Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016Nie chcę być strażakiem!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Integracja

Nazwa wykonawcy

WALK, Lucky Luciano

Data realizacji kampanii (od-do)

9.03.2016-31.07.2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Obecnie aktywnych zawodowo jest tylko 26,2% osób z niepełnosprawnością. Pracodawcy ich nie zatrudniają obawiając się efektywności pracy, kosztów zatrudnienia, biurokracji czy kontroli PIP. Zwykłym kontaktom towarzyszy też poczucie lęku, niezręczność czy odruchowa nadopiekuńczość.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

* Promocja portalu rekrutacyjnego Sprawniwpracy.pl.
* Zmiana postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością i zatrudniania tej grupy społecznej.
* Zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnością, jako osób niezdolnych do pracy.
* Zmiana nomenklatury w polskim systemie orzekania o niezdolności do pracy.
Aby to osiągnąć zaprosiliśmy do udziału w spocie osoby z niepełnosprawnością -jako strażaków

Insight

Tylko wtedy, kiedy zobaczymy że osoby niepełnosprawne w pełni akceptują siebie takimi jakimi są – my będziemy w stanie je w pełni zaakceptować.

Określenie grupy docelowej

a) Pracodawcy.
b) Nieaktywne zawodowo osoby z niepełnosprawnością
c) Ogół społeczeństwa, ponieważ według badań 60% ludzi w Polsce nie miało bliskiego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Jesteśmy sprawni w wielu różnych zawodach. Szukasz pracowników? Wejdź na sprawniwpracy.pl

Hasło/slogan

Ja wcale nie chcę być strażakiem!
Jestem... grafikiem. A ja muzykiem. Fundraiserem. Informatykiem. Jestem urzędnikiem. Analitykiem internetowym. Jestem kadrową. A ja pedagogiem.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Za pomocą castingu internetowego zaprosiliśmy ludzi z niepełnosprawnościami, aby zagrali role strażaków. Skłoniliśmy ich, żeby zrealizowali zadanie, które wymaga więcej niż średniej sprawności fizycznej - aby pokazać, że są świadomi swoich ograniczeń, ale nadal są w stanie pracować w innych zawodach. Powstał film - slapstickowa komedia pomyłek, jakiej jeszcze nie było: brygada strażaków z niepełnosprawnością jedzie na akcję gaszenia pożaru domu i...wszystko idzie zgodnie z przewidywaniami – fatalnie. Dla większości osób w Polsce była to pierwsza okazja do zobaczenia osób z niepełnosprawnością, kiedy autoironicznie wygłupiają się, ale też mówią o sobie z dumą. Pozwoliło to na przełamanie bariery i niezręczności towarzyszącej kontaktom z tą grupą społeczną. W ramach kampanii powstała też elektroniczna petycja, której celem jest zmiana orzecznictwa w polskim prawie.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Zindywidualizowane komunikaty trafiły do najważniejszych influencerów. Kluczowi dziennikarze i reporterzy telewizyjni, zajmujący się tematyką społeczną zostali zaczepieni twittami z linkiem do filmu. Wykorzystanie nowych mediów zostało wzmocnione wysyłką informacji prasowej do mediów ogólnoinformacyjnych, marketingowych i CSR. W dyskusję zostali zaangażowani ministrowie Zdrowia i Opieki Społecznej

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

W ciągu tygodnia spot trafił na anteny większości stacji telewizyjnych. Największe telewizyjne serwisy informacyjne przygotowały materiały, traktujące o problemie i pokazywały spot. Byli i obecni ministrowie Zdrowia i Opieki Społecznej wypowiadali się i przyznawali nam rację, że negatywna nomenklatura deprymuje pracowników i zniechęca pracodawców.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Ze względu na budżet niezbędny był zasięg organiczny - ostatecznie spot obejrzało na YT 330 000 osób. Był emitowany również w TVP, placówkach ZUS, które dziennie odwiedza ponad 20 000 osób. Największe media przygotowały materiały o spocie, a przede wszystkim o problemie zatrudniania osób z niepełnosprawnością w Polsce. To wszystko przyczyniło się też do wzrostu liczby użytkowników sprawniwpracy.pl

Budżet kampanii

20 000 zł

 


Kreacja