Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016



Zdecydowałem, #NieZabieram!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Dawca.pl

Nazwa wykonawcy

Projekt PR, Dawca.pl

Data realizacji kampanii (od-do)

Marzec 2016 - Kwiecień 2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Znacząca liczba Polaków wciąż obawia się dawstwa narządów lub nie zdaje sobie sprawy z jego istotnego udziału w ratowaniu życia ludzkiego.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem kampanii było skłonienie Polaków do dyskusji o dawstwie narządów. Pomóc miał w tym mocny, zapadający w pamięć spot o nieco groteskowym charakterze, który umieszczono w internecie i wyemitowano w telewizji publicznej. Gdy leżący na stole sekcyjnym mężczyzna ożywa, żeby podać swoje bijące serce, wydaje się, że spot osiągnął moment kulminacyjny, a chwilę potem pada groteskowe „Pięty szoruj!”.

Insight

Czynniki powstrzymujące przed dawstwem krwi i narządów to m.in. wątpliwości związane z brakiem wiedzy dotyczącej transplantacji oraz towarzyszące temu mity. Stanowią one problem na tyle poważny, że w 2015 roku, w Polsce na przeszczep czekało ponad 3000 osób. Tylko połowa z nich otrzymała narząd.

Określenie grupy docelowej

Polacy, którzy nie wypełnili jeszcze oświadczenia woli, bez ograniczeń wiekowych, odbiorcy mediów tradycyjnych i internetowych, użytkownicy social media

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Wejdź na dawca.pl i podpisz oświadczenie woli!

Hasło/slogan

Zdecydowałem, nie zabieram! Teraz kolej na Ciebie!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Na rzecz jak najwyższej jakości rdzenia kampanii – spotu, plan filmowy umiejscowiono w pomieszczeniu udostępnionym przez UCK w Gdańsku, a w roli rekwizytów wykorzystano autentyczne narzędzia tam wykorzystywane. O dodatkowe konsultacje dot. scenografii poproszono również pracownika prosektorium. Poza ekipą filmową WF Kalina, koordynatorem kampanii i przedstawicielem agencji Projekt PR na planie pracował także fotograf, Sylwester Ciszek odpowiedzialny za dokumentację produkcji oraz zdjęcia przeznaczone do działań promocyjnych. Stworzony przez niego materiał wykorzystano m.in. w krótkiej fotorelacji z planu, którą opublikowano w serwisie medium.com. Premierę spotu zapowiedziała seria teaserów w mediach społecznościowych Dawca.pl oraz pra-premiera w newsletterze dawca.pl. W dystrybucji spotu pomogło znacząco wykorzystanie agregatorów treści, których użytkownicy komentowali go i podawali dalej. Równocześnie przygotowano spot radiowy, który można było usłyszeć na antenie Polskiego Radia.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Do udziału w akcji włączono przede wszystkim odbiorców – w końcu to oni mieli poszerzać później świadomość społeczną swoich rodzin i przyjaciół. Zachęcano ich do umieszczania w sieci materiałów z hashtagiem #NieZabieram. Kampanię wsparli również przedstawiciele kultury i sztuki, m.in. O.S.T.R, który zdecydował się dołączyć gotowe do wypełnienia oświadczenie woli do swojej nowej płyty.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Spot dostarczono TVP oraz opublikowano w social media i agregatorach treści takich jak Joemonster, Wykop, Reddit, 9gag, a także w formie newslettera i informacji prasowej. Zainteresowanie odbiorców i forma spotu przyczyniły się do pojawienia się spotu w redakcyjnych materiałach ogólnopolskich mediów jeszcze przed emisją reklamy w paśmie dla NGO.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

W ciągu pierwszych 8 dni akcji, monitoring wskazał 3 384 562 odbiorców spotu, 10 000 reakcji, prawie 10 000 udostępnień i ponad 200 komentarzy, tylko w obrębie Facebooka. Równolegle odnotowano ponad 125 tysięcy wyświetleń na Youtube, a strona Dawca.pl zarejestrowała 177 171 wejść i 1770 rejestracji w klubie Dawca.pl. W komentarzach pojawiły się deklaracje poparcia i gratulacje.

Budżet kampanii

30 000 złotych netto

 


Kreacja