Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Polska na Niebiesko 2016

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Inicjatorem jest Fundacja JiM, której głównym celem jest pomoc w tworzeniu lepszego świata dla osób z autyzmem poprzez szerzenie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii oraz wsparcie rodziców dzieci z autyzmem.

Nazwa wykonawcy

Agencja kreatywna Sweet Jesus!

Data realizacji kampanii (od-do)

02.03 – 03.04.2016 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Autyści oraz rodzice dzieci z autyzmem często spotykają się z niezrozumieniem społecznym wynikającym z braku wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nie ma także rozwiązań instytucjonalnych sprzyjających wczesnej diagnozie zaburzeń – np. powszechne badania przesiewowe u dwu i trzylatków.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem było podniesienie świadomości dot. zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz promowanie działań sprzyjających stworzeniu systemu wykrywania wczesnych objawów autyzmu. Idea akcji polegała na próbie wprowadzenia odbiorców w świat autystów poprzez pokazanie, jak w codziennych sytuacjach funkcjonuje autystyczny bohater spotu – Krzyś. Dodatkowo przeprowadzona została szeroko zakrojona akcja informacyjna.

Insight

Zachowania autystów często na tyle odbiegają od normy społecznej, że spotykają się
z niezrozumieniem i negacją. Przedstawiając Krzysia, chcieliśmy zachęcić społeczeństwo, żeby poznało przyczyny pewnych zachowań, zanim poddadzą je ocenie oraz pomóc autystom w uzyskaniu akceptacji społecznej.

Określenie grupy docelowej

Chcieliśmy dotrzeć nie tylko do bliskich oraz specjalistów zajmujących się zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ale także do ogółu społeczeństwa, spotykającego osoby autystyczne w codziennym życiu.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Przyjdź na spotkanie 2 kwietnia do punktu informacyjnego JiM i dowiedz się więcej / Dowiedz się więcej o akcji i dołącz na www.jim.org/PolskaNaNiebiesko (w zależności od kanału komunikacji)

Hasło/slogan

Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Plakaty standardowe oraz wykonane metodą druku soczewkowego;
Citylighty standardowe i soczewkowe;
Ulotki standardowe oraz wykorzystujące druk soczewkowy;
Balony z nadrukiem rozdawane w ramach obchodów 2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – kulminacja akcji;
Billboardy eksponowane przez 2 tygodnie w trzech głównych miastach obchodów;
Spot wyemitowany w Telewizji Publicznej oraz mediach społecznościowych i Internecie;
Instalacja JiM Board monidło ze specjalnie zaprojektowaną grafiką, stanęło w trzech miastach w Polsce (Łódź, Warszawa, Gliwice); na ich tle można było robić wydrukowywane na miejscu zdjęcia.
Punkty informacyjne w trzech głównych miastach obchodów; dzięki nim można się było porozmawiać z rodzicami dzieci z autyzmem oraz specjalistami zajmującymi się tym zaburzeniem;
Aplikacja JiM App zaprojektowana do emitowania niebieskiego światła – symbolu autyzmu;
JiM Box paczka z materiałami promocyjnymi dotyczącymi akcji, wysyłana do partnerów
Film dokumentujący akcję

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Najistotniejszym działaniem było zaangażowanie do spotu kilkuletniego autysty – Krzysia oraz wsparcie uzyskane od koordynatorów Klubów Rodziców JiM w całej Polsce, zrzeszonych w nich rodziców oraz terapeutów. Dzięki temu uwiarygodniliśmy budowany przekaz, przedstawiliśmy odbiorcom ludzi, którzy zmagają się z podobnymi problemami oraz zwiększyliśmy precyzję komunikatu oraz kanałów komunikacji.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Prezentacja z efektami media relations i pomiarem efektywności znjaduje się w załączniku.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Prezentacja z efektami media relations i pomiarem efektywności znjaduje się w załączniku.

Budżet kampanii

 


Kreacja

upowaznienie_inicjatora_fundacja_jim.pdf