Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce zdrowotnejPOWIEKSZ

Kampania społeczna „Mamo, tato ratuj!”-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - jednostka budżetowa miasta Gdańsk wraz z Radiem Gdańsk - lokalna rozgłośnia Polskiego Radia. Pomysłodawcami byli Radosław Nowak (GCPU) i redaktor Agnieszka Michajłow. Redaktor prowadzącą program jest Joanna Matuszewska, która współtworzy go z zespołem GCPU. Partnerem jest Stowarzyszenie MONAR

Nazwa wykonawcy

Radio Gdańsk, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Data realizacji kampanii (od-do)

Od 7 lipca 2016 r. – nieprzerwanie co tydzień do dziś

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Eksperymentowanie i uzależnianie się młodych ludzi od substancji psychoaktywnych tj. nikotyna, alkohol czy narkotyki oraz od telefonu, komputera, hazardu, zakupoholizmu, może stać się alternatywą dla zagubionych w swym dorastaniu nastolatków, którym brakuje oparcia w dorosłych.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Upowszechnianie idei, że wzmocnienie relacji rodziców z nastolatkami może zapobiegać wchodzeniu młodych osób w uzależnienia. Dzieci, które mają dobrą więź choćby z jednym opiekunem są w znacznie mniejszym stopniu narażone na sytuacje ryzykowne. Krótkie audycje ze specjalistami od wychowania oraz informacje z fanpage’a mają dać pierwsze, konkretne psychologiczne „narzędzia” rodzicom, opiekunom.

Insight

Przecież kocham moje dziecko i wszystko powinno być OK. Jednak nie poznaję i czuję, że nie rozumiem tego nastolatka, a chciałabym/chciałbym mu pomóc, tylko nie wiem jak.

Określenie grupy docelowej

- dorośli, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie
- mieszkańcy Pomorza, Trójmiasta, miasta Gdańsk

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Spróbuj zrozumieć swoje dziecko.

Hasło/slogan

„Mamo, tato ratuj!”

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Od 7 lipca 2016 co tydzień mają miejsce popołudniowe audycje (dotychczas 42) w lokalnej rozgłośni Polskiego Radia w Radiu Gdańsk. Do audycji trwającej od 15 do 20 minut zapraszani są specjaliści (głównie psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, ale nie tylko), również rodzice oraz nastolatkowie. Poprzedzają ją spoty reklamowe.
Audycje są udostępniane do odsłuchania w każdej chwili na stronie Radia Gdańsk, jak i z fanpage’a.
Fanapage jest głównym narzędziem komunikacji, znajdują się na nim też materiały linkujące do artykułów na temat budowania relacji oraz zdrowia psychicznego w zależności od tematu audycji, także polecenia placówek, w których można uzyskać pomoc. Wykorzystanie również istniejącej w ramach Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień formy pomocy mailowej on-line: Netporadni. Kampania promowana jest też na funpage\\\'u Netporadni. Rozumienie i wspieranie daje szansę na rozwój i konstruktywne rozwiązania, szansę, że z nastolatka nastąpi zmiana w zdrowego dorosłego.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Osoby zapraszane do audycji wywodzą się z różnych znaczących instytucji oraz organizacji gdańskich. Biorąc udział w audycji dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą, jednocześnie sami zyskują wiedzę na temat kampanii i stają się jej ambasadorami.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Obecność na antenie Radia Gdańsk lokalnego oddziału Polskiego Radia. Wskaźniki słuchalności około 20 tysięcy odbiorców. W Internecie – odsłuchań audycji ze strony radiogdansk.pl – 15 554 razy (z badań własnych Radia Gdańsk).
Obecność w mediach społecznościowych na Facebooku, funpage – odbiorcy: do 12 tysięcy.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Słuchalność około 20 tysięcy odbiorców (jedna audycja). Cykliczność audycji powoduje wzrost liczby osób korzystających z pomocy specjalistycznej, zwiększa dostęp do rzetelnej informacji oraz promuje i wspiera lokalne organizacje pozarządowe i placówki samorządowe.

Budżet kampanii

Kampania realizowana w ramach działalności Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Radia Gdańsk

 


Kreacja

mamotatoratuj_spoty_kampanii_1.mp3