Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

#POLUKR

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Zhanna Krutin i Mariia Sabadash – Ukrainki studiujące w Polsce.

Nazwa wykonawcy

Zhanna Krutin i Mariia Sabadash

Data realizacji kampanii (od-do)

15 września 2016 – 28 marca 2017 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Ukraińcy w Polsce są postrzegani jako tania siła robocza. Świadczą o tym oferty pracy na popularnych serwisach oferujących zatrudnienie, podejście agencji pracy czy wielu pracodawców. Stereotyp przeniknął też do społeczności ukraińskiej, która często postrzega siebie przez taki pryzmat.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem kampanii jest przełamanie stereotypu Ukraińca jako taniej siły roboczej poprzez publikację portretów i wywiadów ze zdolnymi Ukraińcami, którzy w Polsce odnoszą sukcesy zawodowe, postawili na rozwój i cieszą się zaufaniem pracodawców. Do oznaczana portretów i na znak poparcia wskrzeszono #POLUKR używany podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ma on wskazywać na współpracę między narodami

Insight

Ukrainiec to obcy. Nic nie potrafi. Przyjmie każdą pracę, nawet za marny grosz. To pracownik, któremu mogę mniej płacić i obejść podatki.
Polska to mój nowy dom, chcę godnie żyć, nie chcę być atakowanym

Określenie grupy docelowej

Grupą docelową jest pracująca społeczność polska, która na co dzień współpracuje lub potencjalnie może współpracować z Ukraińcami; pracodawcy oraz społeczność ukraińska w Polsce.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Współpracuj!

Hasło/slogan

Nie ma znaczenia to, co nas dzieli. Ważne jest to, co łączy!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

1. Nawiązanie kontaktu z Ukraińcami z całej Polski, którzy odnieśli sukces zawodowy. Przeprowadzenie z nimi wywiadów.
2. Założenie wirtualnej kawiarni Cafe Ukraina w postaci bloga, fanpage na Facebooku, VK (ukraiński odpowiednik), instagramie i twitterze, gdzie były publikowane i promowane wywiady z Ukraińcami przez całą kampanię. Komunikacja była prowadzona w języku polskim i ukraińskim.
3. Wskrzeszenie hashtagu POLUKR – wykorzystywanego podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W kampanii oznaczały się nim na zdjęciach osoby, które popierają współpracę polsko-ukraińską.
4. Emisja informacji prasowej do mediów regionalnych i ogólnopolskich.
5. Produkcja i emisja filmu w języku ukraińskim i z polskimi napisami zapraszającego do udziału w kampanii.
6. Zaproszenie celebrytów i aktorów do udziału w akcji (instagram, mail).
7. Inicjowanie wywiadów z dziennikarzami.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Do kampanii została włączona społeczność ukraińska mieszkająca i pracująca w Polsce.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampania była obecna w mediach, dziennikarze zwracali się z prośbą o wywiad, aby poznać historię Zhanny i Marii, które podjęły się realizacji kampanii. Media pisały nie tylko o samej kampanii, ale podnosiły przy tym temat sytuacji Ukraińców w Polsce, panujących stereotypów i podejścia Polaków.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Kampanią zainteresowały się media. Pisały o niej m.in. Gazeta Wyborcza, portal informacyjny SILESION czy lokalna telewizja kanał 99. W ramach projektu udało się zebrać i opublikować 9 wywiadów, a kilkanaście osób odważyło się pokazać swoje twarze na znak poparcia.

Budżet kampanii

0 zł

 


Kreacja