Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Medicover

Nazwa wykonawcy

Fundacja Medicover

Data realizacji kampanii (od-do)

Kampania w toku; początek: marzec 2014

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Ponad 3 mln Polaków choruje na cukrzycę, prawie milion o tym nie wie. WHO mówi o epidemii. Cukrzyca typu 2 stanowi aż do 90% przypadków cukrzycy, wiek zapadalności na nią drastycznie się obniża. Naukowcy alarmują, że istnieje ryzyko, iż dzieci urodzone po 2000 roku mogą żyć krócej niż ich rodzice.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie za sobą niezdrowy tryb życia, uświadomienie społeczeństwa, że problem zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi jest poważny. Kampania kładzie nacisk na działania edukacyjne poprzez wykorzystanie animacji, udział w programie TV, media relations, kapanie społeczną-tak aby dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, a w szczególności do otoczenia dziecka -domu,szkoły

Insight

Wiek zapadalności na cukrzycę typu 2 obniża się. Z badań przeprowadzonych m.in. przez Fundację wynika, że świadomość znaczenia zdrowego stylu życia jest niska. Zmiana postaw młodych ludzi zanim pojawi się u nich problem zdrowotny - kiedy wkraczają w dorosłość i podejmują samodzielne decyzje.

Określenie grupy docelowej

Gimnazjaliści i rodziny –młodzież objęta badaniami przesiewowymi oraz, w przypadku znajdowania się w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych, opieką specjalistów: lekarza, psychologa, trenera i dietetyka

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Lepiej zapobiegać, niż leczyć. O zdrową przyszłość trzeba zadbać już dziś - poprzez trwałą zmianę nawyków żywieniowych oraz zwiększenie ilości aktywności fizycznej.

Hasło/slogan

Szanuj się dzieciaku! Dbaj o zdrowie. (slogan)
PoZdro! (nazwa Programu skierowanego do młodzieży) + rozwinięcia używane w komunikacji, m.in. PoZdro! dla sportu!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Badania przesiewowe gimnazjalistów, 2-letnia specjalistyczna opieka dla nastolatków w grupie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, warsztaty edukacyjne i kulinarne, zajęcia sportowe z gwiazdami sportu, Lekcje Multimedialne PoZdro! dla szkół, szkolenia nauczycieli w oparciu o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS, działania podnoszące świadomość społeczną.

Wykorzystywane narzędzia:
1. Działania media relations (konferencje, materiały prasowe)
2. Kampania prozdrowotna z okazji Światowego Dnia Cukrzycy: animacje w środkach komunikacji miejskiej w miastach objętych PoZdro!, zaproszenie obiektów użyteczności publicznej i hoteli do włączenia się w inicjatywę, dedykowana platforma pozdro.ddob.com, vlogerzy ambasadorami kampanii: Vroobelek, Rosiek; lifestylowy quiz dla internautów
3.Merytoryczna współpraca przy prozdrowotnym programie telewizyjnym opartym na formacie BBC (kanał ogólnopolski, primetime)
3.Filmy z zajęć sportowych (kampania w internecie);
4. Działania w Internecie - Fanpage na FB

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Partnerzy: samorządy lokalne (Warszawa, Gdynia, Lublin i Wrocław).
Patronaty: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Grupa Medicover
Gwiazdy sportu: m.in: Sylwia Gruchała
Środowisko naukowe - wsparcie merytoryczne
Nauczyciele- lekcje multimedialne w gimnazjach
Rodzice -do PoZdro! zapraszane są całe rodziny

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Media relations-prawie 300 publikacji w mediach, zarówno w publicznych jak i prywatnych (TV, radio, prasa; obecność w programach śniadaniowych oraz serwisach informacyjnych - ogólnopolskich i lokalnych). Udział wielu specjalistów PoZdro!, ambasadorów (np. sportowcy), jak i rodzin, które dzięki Programowi zmieniły swoje życie na zdrowsze i lepsze.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

PoZdro!: prawie 20 000 przebadanych dzieci, 2800 pod 2-letnią bezpłatną opieką
Media relations: prawie 300 publikacji we wskazanym okresie -TV, radio, prasa o zasięgu ogólnopolskim jak i lokalnym(miasta w PoZdro!)
Współpraca przy prozdrowotnym programie TV(4 odcinki): każdy odcinek obejrzało ok. 1 mln widzów
Kampania zdrowotna z okazji Światowego Dnia Cukrzycy: możliwość dotarcia do 3 mln osób

Budżet kampanii

Działania social media; współpraca z vlogerami; oraz współpraca przy realizacji programu TV; kampania społeczna w środkach komunikacji publicznej (Światowy Dzień Cukrzycy): 72 000 pln

 


Kreacja

ogolnopolski_program_profilaktyki_cukrzycy_i_chorob_cywilizacyjnych_pozdro_fundacja_medicover_4.pdf

ogolnopolski_program_profilaktyki_cukrzycy_i_chorob_cywilizacyjnych_pozdro_fundacja_medicover_5.pdf

ogolnopolski_program_profilaktyki_cukrzycy_i_chorob_cywilizacyjnych_pozdro_fundacja_medicover_6.pdf

ogolnopolski_program_profilaktyki_cukrzycy_i_chorob_cywilizacyjnych_pozdro_fundacja_medicover_7.pdf