prasie, internecie, radio, które w dużej mierze są inspirowane historiami pacjentów i dawców. Świadczy to o istotności tematu dla mediów i jego dużym znaczeniu społecznym.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Kampania była skuteczna i wpłynęła bezpośrednio na odbiorców, którzy podjęli decyzję o zostaniu dawcą. Efekty kampanii są mierzone w poprzez liczbę wejść na stronę internetową oraz pakietów rejestracyjnych zamówionych przez www.
W trakcie kampanii zostało zamówionych ponad 77 tys. pakietów, co przewyższyło zakładane efekty o 10%.
Ruch na stronie zwiększył się o 9% w stosunku do roku ubiegłego.

Budżet kampanii

W kampanii zminimalizowaliśmy koszty produkcji spotu, udało nam się uzyskać bezpłatne dodatkowe emisje oraz niższe stawki w stacjach TV oraz preferencyjne warunki cenowe od firm outdoorowych.

 


Kreacja