Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Bądź Bliżej-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Polska Akcja Humanitarna

Nazwa wykonawcy

Radost

Data realizacji kampanii (od-do)

01.02.2017 - 20.02.2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Duża odległość od miejsc, w których innym ludziom dzieje się krzywda zwiększa dystans emocjonalny z jakim odnosimy się do tych tragedii. Wraz z odległością maleje nasze zaangażowanie w pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych oraz klęsk żywiołowych.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Przybliżyć misję organizacji by uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i aktywne promowanie wartości
humanitarnych. Przybliżyć działalność PAH tym którzy mogą przyłączyć się do pomocy ofiarom kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych.

Insight

Polska Akcja Humanitarna jak lupa przybliża i wydobywa na światło dzienne krzywdę powstałą w wyniku kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych. Chcąc by Ci, którzy mogą pomóc byli bliżej potrzebujących sami postanowiliśmy się do nich zbliżyć.

Określenie grupy docelowej

Osoby otwarte na świat, aktywne. Młodzi mieszkańcy dużych miast. Zainteresowani pomocą humanitarną, nie wspierający aktywnie działań PAH.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Bądź bliżej

Hasło/slogan

Bądź bliżej

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

By znaleźć się blisko tych, do których mówimy, zaingerowaliśmy w przestrzeń miasta. Na ulicach Warszawy i Krakowa umieściliśmy miniaturowe murale. Pokazały, dalekich nam na co dzień, beneficjentów działań PAH-u. Obrazy wtopiliśmy w zniszczone fasady budynków.  Wyposażyliśmy je w lupy, które dookreśliły miejsce i czas konkretnych działań pomocowych. Ulotne instalacje przedstawiliśmy użytkownikom mediów społecznościowych. Tych, którzy w trakcie trwania instalacji znajdowali się w okolicy, zapraszaliśmy formatami Local Awareness (Facebook). Do osób, które nie miały okazji zobaczyć instalacji dotarliśmy z pomocą 6 spotów video pozwalających „przeżyć” instalację. Skorzystaliśmy też z różnych w odbiorze i funkcji formatów jak wideo, boomerangi, Notatki i Canvasy. Przybliżaliśmy ideę przyświecającą akcji, konkretne działania PAH w przeciwdziałaniu skutkom kryzysów humanitarnych. Przypomnieliśmy czym zajmuje się PAH, przyczyniliśmy się również do budowy spójnego wizerunku organizacji.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Lorem Ipsum...

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Lorem Ipsum...

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Przekaz dotarł bezpośrednio do grupy sześciuset tysięcy odbiorców zainteresowanych tematem pomocy humanitarnej, nie włączonych jeszcze w aktywność PAH.
Efekt wizerunkowy i PR-owy wzmocniły relacje w lokalnych stacjach radiowych i na powiązanych z nimi stronach informacyjnych. Kolejne miasta zaprosiły PAH do zainstalowania swojej wystawy na ich ulicach.

Budżet kampanii

Budźet medialny kampanii wyniósł 5000 zł.

 


Kreacja