Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016SYMBOL - Upamiętniaj godnie-NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Antoni Ferency i Konrad Mikołajczyk

Nazwa wykonawcy

Antoni Ferency i Konrad Mikołajczyk

Data realizacji kampanii (od-do)

Czerwiec 2016 - kampania od 01.08.2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Problem niewłaściwego wykożystania symbolu KOTWICY - Polski Walczącej w konteście przemocy i agresji.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Kampania społeczna o ogólnopolskim zasięgu, mająca na celu podniesienie świadomości właściwego zanczenia symbolu KOTWICY - Polski Walczącej, wyjaśnienie kto tym symbolem się posługiwał i dla kogo obecnie jest zarezerwowany. Zwrócenie uwagi na problem godnego odnoszenia się do jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli patriotyczno-narodowch.

Insight

Kampania zwrócenie się do środowisk kibicowskich oraz ugrupwań psełdo-prawicowych, które coraz częśćcej poslugują się symbolme Kotwicy.

Określenie grupy docelowej

Kampnia ma przypomnieć wszystkim Polakom czym jest symbol KOTWICY, a w szczególności dotrzeć do grup społecznych, które noszą symbol siejąc przemoc i agresję.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Kampania o bardzo szeroki zasięgu medialnym - KINO, TV oraz INTERNET w tym szczególnie portale społecznościowe. Kampania wspierana stroną internetową www.symbolpw.pl oraz 20sekundowy teaser.

Hasło/slogan

SYMBOL - Upamiętniaj godnie

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Kampanie została przygotowana w ścisłej współpracy z Jednostką Wojskową Komandosów z Lublinca. Dzieki ogromnemu zaagażowaniu udało się stworzyć wiarygodną scene z ich codziennej pracy, w której każdego dnia narażają życie służąc ojczyźnie. JWK Lubliniec jest spadkobiercą Symbolu Polski walczącej, a jego żołnierze noszą godnie SYMBOL KOTWICY naszyty na ramieniu munduru. Dowódzwto jednostki i sami żołenierz mają świadomość skali problemu jakim jest niewłaściwe wykożystanie symbolu Kotwicy. Coraz częsciej symbol ten pojawią się w miejscach gdzie rodzi się agresja i przemoc. Jako pomysłodawcy kampanii pragneliśmy w jasny sposób zwrócić się do tych wszytskich, ktorzy używają symbol w sposób nie godny o poszanowanie i przypomnienie jego jedynego zanczenia.
Kampania w żaden sposób nie zabrania noszenia symbolu Kotwicy w sposób godny oraz w miejscach/ czasie ku temu najobowiedniejszym jak np. święta narodwo-państwowe.
Zdjęcia zostały zrealizowane pod Opolem oraz w Warszawie.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublinca. Muzeum Powstania Warszawskiego.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampania odniosła ogromny sukces w mediach. Wywiązała się ogólnopolska dyskujsa odnośnie Symbolu Kotwicy. Jako twórcy spotu udzieliśmy kilku wywadów dla Prasy i Radia, oraz wzieliśmy udzial w otwartych debatach odnoście obecnego znaczenia symbolu Kotwicy.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

W sumie kampanie dotarła (wg. naszych statystyk) do ponad 4,7mln osób.
Nie posiadamy danych z Kin, oraz z mediów wspierających.

Budżet kampanii

25000 PLN - projekt zrealizowany w całości NO PROFIT

 


Kreacja