Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ

Wylosuj Anioła-NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Grupa rodziców dzieci, które byłe chore na chorobą nowotworową

Nazwa wykonawcy

Grupa Rodziców "Gdy Liczy się Czas" później Fundacja "Gdy Liczy się Czas"

Data realizacji kampanii (od-do)

czerwiec 2016-styczeń 2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Dziecko z chorobą nowotworową i jego rodzina czują się osamotnieni. Większość czasu przebywają w szpitalu. Ich relacji społeczne polegają znacznemu pogorszeniu. Ta grupa osób potrzebuję wsparcia, nawiązania relacji z osobami z poza szpitala.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Napisanie kartek wsparcia dla dzieci na onkologii. Kartki od przybranych "Aniołów" mają dać wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, poszerzyć relacje społeczne. Co trzeba zrobić? Napisać kilka słów o sobie, napisać słowa wsparcia i życzenia zdrowia dla dziecka, zostawić kontakt do siebie. Dzieci na oddziale te kartki losują. Cel: 1. Wsparcia dzieci i rodziców na oddziałach onkologii 2. Nauka empatii

Insight

Mogę przez małe rzeczy zmienić świat na lepszy. Mogę podzielić się swoją historią , swoim czasem z innymi, z potrzebującym dobrego słowa dzieckiem. Mogę być dla kogoś ważnym i potrzebnym. Chcę nauczyć dzieci empatii. Chcę pokazać swoją solidarność z dziećmi na oddziałach onkologii.

Określenie grupy docelowej

Osoby w wieku 15-65 lat, przede wszystkim kobiety, mieszkające w różnych końcach świata, które mają dostęp do Facebook. Nauczyciele i wychowawcy w szkołach i przedszkolach.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Wejdź na stronę Facebook "Wylosuj Anioła" https://www.facebook.com/wylosuj.aniola/ lub http://gdyliczysieczas.pl/wylosuj-aniola/. Napisz list, lub wykonaj kartkę zgodnie z wytycznymi Akcji.

Hasło/slogan

Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z Oddziału Onkologicznego

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

1.Stworzenie strony Facebook dotyczącej Akcji https://www.facebook.com/wylosuj.aniola/
2. Umieszczenie opisu i celu akcji na stronie Facebook i na stronie internetowej Fundacji \"Gdy Liczy się Czas\" http://gdyliczysieczas.pl/wylosuj-aniola/
3. Segregacja kartek ze względu na pleć, wiek i treść.
4. Roznoszenie i losowanie kartek na oddziale onkologii w Lublinie i Warszawie
5. Dostarczanie kartek do szpitala w Białymstoku i Poznaniu.
6. Opis przebiegu Akcji na stronie Facebook

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Do Akcji włączyły się osoby prywatne z całego światu, szkoły, przedszkola, szkoły wyższe. Akcja była prowadzona w dużych i małych firmach, Centrach Handlowych. Akcja tak szybko się rozrosła, że musieliśmy ją przerwać. Chcemy włączyć do odbiorców akcji nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe na oddziałach onkologii.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Akcja pisania listów wsparcia „Wylosuj Anioła” została uznana za jedną z najlepszych działań w obszarze onkologii w Polsce w roku 2016 według ogólnopolskiego portalu „Zwrotnik Raka” https://www.zwrotnikraka.pl/onkologiczna-top-dziesiatka-2016-zwrotnik/ Pisali o akcji: WP Kobieta, WP Parenting, regionalne gazety, powstał reportaż w TVP Lublin

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

W przeciągu krótkiego czasu bez promowania akcji otrzymaliśmy ponad 34 000 polubień na stronie Akcji na Facebook. Powstało kilka regionalnych wydarzeń promujących ideę Akcji. Zaangażowali się osoby z całego światu. Dotarcie akcji do ponad 1000000 osób. Do Akcji dołączyły się dziesiątki szkół i przedszkole, firm. Najbardziej aktywna grupą akcji "Wylosuj Anioła" są kobiety w wieku 18-44 lata.

Budżet kampanii

0 złotych