Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Karmienie Biednych

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Gy Dziung Norbu, Mariusz Kępka-kucharz

Nazwa wykonawcy

Wykonawcy: Mariusz, Agnieszka Kępka, nasi przyjaciele, znajomi oraz nieznajomi

Data realizacji kampanii (od-do)

od 2011 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Bieda, bezdomność, odrzucenie społeczne, pomoc bez ocenienia i rozróżniania.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem było zrobienie czegoś dobrego tak po prostu bezinteresownie.

Insight

Pomagać

Określenie grupy docelowej

Wszyscy w potrzebie

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Rób swoje i nie oglądaj się na innych.

Hasło/slogan

"nakarmić głodnego"

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Działanie to ok. 90 porcji posiłków wegańskich gotowanych i rozdawanych raz w tygodniu, biednym w centrum Warszawy

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Jesteśmy częścią Związku Buddyjskiego Bencien Karma Kamtzang Polska, naszym celem jest również stworzenie przestrzeni dla działań prospołecznych dla buddystów.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Publicznie istniejemy jedynie na F.B. Nasza działalność nie wywołała rzadnych publicznych dyskusji w mediach.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Naszym celem jest wytrwać jak najdłużej w tym co robimy i jak narazie się udaje. Nakarmienie co tydzień ok. 85-95 osób jest dla nas osiągnieciem celu. A zmiana jaką obserwujemy jest taka, że ciągle pojawiają się nowi ludzie, którzy chcą pomagać razem z nami.

Budżet kampanii

wydajemy ok. 400 posiłków miesięcznie, 1 porcja średnio to 3 zł, ok. 1200 zł miesięcznie.