Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

W rodzinie cieplej

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w listopadzie 2008 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy.

Nazwa wykonawcy

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, Kotbury, OLX

Data realizacji kampanii (od-do)

22.11.2016 - 31.12.2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Brak społecznej świadomości na temat ogromnej liczby dzieci przebywających w domach dziecka, potrzebujących wsparcia i opieki dorosłych.
Zosia jest symbolicznym dzieckiem. Jej sytuacja odzwierciedla sytuację dwudziestu tysięcy dzieci w Polsce.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Zaangażowanie dorosłych do pomocy na rzecz dzieci przebywających w domach dziecka.W miejscach, gdzie zazwyczaj publikowane są zwykłe ogłoszenia zamieściliśmy niezwykłe ogłoszenie 8-letniej Zosi szukającej domu OD ZARAZ.
WYRÓŻNIKI
Stworzenie spójnej i wyróżnialnej kampanii społecznej, która w niestandardowy sposób opowiedziała o problemie.Rezygnacja z kampanii TV na rzecz efektywniejszego viralu

Insight

Nie chciałem wiedzieć, że niedaleko mojego domu mieszka dziecko, które może bardzo potrzebować mojej pomocy, więzi i bliskości. Dziecko, które szuka nowego domu. Także zastępczego.

Określenie grupy docelowej

Ogół społeczeństwa.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Zobacz, jak możesz mi pomóc.Więcej na: www.wrodziniecieplej.pl
Na stronie kampanii, do której odsyła adres www umieszczony na końcu ogłoszenia zostały pokazane bardzo konkretne sytuacje życiowe dzieci

Hasło/slogan

Szukam ciepłego domu od zaraz.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Ośrodek PORT, we współpracy z pomysłodawcami kampanii: Radkiem Błońskim oraz firmą Kotbury, przygotował ogłoszenie Zosi i pozyskał jako partnera serwis OLX. Ogłoszenie zostało opublikowane 22 listopada 2016 roku w dziale „Społeczność”.
W pierwszym etapie ogłoszenie Zosi zostało opublikowane w serwisie OLX i w krótkim czasie stało się szeroko komentowanym tematem w mediach społecznościowych.
W drugim etapie kampanii ogłoszenie także zostało zamieszczone w prasie (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita). Komunikat Zosi pojawił się także w przestrzeni miejskiej Warszawy: plakat na słupie ogłoszeniowym przy ulicy Senatorskiej oraz emisje spotów na ekranach autobusów i tramwajów. Prośba dziewczynki trafiła w formie plakatów do 1200 placówek edukacyjnych, bibliotek i urzędów dzielnic.
Kanały komunikacji prowadziły odbiorców na stronę kampanii www.wrodziniecieplej.pl

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

EMISJE:
- publikacja ogłoszenia w serwisie OLX,
- emisja spotu w tramwajach i autobusach w Warszawie,
- publikacja ogłoszeń w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej,
- kampania on-line w mediach społecznościowych.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Ogłoszenie Zosi zyskało uwagę najważniejszych portali parentingowych w Polsce m.in. mamdu, WP Parenting, polki.pl czy Mądrzy Rodzice.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

W efekcie do Ośrodka PORT zgłosiło się 56 osób z całej Polski oferujących pomoc dziewczynce. Taki poziom reakcji społecznej zdarzył się po raz pierwszy w historii działania PORTu.
W pierwszych dniach kampanii ogłoszenie Zosi zostało wyświetlone ponad 60 000 razy. Było ono szeroko komentowane i udostępnianie w mediach społecznościowych.

Budżet kampanii

Całkowity budżet kampanii zamknął się w kwocie 10.000 brutto, w tym 0 zł budżetu na kampanię w internecie, dzięki viralowemu efektowi ogłoszenia. Realizatorzy pracowali nieodpłatnie.

 


Kreacja

w_rodzinie_cieplej.pdf

https://youtu.be/xQk0hyJIARY