Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce zdrowotnejPOWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

#Zrozumchorobę – kampania społeczna na rzecz zdrowia psychicznego

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Wielogłosu. Organizacja, której aktywność obejmuje działalność związaną ze zdrowiem psychicznym oraz wynikającym z tego zagadnienia szeregiem problemów społecznych. Fundacja promuje metodę Otwartego Dialogu.

Nazwa wykonawcy

Fundacja Wielogłosu

Data realizacji kampanii (od-do)

05.09 – 01.12.2016 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Istotnym problemem jest stygmatyzacja osób psychicznie chorych. Przeprowadzone badania wśród osób chorych i zdrowych ukazały u tych drugich brak wiedzy na temat chorób i mało przychylne nastawienie względem chorych.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem kampanii było zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób psychicznych oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących za pomocą raportu badawczego ubranego w formę piosenki. Przekornie poważny temat został podany w asyście zabawnej linii melodycznej powszechnie znanej „La cucaracha”. Tytuł z hiszpańskiego oznacza karalucha i to właśnie ROBAK stał się symbolem kampanii.

Insight

a) Nie wiem jak postępować z osobą chorą psychicznie. Chorzy to psychole, niebezpieczni i agresywni wariaci.
b) Wstydzę się tego, że jestem chory, boję się o tym mówić, abym nie został wykluczony.

Określenie grupy docelowej

Osoby chorujące na zaburzenia psychiczne, ich najbliżsi oraz ta część społeczeństwa, która temat zdrowia psychicznego uważa za tabu lub świadomie go ignoruje. Mieszkańcy Górnego Śląska.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Zrozum!

Hasło/slogan

Zrozum chorobę!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

1. Badania wśród osób chorych i zdrowych psychicznie
2. Warsztaty dla chorych psychicznie z udziałem EX-INów (osoby, które przezwyciężyły kryzys psychiczny), we współpracy z psychologiem i terapeutą środowiskowym
3. Produkcja ogólnopolskiego spotu wideo z rysunkami Agnieszki Zapart – emisja YouTube, Facebook
4. Projekt plakatu z rysunkiem Marty Frej
5. Uruchomienie mediów społecznościowych: Facebook, Pinterest, YouTube i Google+
6. Kreacja hashtagów: #złownik (słowa popularnie używane do określania osób chorych psychicznie, ukazanie, że słowo to rani drugą osobę), #zrozum (wyznania osób chorych, ciekawostki związane ze zdrowiem psychicznym)
6. Dystrybucja informacji prasowych, które ukazały się w lokalnych gazetach i telewizji oraz w serwisie Wysokie Obcasy
7. Dystrybucja plakatów i ulotek w województwie śląskim (POZ-y, stowarzyszenia pomocowe, MOPS-y, Centrum Psychiatrii w Katowicach, CRS, ŚDS w Katowicach, poradnie psychologiczne, oddziały psychiatryczne i inne)

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Do kampanii włączono osoby chore psychiczne, które wzięły udział w badaniach i stały się konsultantami w trakcie kampanii. Czynny udział wzięły Marta Frej (znana szerokiej publiczności ilustratorka i autorka memów) i Agnieszka Zapart (założycielka cenionego portalu dotyczącego psychoterapii „Obrazkoterapia”).

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampania wywołała dyskusję w mediach. Pisały o niej m.in. „Wysokie obcasy” nawołując do zmiany przyzwyczajeń językowych i rezygnowania ze słów „schizujemy”, „świrujemy”, bo ranią osoby chore.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Opracowanie raportu badawczego i rozpowszechnienie w przystępnej formie jego wyników.
7400 wyświetleń spotu na Facebooku
Plakat #Zrozumchorobę – dystrybucja do niemal 100 punktów i 60 osób indywidualnych, które zgłosiły chęć otrzymania na Facebooku

Budżet kampanii

10.000 zł finansowane przez Marszałka Województwa Śląskiego na rzecz przeprowadzenia badań, warsztatów i kampanii społecznej.

 


Kreacja