Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

OC sprawdzamy sami

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC.

Nazwa wykonawcy

Rockon Sp. z o.o.

Data realizacji kampanii (od-do)

lipiec 2016 - sierpień 2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

W Polsce jest ponad 21 mln pojazdów, których właściciele mają obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Niestety niewiele kierowców ma świadomość, że może samodzielnie sprawdzać poprawność historii swojego OC, na podstawie której Ubezpieczyciele wyliczają wysokość składki.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Naszym celem było zwiększenie świadomości Kierowców i ukazanie korzyści jakie płyną z rejestracji w portalu UFG. Bieżące kontrolowanie historii OC przez nas samych pozwala na uniknięcie nieporozumień związanych z wysokością składki. Chcieliśmy aby każdy Kierowca poczuł się odpowiedzialny za swoją historię OC, gdyż pewne rzeczy lepiej robić samemu.

Insight

Zawsze mogę sprawdzić ile miałem wypadków i kolizji, bo jestem świadomym kierowcą i dzięki temu nie będę zaskoczony przez ubezpieczyciela zbyt wysoką składką OC.

Określenie grupy docelowej

Z Naszą kampanią mieliśmy trafić do grupy Kierowców, których większość stanowią mężczyźni w wieku 18-49 lat.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Samodzielne sprawdzanie OC - Wejdź na stronę www.sprawdzoc.pl i kliknij „Sprawdź OC”

Hasło/slogan

Pewne rzeczy lepiej robić samemu / Hasło ogólne: OC sprawdzamy sami ! 

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

W ramach kampanii stworzyliśmy landing page sprawdzoc.pl, który szczegółowo wyjaśniał cel akcji, a tym samym przekierowywał użytkowników do serwisu UFG za pośrednictwem buttona „Sprawdź OC”. Jednak głównie wyprodukowane przez nas spoty wideo miały zachęcić użytkowników do wejścia na stronę sprawdzoc.pl oraz rejestracji w portalu UFG. W całej kampanii wykorzystaliśmy szereg działań reklamowych w Internecie: reklama targetowana w serwisie Facebook, kampania Google AdWords, emisja bannerów oraz spoty na YouTube.
Wykorzystane narzędzia:
- dedykowana strona www: sprawdzoc.pl
- dwa spoty opublikowane na kanale YT;
- kampania na Facebooku z wykorzystaniem spotów;
- reklamy graficzne display;
- informacje prasowe.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

BRAK

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

W ramach kampanii przygotowaliśmy dwie informacje prasowe, z czego 15 publikacji było w mediach ogólnopolskich (m.in. www.rp.pl), motoryzacyjnych, a 15 publikacji w mediach branżowych (m.in. nowymarketing.pl).

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Duży potencjał i bardzo dobre wyniki odnotowaliśmy w kanale Facebook, jednak dużym zainteresowaniem cieszył się sam serwis sprawdzoc.pl, co wynika ze statystyk. Ponad 1/3 użytkowników odwiedzających stronę www była zainteresowana rejestracją w serwisie UFG, co spowodowało 3 krotny wzrost osób rejestrujących się w serwisie, od momentu wystartowania kampanii.

Budżet kampanii

Budżet jaki przeznaczyliśmy na działania w mediach był na poziomie 40 tys PLN. W trakcie całej kampanii odnotowaliśmy 3 krotny wzrost ilości zarejestrowanych osób.

 


Kreacja