Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce zdrowotnejPOWIEKSZ

#JESTEM

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja TĘTNIĄCE ŻYCIEM

Nazwa wykonawcy

Fundacja TĘTNIĄCE ŻYCIEM

Data realizacji kampanii (od-do)

06-2015 - 05-2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Nowotwór dla większości ludzi brzmi jak wyrok śmierci i  oznacza nieuleczalną chorobę. Budzi ona tak silny lęk, że nawet wykonanie badania profilaktycznego dla wielu jest zadaniem ponad siły. Chcemy uświadomić, że dzięki profilaktyce zmieszamy szansę na zachorowanie.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Nowotwory kobiecych narządów płciowych - uwzględniając raka piersi, są najczęstszymi nowotworami występującymi u kobiet. Uświadamiamy, że istotne jest wykrycie zmian na etapie przednowotworowym oraz w momencie, kiedy nie występują jeszcze żadne objawy kliniczne. A więc w czasie, w którym rokowania i wyniki leczenia zależą od stopnia zaawansowania.

Insight

JESTEM - jest słowem kluczem tej kampanii. Poprzez udział w spocie kobiet zaangażowanych w fundacji chcemy pokazać innym kobietom, że nie ważne jest KIM się jest i w jakiej sytuacji się znajduje - ważne żeby BYĆ. A ten stan można osiągnąć wyłącznie dbając o siebie.

Określenie grupy docelowej

Kobiet w wieku 25-59 lat.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Wcześnie wykryty rak jest wyleczalny. Badaj się - BĄDŹ!

Hasło/slogan

BADAM SIĘ - #JESTEM

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Poprzez emisję spotu i propagowanie sloganu Badam się - JESTEM udało się zaangażować lokalną społeczność nie tylko w propagowanie akcji, ale również w podjecie działań prozdrowotnych.
Kampania realizowana była poprzez cotygodniowe spotkania, na których poruszmy był temat profilaktyki, ważności badań oraz dbania o siebie. Mając świadomość tego, jak trudno o taką wiedzę w małych miejscowościach kampania była prowadzona właśnie tam. Spotykając się z wiejskich świetlicach przekonywałyśmy do badań i zachęcałyśmy do udziału w akcji.

Emisja spotu w kinie spowodowała wzrost świadomości społeczeństwa co do ważności badań i skłoniła niejednokrotnie do rozmów o chorobie.

Badania odbywają się cyklicznie - 2 razy w miesiącu w bardzo dogodnym terminie, gdyż szanując czas kobiet pracujących organizujemy badania w weekendy. Podczas jednej wizyty kobieta korzysta z pakietu 6 badań

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

W kampanię zaangażowały się ośrodki medyczne: Pomorski Uniwersytet Medyczne ze Szczecina oraz Centrum Medyczno - Diagnostyczne w Siedlcach. Dzięki temu możliwe było wykonanie bezpłatnych badań profilaktycznych: test HPV, badanie cytologiczne oraz genetyczne, USG ginekologiczne, piersi i tarczycy.
Znaczenie słowa :badam się - stało się realne.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

W kampanię zaangażowały się lokalne media - zamieszczano artykuły oraz wspierano nas w nagłośnieniu akcji. Grupy społeczne, zrzeszające kobiety, zapraszały przedstawicielki fundacji, aby osobiście zachęcały do udziału w badaniach. Dzięki temu udało się dotrzeć do kobiet z małych miejscowości.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Dzięki przeprowadzonej kampanii przebadanych zostało ponad 3000 kobiet. Wszystkie kobiety, u których wykryto nieprawidłowości zostały poddane dalszej diagnostyce i leczeniu.
Od stycznia 2016 akcja badań profilaktycznych została rozszerzona o rehabilitację przygotowująca do mastektomii. W ten sposób przygotowane mięśnie łatwiej poddają się późniejszej rehabilitacji.

Budżet kampanii

0 zł

 


Kreacja

https://www.youtube.com/watch?v=rwX-BXqn0k4