Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

JEST AKCJA - Nie wyrzucamy jedzenia-NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Wojtek Friedmann i Paweł Nowak

Nazwa wykonawcy

Wojtek Friedmann i Paweł Nowak

Data realizacji kampanii (od-do)

Grudzień 2016 - obecnie

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Wyrzucanie każdego dnia przez Warszawskie restauracje dużej ilości jedzenia do śmieci, tzw. „dań dnia”. Występowanie problemu niedożywienia wśród ludzi biednych.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem kampanii było zmniejszenie ilości marnowanej żywności w restauracjach i zmniejszenie ilości głodnych ludzi każdego dnia.

Idea :
Nadwyżki jedzenia nie wyrzucamy, a przekazujemy je ludziom głodnym. Znika problem nadwyżek i zmniejszamy liczbę ludzi głodnych.

Insight

Polacy lubią pomagać, potrzebują jedynie do tego narzędzi.

Określenie grupy docelowej

Ludzie chętni do pomocy innym, mieszający w Warszawie lub okolicy

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Nie wyrzucamy jedzenia

Hasło/slogan

JEST AKCJA - Nie wyrzucamy jedzenia

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Wykorzystalismy kanał social media. Stworzyliśmy stronę na facebooku, gdzie restauracje mogły kontaktować się z wolontariuszami, by oni przekazywali jedzenie do miejsc gdzie znajdowali się potrzebujący.
Na stronie umieszczaliśmy zdjęcia z adresami miejsc, które potrzebują pomocy.
Pracownicy restauracji zostawiali sygnał informujący o nadwyżkach. Każdy mógł zareagować i przechwycić przesyłkę.Wystarczyło zostawić pod sygnałem wiadomość, że to właśnie on odbiera by nikt nie jechał na marne i mógł przechwycić w innym miejscu.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Amabasadorami stali się właściciele i pracownicy restauracji warszawskich którzy brali udział w akcji

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Tylko w 1 miesiącu ponad 559 wzmianek (brand24) 
Samoistne zainteresowanie mediów akcją (ponad 5 min. mini reportaż w TVN, dedykowane artykuły w gazetach o nakładach powyżej 160 tyś.) średni ekwiwalent mediowy (AVE) możemy oszacować na poziomie powyżej 900 tyś.złotych netto. 
Internet i SM, całkowity wygenerowany zasięg to ponad 121 tys. osób.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Efektywność liczymy prosto: liczbą osób, które jesteśmy w stanie codziennie nakarmić, nie wydając przy tym O zł. Obecnie jest to 100 osób każdego dnia!  Nie jesteśmy żadną zorganizowaną grupą, stowarzyszeniem czy fundacją. Nie zbieramy datków na naszą działalność, a jesteśmy w 1/8 tak efektywni jak PAH(na podstawie danych wydawanych posiłków z ostatniego dostępnego raportu statusowego PAH 2015)

Budżet kampanii

O złotych

 


Kreacja

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/jest-akcja-nie-wyrzucamy-jedzenia,223413.html