Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ

Akcja "Wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi. Ty też!" (w ramach prowadzonej od 2014 roku ogólnopolskiej kampanii: "Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Inicjatorem jest Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO - organizacja obywatelska, której misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.

Nazwa wykonawcy

Agencja kreatywna Sweet Jesus!

Data realizacji kampanii (od-do)

05.10.2016 - 05.01.2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

INSPRO zmaga się z rzeczywistością, w której zagrożenia związane z produkcją i konsumpcją żywności genetycznie modyfikowanej są marginalizowane lub uznawane za nieistotne. Omawiana kampania skupia uwagę na braku odpowiedniego znakowania żywności GMO zgodnie z deklarowanymi potrzebami konsumentów.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem była zbiórka podpisów pod petycją w sprawie wprowadzenia w Polsce znakowania żywności wyprodukowanej bez użycia GMO. W ramach kreacji chcieliśmy trafić do ludzi z mocnym przekazem wizualnym, który przykułby ich uwagę i podkreślił wagę problemu. Ważne było także zaangażowane charakterystycznego bohatera, który stałby się rozpoznawalną twarzą akcji.

Insight

Znaczna część społeczeństwa nie ma świadomości tego, w jakim stopniu żywność GMO stanowi część naszego jedzenia. Koncerny nie zawsze rzetelnie informują o składzie produktów. Mamy prawo do takiej wiedzy. Chcemy podnieść poziom świadomości społecznej i skłonić ludzi do wywarcia wpływu na decydentów.

Określenie grupy docelowej

Obywatele o wysokiej świadomości społecznej, zainteresowani tematem żywności, decydenci mający wpływ na ustawodawstwo, media (prasa i telewizja), portale internetowe związane z tematyką żywnościową.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Wejdź na www.chcewiedziec.pl i #przerwijeksperyment! / Wejdź na www.chcewiedziec.pl i zmień to! (w zależności od sposobu komunikacji).

Hasło/slogan

Wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi. Ty też! (pierwsza część uzupełniająca call to action).

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Spot
Film ukazuje podziemne laboratorium, w którym mają miejsce niejasne praktyki. Jest mroczny, niepokojący, a poprzez zestawienie losu królika doświadczalnego z przeprowadzanymi w rzeczywistości eksperymentami na ludziach wzmaga niepokojące uczucia. Przerysowana konwencja spotu miała na celu podkreślenie wagi problemu i konsekwencji związanych z biernością w podejmowaniu prób jego rozwiązania. Rolę głównego bohatera oraz ambasadora kampanii odegrał Sławomir Sulej.
Film, poza funkcjonowaniem w Internecie i mediach społecznościowych miał być także wyemitowany w Telewizji Publicznej, ale nie wyrażono zgody na jego emisję. Pomimo próby dialogu oraz protestów sympatyków, ostatecznie materiał nie został wyświetlony w żadnej stacji należącej do TVP.
Billboard
W 4 miastach (Łódź, Warszawa, Wrocław, Kraków) odbyła się ekspozycja takich nośników z wizerunkiem Sławomira Suleja (główny aktor spotu) zachęcającego do wsparcia akcji i podpisania petycji na stronie kampanii www.chcewiedzieć.pl

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Emisja spotu spowodowała, że pozyskano nowych sojuszników - regionalne media, portale (w tym branżowe, np. dotyczące zdrowotności) i organizacje społeczne, które włączyły się w pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją. Przełożyło się to także na poszerzenie zasięgu działania kampanii i dotarcie do nowych sympatyków. Ważną postacią i rzecznikiem, dzięki któremu spot osiągnął cel był Sławomir Sulej.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Tak. Na Youtube, Facebooku, Wykopie, Kwejku, Vimeo, Interia.tv itd. spot obejrzało ponad 200 tys. osób. Pozyskano parterów, którzy za darmo wyświetlali spot (np. TV Świebodzin, TV Gloria, Kino Bodo) i trafił on do dodatkowych kilkudziesięciu tys. widzów. Odnotowano ogromy wzrost wejść na stronę kampanii – 20 razy więcej niż w przeciętnym miesiącu.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Przez pierwsze 2 miesiące od premiery spotu swój podpis złożyło ponad 16 tysięcy osób. Zmiana postaw odbiorców przejawiła się również poprzez oddolne wsparcie kampanii. Organizatorzy nawiązali współpracę z 5 nowymi wolontariuszami i otrzymali wsparcie fundraisingowe od ponad 200 indywidualnych darczyńców co jest niezwykle ważne biorąc pod uwagę formę działalności -
inicjator jest organizacją OPP

Budżet kampanii

 


Kreacja

upowaznienie_inicjatora_inspro.pdf