Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Zagrożone Gatunki-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście. Zmieniają świat, by każdy mógł korzystać ze swoich praw.

Nazwa wykonawcy

TWIN .digital collective

Data realizacji kampanii (od-do)

2017-03-16 - 2017-04-30

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce sprawiła, że Amnesty International, pierwszy raz od dawna, postanowiło zająć się sprawami lokalnymi. Punktem wyjścia dla kampanii była walka z ograniczaniem praw i wolności obywatelskich przez obecne władze.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem było zwrócenie uwagi na wymieniony problem i wskazanie rozwiązania: pomóż przekazując 1%. Jak to komunikować nie pokazując polityków i powiązanych z polityką wydarzeń? Jak opowiedzieć o tym dobitnie (bo sprawa jest poważna), ale nie polaryzująco? Jak pokazać samo ograniczanie praw i wolności nie świecąc opatrzonymi obrazkami, które znamy z mediów?
Odnieśliśmy się do tego, co cenne i polskie.

Insight

Zwierzęta często budzą większą empatię niż ludzie. Wielu cierpienie zwierząt wydaje się dotkliwsze.
AI to organizacja pożytku publicznego. Takie organizacje zajmują się różnorodną tematyką. Skorzystajmy z tego i zmieńmy kontekst, mówiąc: ratujmy nasze zagrożone gatunki!

Określenie grupy docelowej

Mieszkańcy dużych i średnich miast, wiek 30+, wykształceni, zainteresowani polityką oraz prawami człowiek w Polsce.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Powstrzymaj ograniczanie praw człowieka w Polsce! Przekaż 1% na walkę o Twoje prawa.

Hasło/slogan

(....)* ZAGROŻONE

* prawo do prywatności, prawa kobiet, prawa mniejszości, sprawiedliwe sądy, wolność zgromadzeń, wolność artystyczna

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Nawiązując do tradycji gatunku bajki zwierzęcej, stworzyliśmy serie ilustracji przedstawiających zagadnienia dotyczące ograniczania praw i wolności obywatelskich w Polsce. Ten zabieg dał nam:
a) łatwą do zdeszyfrowania warstwę wizualną
b) pozwala zaznaczyć powagę sytuacji
c) nie wskazuje winnych
d) daje do myślenia odbiorcy
Stworzona seria była wykorzystywana przez AI do mówienia o tej tematyce zarówno w kanałach online, jak i w materiałach drukowanych.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Wśród osób udostępniających treści kampanii znalazło się wielu społecznych influencerów.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Social media żywo reagowały na każdy z postów zawierających Zagrożone Gatunki.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Kampania do 30 kwietnia osiągnęła prawie 150000 zasięgu w social media, wywołując prawie 3500 reakcji i prawie 1000 przekierowań na www. AI planuje dalsze działania z ZG potwierdzając ich skuteczność.

Budżet kampanii

Całkowity budżet na produkcję kampanii wynosił 10 tys. złotych.