Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

ADAMED SmartUP-NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Grupy Adamed powołana została w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, oświatowej i popularyzacja nauki. Powołana została przez polską firmę farmaceutyczno-biotechnologiczną, Grupę Adamed, dla której CSR to nie jednorazowe działania, ale element długotrwałej strategii biznesowej.

Nazwa wykonawcy

Fundacja Grupy Adamed przy wsparciu Walk

Data realizacji kampanii (od-do)

1.01.2016 r.-31.03.2017 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Badania („Jakość Edukacji” UJ, 2014) potwierdzają, że z każdym etapem edukacji spada odsetek dzieci, które deklarują, że chcą się uczyć, w związku z czym marnowany jest ich potencjał na rozwój. Młodzieży brakuje przede wszystkim indywidualnego podejścia oraz wsparcia mentorskiego.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Nazwa ADAMED SmartUP powstała poprzez połączenie dwóch członów – Smart (mądry) i UP (w górę). W ten sposób przedstawiono główny cel programu, czyli wsparcie uzdolnionej młodzieży w ich rozwoju. W materiałach promujących program wykorzystano grafiki ze zjawiskami naukowymi – np. kalafior i paprotkę, jako przykłady otaczającej nas nauki. Ich celem jest popularyzacja nauki wśród społeczeństwa.

Insight

Pasjonuję się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. W szkolnych laboratoriach często brakuje jednak odpowiedniego sprzętu, a nauczycielom – indywidualnego podejścia do wybitnych uczniów, dlatego poszukują innych możliwości rozwoju – kursów, zajęć, a przede wszystkim wsparcia mentorskiego.

Określenie grupy docelowej

Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-19 lat interesująca się naukami ścisłymi i przyrodniczymi (29% osób w wieku 15-19 lat, badania Grupy Adamed), ich nauczyciele oraz całe społeczeństwo.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Nie zmarnuj swojego potencjału i pozwól nam się odkryć. Przekonaj nas, że nauka to Twoja największa pasja, a my pomożemy Ci w rozwoju Twojej kariery naukowej.

Hasło/slogan

„Jeśli też tak widzisz świat – dołącz do nas!” – pokazane na zasadzie kontrastu postrzegania otaczających nas zwykłych przedmiotów przez osoby pasjonujące się naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Nastolatkowie są nieustannie „w sieci”. 94,5% grupy docelowej korzysta z Internetu codziennie (TGI, fala badań: 09.2013–03.2015). Szukają w nim informacji i grają w różnego rodzaju gry (badania Grupy Adamed). Z tego względu Internet był naturalnym kanałem komunikacji.

•Wieloetapowy proces rekrutacyjny do programu stypendialnego – innowacyjna internetowa gra naukowa, rozmowy kwalifikacyjne, obóz naukowy, wyłonienie laureatów, a następnie stypendystów
•Agregacja wiedzy – platforma edukacyjna adamedsmartup.pl, profile w mediach społecznościowych (m.in. filmy edukacyjne, scenariusze lekcji)
•Indywidualna kreacja – grafiki wyjaśniające postrzeganie świata przez osoby interesujące się naukami ścisłymi i przyrodniczymi
•Kampania informacyjna w szkołach – roadshow, wysyłka mailingów, plakatów
•Popularyzacja wiedzy – bezpłatne warsztaty ADAMED SmartUP Academy, udział w wydarzeniach popularyzujących naukę
•Wsparcie szkół – organizacja konkursu, w którym do wygrania było wyposażenie laboratoriów

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

•Pozyskanie młodych ambasadorów, którzy dokonali imponujących osiągnięć naukowych m.in. Michał Zwierz oraz wykładowców, popularyzatorów nauki m.in. Dariusz Aksamit.
•Pozyskanie patronów honorowych czołowych uczelni i instytucji w Polsce: MEN, MNiSW, NCBiR, IBE, NCN, PW, PŚ, PAN, SGGW, UJ, UM w Łodzi, UW, WUM, AM w Szczecinie oraz partnerów: BioCen, AMU PAN, PAP, LIYSF.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r. pojawiło się blisko 860 publikacji na temat programu w mediach m.in. Cogito, Victorze Gimnazjaliście, Rzeczpospolitej, Polskim Radiu 4, Telewizyjnym Kurierze Warszawskim.

Szacowany zasięg przekazów medialnych wyniósł 40 944 560 osób (wg Press Service i IMM).

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Osiągnięto większe efekty od zakładanych do - do trzeciej edycji programu zgłosiło się 6872 osoby – zakładano 6000. Zna go co dziesiąty uczeń w Polsce w wieku 15-19 lat (badania na zlecenie GA, wrzesień 2016 r.). Jego laureaci prowadzą własne badania naukowe, biorą udział w międzynarodowych projektach studiują na zagranicznych uczelniach (m.in. University of Cambridge).

Budżet kampanii

Informacja poufna.

 


Kreacja

ADAMED SmartUP, Fundacja Grupy Adamed, 2.pdf