Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Lekki Tornister

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Sensoria – organizacja pozarządowa powołana w celu skuteczniejszej realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych oraz rozbudowy działań z zakresu edukacji historycznej. Fundacja Rosa – powstała w 2004 roku. Fundusze, które otrzymuje w ramach akcji przekazywania 1% podatku na cele charytatywne, przeznacza na prowadzenie projektów w obszarach zdrowia i edukacji.

Nazwa wykonawcy

Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria

Data realizacji kampanii (od-do)

02.02.2016 r. – 31.03.2017 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Co 2. uczeń w wieku 6-9l. nosi za ciężki tornister – jego waga wynosi do 11 kg! Złe nawyki (nieprawidłowe noszenie tornistra, siedzenie w złej pozycji) mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, nieprawidłowej statyki ciała dzieci, a w efekcie – do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Cele: profilaktyka chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na kwestię ciężkich tornistrów, zmniejszenie skali tego problemu
Realizacja: lekcje z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, zabaw; prelekcje w szkołach; nagłośnienie problemu w mediach
RTB: przekazujemy rzetelną wiedzę, materiały zostały sprawdzone przez ekspertów, prowadzimy badania (ważenie tornistrów) potwierdzające istnienie problemu

Insight

Wg badań Fundacji Rosa co 2. uczeń w wieku 6-9 l. nosi tornister, którego waga przekracza 10% masy ciała dziecka. Szkoły nie zawsze zapewniają uczniom miejsce na pozostawienie rzeczy. Wielu rodziców nie kontroluje zawartości plecaków swoich pociech. Do dzieci z wiedzą najlepiej trafić poprzez zabawę

Określenie grupy docelowej

Program Lekki Tornister jest skierowany do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Idee kampanii mają trafić też do: nauczycieli, rodziców i opiekunów, mediów.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Kształtowanie prawidłowych nawyków u uczniów w wieku 6-9 lat jest tak ważne, ponieważ wady postawy powstałe w wieku dziecięcym w przyszłości mogą doprowadzić do poważnych schorzeń. Działaj!

Hasło/slogan

Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Najważniejsze działania: przygotowanie materiałów edukacyjnych o profilaktyce wad postawy (przewodnik dla nauczycieli, plakat edukacyjny, karty pracy dla uczniów, słuchowisko) i narzędzi komunikacji (www, social media), pozyskanie ambasadorów, partnerów i patronów, zajęcia w szkołach z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych.
Narzędzia:
- kontakt pośredni i bezpośredni ze szkołami (e-mail, telefoniczny, mailingi do szkół i darczyńców Fundacji);
- kanały partnera (GIS) – dotarcie do grupy docelowej;
- konferencja prasowa – inauguracja V edycji, nagłośnienie problemu w mediach;
- słuchowisko „Lekki Tornister i Zielona Kropeczka”– głosu postaciom użyli znani aktorzy – edukacja poprzez zabawę;
- piosenka o Lekkim Tornistrze – aktywizacja ruchowa dzieci, nauka przez zabawę;
- materiały edukacyjno-promocyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci, uzupełnienie wiedzy o profilaktyce wad postawy i kampanii;
- social media;
- www – aktualności, wiedza;
- sklep online;
- nowy SIW (logo, materiały).

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Do kampanii włączyli się znani polscy aktorzy: Sonia Bohosiewicz, Magdalena Różczka, Anna Cieślak, Jarosław Boberek oraz Zbigniew Zborowski, którzy użyczyli głosu postaciom słuchowiska „Lekki Tornister i Zielona Kropeczka”. V edycja projektu otrzymała Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka i odbyła się we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Od 2.02.2016 do 31.03.2017 nt. kampanii pojawiło się 170 publikacji w mediach (Internet: 98, prasa: 42, radio: 21, TV: 9) o łącznym szacowanym ekwiwalencie reklamowym 876921 zł. Na konferencji prasowej inaugurującej V edycję pojawili się przedstawiciele kluczowych mediów informacyjnych (m.in. Polsat News, TVN24, RMF FM, Radio Zet, Polskie Radio).

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Do V edycji akcji zgłosiły się 723 szkoły, 77 799 uczniów objęto edukacją o profilaktyce wad postawy, wiedzę przekazały 4 tys. nauczycieli. Z przesyłanych przez szkoły sprawozdań z realizacji lekcji wynika, że też rodzice otrzymali rzetelną wiedzę o zapobieganiu wadom postawy i prawidłowym doborze i pakowaniu tornistrów. W maju/czerwcu w wybranych szkołach przeprowadzimy akcję ważenia tornistrów.

Budżet kampanii

Kampania jest finansowana ze środków własnych obu fundacji.

 


Kreacja

lekki_tornister_fundacja_sensoria_6_teaser_sluchowiska.mp3

lekki_tornister_fundacja_sensoria_7_piosenka_dla_dzieci.mp3