Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016PokochAygo – szukamy domu dla Taygi-NOMINOWANA

KATEGORIA: Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Toyota Motor Poland i Clos Brothers

Nazwa wykonawcy

Clos Brothers

Data realizacji kampanii (od-do)

Kampania trwała od publikacji pierwszego filmu 28.03.2016, do finału opublikowanego w sieci 12.07.2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Problemem społecznym zdefiniowanym przy budowie strategii była kwestia przepełnionych schronisk i niechęci do adopcji psów ze schroniska, a także brak środków finansowych na poprawę losu zwierząt przebywających w przytuliskach.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem było zachęcenie do świadomych adopcji i wsparcia schroniska.
Zamiast psa z hodowli w sesji zdjęciowej Toyoty Aygo wzięła udział suczka z Korabiewic – Tayga. Powstał film typu making – of, w którym widz mógł zobaczyć psią gwiazdę i poznać jej smutną historię. Aby uzyskać jak największe zaangażowanie, Toyota postanowiła wpłacić na konto schroniska 1 zł za każde udostępnienie na Facebooku.

Insight

W schroniskach czekają wspaniałe czworonogi. Chciałbym takiego psa. Jeśli nie mogę go adoptować, to przekażę ten film dalej, aby pokazać innym jak mogą pomóc. Udostępnianie jest proste.

Określenie grupy docelowej

Komunikacja skierowana była do użytkowników Facebooka zgromadzonych wokół fanpage’y Schroniska w Korabiewicach i Toyoty oraz ich facebookowi znajomi, nieobojętni na los zwierząt.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Do działania motywował komunikat: 1 udostępnienie = 1 zł

Hasło/slogan

Hasło akcji: Pomóż znaleźć dom dla Taygi. Każda pomoc się liczy.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Kampania rozpoczęła się od przygotowania filmu opowiadającego historię Taygi. Pokazano zaangażowanie jej do sesji zdjęciowej i apel o nowy dom. Materiał został opublikowany na fanpage’u Schroniska w Korabiewicach na Facebooku. Został udostępniony także przez Toyotę, rozpowszechnił się viralowo i wzbudził zaangażowanie mediów, które komentowały akcję na swoich profilach. Uzyskany rozgłos pozwolił na znalezienie psu nowych właścicieli. Jako finał akcji nakręcono relację z ich pierwszego spotkania. Materiał opublikowano na Fanpage’u Korabiewic. Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności w internecie udało się znaleźć nowych właścicieli nie tylko Taydze, ale także innym psom przebywającym w schronisku.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Aby przybliżyć tematykę świadomych adopcji zaangażowano Irenę Kowalczyk ze Schroniska w Korabiewicach, która dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu z zakresu pracy ze zwierzętami wyjaśniła na czym polegają procedury adopcyjne. W filmie wypowiadał się także Jarosław Bąk z Toyoty, który jako właściciel psa ze schroniska zachęcał do adopcji i wsparcia akcji, mówiąc, że pomaganie jest proste.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampania wzbudziła duże zainteresowanie mediów. Informację o poszukiwaniach domu dla Taygi udostępniały profile branżowe na Facebooku, celebryci, a artykuły na ten temat pojawiły się m.in. na stronie Radia Zet, KMAG, Marketing News, Cosmopolitan, Metro Warszawa

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Kampania umożliwiła zrealizowanie celu – Tayga znalazła nowy dom. Dzięki zaangażowaniu internautów film wyświetlono ponad 4 mln razy. Zaowocowało to zbudowaniem większej świadomości dotyczącej tematyki adopcyjnej i przekazaniem przez prywatnych darczyńców środków na potrzeby Schroniska. Wzrosło zainteresowanie adopcjami innych podopiecznych.

Budżet kampanii

Budżet mediowy kampanii - 0 pln
Środki przekazane za udostępnienia – bezpośrednio do Schroniska – 30 tys. pln (maksymalny limit ustalony przez sponsora)

 


Kreacja