Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ

ZOBACZ...ZNIKAM

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Zobacz...JESTEM

Nazwa wykonawcy

Fundacja Zobacz...JESTEM

Data realizacji kampanii (od-do)

10.09.2016 - do teraz

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Co roku w Polsce samobójstwo popełnia prawie dwukrotnie więcej osób niż ginie w wypadkach samochodowych. Od dłuższego czasu obserwuje się tendencje wzrostową ilości zachowań autodestrukcyjnych w coraz niższych grupach wiekowych. Ponad pół tysiąca z nich to dzieci i młodzież do 19 roku życia.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Zwrócenie uwagi na problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Chcemy położyć nacisk na dostrzeganie problemu i mówienie o nim oraz edukować jak sobie z nim radzić, tak by temat samobójstw wśród najmłodszych nie musiał dłużej funkcjonować jako tabu. Założeniem kampanii było dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, tak by pokazać, że można reagować i warto to robić.

Insight

Dlaczego warto rozmawiać na tematy trudne, dlaczego warto rozmawiać o emocjach? Zwrócenie uwagi na kwestię depresji u dzieci i młodzieży. Poruszenie tematu z zakresu tabu społecznego.

Określenie grupy docelowej

Otoczenie dzieci i młodzieży: rodzice i instytucje, które mają z nimi bezpośredni kontakt. W szczególności nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i osób zaangażowanych w życie szkolne.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Oddziaływanie poprzez emocje wzbudzane już zaistniałą sytuacją. Pokazanie tego, czemu chcemy zapobiec i wskazanie sposobów jak nie dopuścić do zaistnienia takiej sytuacji.

Hasło/slogan

Nie pozwól mi zniknąć

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Kampania składa się z następujących elementów:
- konferencji prasowej w Warsztacie Warszawskiem przy Placu Konstytucji 4 w Warszawie
- strony internetowej – zobaczznikam.pl, która w całości poświęcona jest tematyce samobójstw wśród najmłodszych
- pięciu spotów udostępnionych w portalach społecznościowych
- czterech plakatów ukazujących prezentowaną tematykę
- wywiadów telewizyjnych
- wywiadów radiowych
- materiałów przygotowanych dla rodziców, szkół, specjalistów i mediów chcących pomóc, wspierać i - działać na rzecz profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży
- możliwości zostania ambasadorem kampanii i działania na rzecz profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Patronem honorowym Kampanii Zobacz… ZNIKAM byli: Rzecznik Praw Dziecka. Ponadto patronami są: International Association for Suicide Prevention (IASP) oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampania wzbudziła duże zainteresowanie mediów, stale uczestnicząc w debacie społecznej na temat samobójstw. Między innymi w Polskim Radiu, Radiu TOK FM, na łamach Dużego Formatu Gazety Wyborczej, w telewizji TVP 3 Lublin i wielu innych. O Kampanii mowa była także w wielu czasopismach i na stronach internetowych o tematyce psychologicznej

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Osiągnęliśmy zamierzony cel, którym było wywołanie dyskusji na temat samobójstw wśród młodzieży w mediach i szkołach. Przeprowadzonych zostało około stu godzin lekcyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach, a warsztaty w tym temacie nadal będą kontynuowane.
Efektywność kampanii weryfikowana jest na bieżąco przez ankiety ex-ante wypełniane przez pedagogów, nauczycieli.

Budżet kampanii

Kampania w całości została przeprowadzona przez koordynatora i wolontariuszy, którzy całość wykonywali bezpłatnie oraz zbiórki społecznej: 300 zł na materiały promocyjne.