Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Oswajanie starości

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

Nazwa wykonawcy

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

Data realizacji kampanii (od-do)

2013-trwa nadal

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

„Oswajanie Starości“ oznacza uświadomienie sobie, że starość jest nieuchronnym etapem naszego życia. To od nas samych zależy, jak się na ten etap przygotujemy. W Polsce problemy ludzi starszych są niedostrzegane, pomijane, lekceważone, zaniedbywane, rozwiązywane źle lub nieumiejętnie i niechętnie.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Założeniem realizacji kampanii jest podnoszenie problematyki starości oraz wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu.Stworzyliśmy „Kąciki Babci i Dziadka” w DPS w Warszawie,Słupsku i Częstochowie; wyprodukowaliśmy spot edukacyjny i wyszliśmy ze sztuką zaangażowaną społecznie w przestrzeń publiczną-namalowaliśmy mural i zorganizowaliśmy trzy wystawy o Seniorach

Insight

W Polsce ogromna część społeczeństwa ignoruje i nie dostrzega Seniorów. Nie zważa na problemy ludzi w podeszłym wieku.

Określenie grupy docelowej

Kampania kierowana jest do całego społeczeństwa. Zwracamy uwagę na różne aspekty starości oraz wartości wynikające z wieku senioralnego.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

„Czy całe moje życie nie jest godne Twojej uwagi?”

Hasło/slogan

„Czy całe moje życie nie jest godne Twojej uwagi?”

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Na realizację kampanii swojego wizerunku użyczył nieodpłatnie Pan Franciszek Pieczka. Wyprodukowaliśmy nieodpłatnie spot edukacyjny wyemitowany w Telewizji Polskiej, Polskim Radio, Kinach Cinema City i Helios, Metrze, inne. Stworzyliśmy trzy „Kąciki Babci i Dziadka” w Domach Pomocy Społecznej w Warszawie, Słupsku i Częstochowie - poprzez metamorfozy wnętrz, tworzymy miejsca przyjazne i otwarte. Wyszliśmy w przestrzeń publiczną ze sztuką zaangażowaną społecznie. Powstał mural przy ulicy Pięknej z przesłaniem: „Czy całe moje życie nie jest godne Twojej uwagi?”- w realizację którego włączyliśmy Seniorów. Zorganizowaliśmy trzy wystawy: Starzejemy się od urodzenia!, tête à tête oraz Oblicza starości w Wielkopolsce. Wydaliśmy poradnik dla osób dojrzałych "Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie". Zamieszczaliśmy teksty w Gazecie Wyborczej dotyczące Seniorów. W przedszkolach szkoliliśmy dyrektorów, nauczycieli, seniorów, rodziców, dzieci. Współtworzyliśmy III Ogólnopolską Paradę Seniorów.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Podczas realizacji kampanii włączaliśmy w swoje działania Seniorów. Pokazywaliśmy osoby starsze przez pryzmat kompetencji, wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji, zarówno telewizji publicznej i radia oraz kin czy stron internetowych wywołało dyskusję w mediach.O kampanii pisały Gazeta Wyborcza, Tygodnik Przegląd oraz portale Wirtualnej Polski. Facebook oraz kanał YouTube rejestrowały odbiór oraz aktywności dotyczące spotu edukacyjnego oraz poszczególnych newsów.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Dzięki kampanii Fundacja wyszła w przestrzeń publiczną z przekazem „Czy całe moje życie nie jest godne Twojej uwagi?” nakłaniającym do wymiany myśli, refleksji oraz uruchomienia działań na rzecz osób starszych. Jednocześnie realizacja kampanii w różnych regionach Polski zaktywizowała Seniorów oraz pokazała lokalnej społeczności, że można budować oddolnie więzi międzypokoleniowe oraz międzyśrodowiskowe i zmieniać myślenie o starości.

Budżet kampanii

Wszystkie projekty w ramach kampanii realizowane są za możliwie najniższe stawki. Fundacja ponosi głównie koszty związane z zakupem produktów, zaś usługi zazwyczaj są realizowane nieodpłatnie.

 


Kreacja