Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Regionalna kampania „Zerwij z przemocą”-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Regionalne Centrum Polityki Społecznej ul. Snycerska 8 91-302 Łódź

Nazwa wykonawcy

.bringMore advertising Włodzimierz Rajczyk z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 9A w Chorzowie

Data realizacji kampanii (od-do)

02.11.2016 r. – 22.12.2016 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Przemoc w relacji rodzic/opiekun-nastolatek to temat tabu. Ofiary, młodzi i dorośli, nie reagują z braku wiedzy lub wstydu. Wg. badań MRPiPS nie rozpoznajemy też innych niż fizyczna form przemocy. Stad potrzeba stałej edukacji o obliczach przemocy w rodzinie i sposobach jej przeciwdziałania.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

• Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, której sprawcą i ofiarą jest młodzież oraz skutków stosowania przemocy i odpowiedzialności rodziców w procesie wychowania.
• Wskazanie powszechnych sytuacji przemocy i pożądanych wzorców zachowania (otwarta rozmowa, profesjonalna pomoc)
• Promocja postawy czynnej ofiar i świadków wobec sytuacji przemocy poprzez inspirujący przekaz

Insight

Nastolatki są agresywne i potrzebują „twardej ręki”, „to taki wiek” (bagatelizowanie przemocy nie fizycznej w relacji nastolatek dorosły). Brak reakcji na przemoc wynikający z niewiedzy lub strachu (potrzeba wskazania pożądanej reakcji i wzmocnienie poprzez call to action i aprobatę)

Określenie grupy docelowej

Mieszkańcy województwa łódzkiego, w tym nastolatki stosujące przemoc lub jej doświadczające, rodzice/opiekunowie - ofiary lub sprawcy przemocy w relacji nastolatek-dorosły I świadkowie przemocy.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Masz prawo zareagować w sytuacji przemocy, zarówno jako ofiara, jak i świadek, rodzic czy też dziecko. Zerwij z przemocą - przerwij milczenie by zaprotestować, przeprosić, poprosić o pomoc

Hasło/slogan

Główny przekaz kampanii wyrażało hasło Zerwij z przemocą oraz dopisek Zacznij mówić. Hasło zawarto w logo, które obrazuje gest zrywania taśmy z ust – na znak przerwania milczenia.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

• 2 Spoty TV – Przytoczenie historii rodziców/opiekunów i nastolatków. Zwrócenie uwagi na problem, inspiracja do działania. Regionalna TV Toya
• Spot radiowy - Przytoczenie historii rodziców/opiekunów i nastolatków. Radio Parada, Radio Łódź, Radio Zet Gold
• Internet/social media – akcja z influencerami na zasadzie challenge – zrywanie taśmy z ust na znak solidarności z przekazem kampanii, konkursy i prowadzenie profilu na Facebooku - zaciekawienie tematyką, odesłanie do portalu kampanii, uruchomienie kanału na YouTube
• Portal zerwijzprzemoca.pl – Rzetelna wiedza w przystępnej formie, quizy, publikacje, baza placówek, przydatne telefony
• Artykuły prasowe i internetowe (Dziennik Łódzki) – Wiarygodne informacje (oparcie o wywiady)
• Flash mob – nagłośnione w mediach zrywanie taśmy z ust przez tłum nastolatków
• Współpraca z influencerkami „O Matko i córko” – dotarcie do odbiorców poprzez zaangażowanie liderów opinii młodego pokolenia

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

• Zaangażowanie influencerek „O Matko i córko”–liderzy opinii młodego pokolenia
• Flash mob–Młodzież z Fundacji INNOPOLIS wraz z młodzieżą z II LO im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
• Zaangażowanie w kampanię młodzieży z fundacji INNOPILIS–filmy, warsztaty, udział w konferencji
• Mailingi do placówek oświatowo-wychowawczych-ambasadorzy kampanii
• Mailing do bazy mediów
• Facebook – dwa konkursy

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

• Film influencerek – 56 038 673 wyświetleń na YT
• Facebook – ilość fanów- 504, wyświetlenia posta sponsorowanego 53 570
• Film z Flash moba umieszczony na Facebooku – ponad 1 500 wyświetleń
• 6 dodatkowych publikacji w mediach regionalnych i lokalnych
• Mailing do około 3 500 placówek oświatowo-wychowawczych

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Uświadomienie odbiorcom problemu przemocy, której sprawcami i ofiarami jest młodzież. W kampanii nie były przeprowadzane badania skuteczności.

Budżet kampanii

Telewizja – 0,12zł brutto/odbiorcę
Radio – 1,44zł brutto/odbiorcę
Prasa – 0,13zł brutto/odbiorcę
Internet (AdWords i Facebook) – 0,23zł brutto/odbiorcę
Współpraca z youtuberem – 0,13zł brutto/odbiorc

 


Kreacja

zerwij_z_przemoca_dziennik_lodzki_2.pdf