Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opiekun rodzinny - Samotny bohater?

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Hospicyjna - organizacja pożytku publicznego, promującą idee hospicyjne w społeczeństwie.

Nazwa wykonawcy

Projekt PR, Fundacja Hospicyjna

Data realizacji kampanii (od-do)

Październik 2016 - marzec 2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Opiekun rodzinny musi podporządkować swoje życie potrzebom chorego: rezygnuje z życia towarzyskiego, zawodowego, rodzinnego, odkłada pasje i plany. Czasami na kilka miesięcy lub na lata. Istnieje ogromna potrzeba zapewnienia ludziom, którzy na co dzień opiekują się chorym, systemowego wsparcia.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem edukacyjnym jest zwrócenie społecznej uwagi na ludzi, którzy na co dzień opiekują się w domu swoimi niesamodzielnymi bliskimi, i na obciążenia, które się z tym wiążą. Kampania przedstawia ich jako samotnych bohaterów oraz pokazuje możliwości wsparcia ich na różnych poziomach. Celem praktycznym − zorganizowanie z innymi ośrodkami hospicyjnymi wydarzeń wspierających opiekunów rodzinnych.

Insight

Temat pojawia się przy okazji protestów opiekunów osób niepełnosprawnych przed Sejmem. Mówi się głównie o kwestii świadczeń finansowych, choć wśród postulatów jest też stworzenie systemu wsparcia. Powszechny jest stereotyp, wg którego to rodzina ma zapewnić opiekę nad bliskimi bez pomocy z zewnątrz.

Określenie grupy docelowej

Osoby w wieku 25−50, aktywne zawodowo, znające motyw superbohatera z popkultury, nieświadome możliwości pomocy opiekunom społecznym w ich otoczeniu oraz grupa 50+ zainteresowana wolontariatem.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Opiekun rodzinny − samotny bohater? „Wejdź na hospicja.pl i dowiedz się, jak możesz pomóc”; „udostępnij zdjęcie z hashtagiem #samotnybohater”, „podpisz list otwarty”.

Hasło/slogan

Opiekun rodzinny − samotny bohater?

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Podczas kampanii problem został poruszony medialnie poprzez wykorzystanie takich materiałów jak: spot wideo, dostępny m.in. na portalach Facebook i YouTube oraz emitowany w telewizji publicznej TVP, TVP3, TV Polonia i na ekranach LED w gdańskiej komunikacji miejskiej; spot radiowy, emitowany w programach 1 i 3 Polskiego Radia z udziałem ambasadorki kampanii aktorki Doroty Kolak. Na portalu petycje.pl umieszczono list otwarty do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym postulowano utworzenie zespołu ds. opiekunów nieformalnych, odpowiedzialnego za opracowanie systemu ich wsparcia, a następnie nadzorującego wprowadzanie go w życie. Do składania podpisów zachęcano do 21.03.17, kiedy Fundacja Hospicyjna po raz pierwszy obchodziła Dzień Opiekuna Rodzinnego. Tego dnia we współpracy z Fundacją Agora został opublikowany raport z badania opiekunów rodzinnych. Ważnym elementem kampanii było także zapoczątkowanie serii szkoleń dla koordynatorów lokalnego wolontariatu

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

W kampanii wzięli udział przedstawiciele nauki, kultury i sportu, w tym m.in. prof. Barbara Bień, prof. Tomasz Grodzicki, Dorota Kolak, Jarosław Bieniuk, Maciej Florek, Bartosz Węglarczyk, Adam Korol, Jerzy Sosnowski. Zaangażowano 37 hospicjów oraz związanych z nimi wolontariuszy. Akcję wspierali opiekunowie rodzinni współpracujący z Fundacją Hospicyjną i Hospicjum ks. Dutkiewicza w Gdańsku

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

W mediach internetowych oraz tradycyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym ukazały się informacje o kampanii oraz spoty: wideo i radiowy, wyemitowane w TVP 1, TVP 2, TVP INFO, TVP POLONIA, TVP KULTURA oraz TVP3, PR 1 i 3. W „Gazecie Wyborczej” ukazał się jeden z najważniejszych dla kampanii artykułów \\\\\\\"Bohater nie musi działać sam”.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Zawierający 10 praw opiekunów list otwarty do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało wirtualnie ponad 730 osób, w sieci pojawiło się 1700 wzmianek dot. kampanii, monitoring wykazał, że jej zasięg internetowy wyniósł ok. 646 377. Odbiorcy kampanii wielokrotnie wyrażali swoje poparcie i zamieszczali zdjęcia z hashtagiem #Samotnybohater. Rozdystrybuowano 200 plakatów i 3000 ulotek.

Budżet kampanii

30 000,00 zł

 


Kreacja